Yeni Komünizm

Amir Hassanpour’un Yaşamından Öğrenmek

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı 19 Temmuz 2017 tarihinde demarcations-journal.org’ta yayınlanmıştır. Demarcations’a katkı sunan yazarlardan KJA tarafından yazılmıştır. Çevirisini Yeni Komünizm...

Kapitalizm-Emperyalizm Gezegeni Yok Ediyor…İnsanlık Yalnızca Devrimle Onu Gerçekten Kurtarma Şansı Yakalayabilir!

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı 9 Eylül 2019 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Kaynak için bkz: …iki seçeneğimiz var: ya bütün bunlarla yaşayacağız ve gelecek kuşakları da -ki eğer bir...

Komünist Önderliğin Rolü ve Oryantasyon, Yaklaşım ve Yöntem Üzerine Bazı Temel Meseleler

Editörün Notu: Aşağıdaki makale 2008’in ilk döneminde bir grup Parti üyesine yönelik Bob Avakian’ın konuşmalarının bir bölümünden alınmıştır. “Geleceğin Öncüsü Olarak Dünyaya Çıkmak”...

Jerry Rubin ve Hatta Dimitrov Olmamak, Fakat Gerçekten Devrimci Komünist Olmak: Diğerlerinden Değil, Komünist Perspektiften Temel Hakların Savunulması

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı Bob Avakian’ın çeşitli konuşmalarından alınmış ve ilk kez 17.07.2005’te Revolution #oo8’de baskı için düzenlenerek yayınlanmıştır. Metnin kaynağı için bkz:...

Değişen Dünyayı Değiştirmek İçin Bob Avakian’ın Yöntem ve Yaklaşımını Öğrenmek ve Uygulamak

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı 26 Ağustos 2019 tarihinde “Devrim Okulu Kapanış Notları” başlığı ile revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. İçerik Revolution Books’tan Andy Zee tarafından 11...

Kuzey Kutbu Yanıyor, Grönland Eriyor, Sistem İnsanlığı ve Doğayı İnfaz Ediyor

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı 2 Eylül 2019 tarihinde revcom.us web sitesinde yer almıştır. Çevirisini takipçilerimiz için aktarıyoruz: Kaynak için bkz: İklim değişikliği hızlanmaya devam ediyor, gezegendeki...

Öne Çıkan Makaleler

Öne Çıkan Kategoriler

Gerçek Bir Devrim İçin...


YeniKomunizm.com web sitesinin yayın çizgisi iki sacayağı üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki, yeni komümizmin mimarı ve önderi olan Bob Avakian'ı ve çalışmalarını mümkün olan en geniş kitlelerle buluşturmaktır. İkincisi ise, yeni komünizmin ulaştığı halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan herkesin, komünizmin yeni çıkış noktasını baz alarak, gerçek bir devrim hareketi inşa etmesi için menteşe fonksiyonu görmektedir.

İnsanlığın hakikaten umuda ve yeni ilhamlara ihtiyacı var. Ancak herşeyden önce insanlığın daha fazla komüniste ihtiyacı var! Gerçek bir devrim için, yeni komünizm büyük ve güçlü bir temel teşkil etmektedir. Bu dünyada vücut bulan tüm acımasızlıkların nedenlerini anlamak; bunlara niçin ve nasılları ile cevap olabilmek için, halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan diğer sınıflardan insanların Yeni Komünizmi araştırmaları, anlamaları ve bu temelde çelişkilere müdahale etmeleri elzemdir.

Bilgi ve iletişim için: info@yenikomunizm.com