Yeni Komünizm

Şu Anki Acil Durum, Trump/Pence Rejimini Acilen Gönderme İhtiyacı, Bu Seçimlerde Oy Vermek ve Devrim İçin Temel İhtiyaç Üzerine

Bob Avakian’ın 1 Ağustos 2020 tarihli açıklaması: Kaynak: 1. Şu anki durum, yalnızca bu ülkedeki insanlar için değil, tüm insanlık için derin sonuçları olan, gerçekten de eşi benzeri görülmemiş devasa...

Patriyarşi ve Vatanseverlik – Agresif Erkek Üstünlükçülüğü ve Amerikan Üstünlükçülüğü – Tehlike ve Acil Değişim

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıda çevirisini aktardığımız makalesi 31 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Kaynak için bkz: Daha önce de belirttiğim gibi; Köktendinciliğin olduğu yerde, sadece...

Patriyarşi ve Erkek Üstünlüğü mü? Yoksa Devrim ve Bütün Baskıya Son Vermek mi?

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıda çevirisini aktardığımız makalesi 31 Temmuz 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Kaynak için bkz: Daha önce  vurguladığım gibi (ve her seferinde...

İç Savaş ve Devrim Üzerine

Editörün Notu: Devrimin önderi ve Yeni Komünizm’in mimarı Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 15 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Kaynak için bkz: “Radikal Bir...

Radikal Bir Değişiklik Geliyor: Bu Özgürleştirici mi, Yoksa Köleleştirici mi Olacak? Devrimci mi, Yoksa Gerici mi Olacak?

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 8 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımız için aktarıyoruz. Kaynak için bkz: Trump/Pence rejiminin...

Küresel Ölçekli COVID-19 Pandemisi Başlayalı 4 Ay Oldu… Kapitalist-Emperyalist Sistemin Tiksindirici Anlamsızlığı ve Mutlak Acımasızlığı Üzerine Notlar

Editörün Notu: Çevirisini aktardığımız bu makale Raymond Lotta tarafından yazılmış ve 20 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Kaynak için bkz: “Ve insanların her ne kadar bu...

Kadınların Kurtuluşu İçin Mücadelenin Stratejik Önemi

Editörün Notu: Okumakta olduğunuz makale, Bob Avakian’ın Yeni Komünizm kitabından alınmıştır. Eserin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz:

Kapitalizm-Emperyalizm – Yedi Milyar İnsanın Boğulması ve Yeni Temellerde Bir Dünya İçin Derin İhtiyaç

Editörün Notu: Devrimin önderi ve yeni komünizmin mimarı Bob Avakian’ın çevirisini aktardığımız aşağıdaki makalesi 23 Temmuz 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Kaynak için bkz: Bu...

    

YouTube.com/YeniKomunizm

Bob Avakian'ın videolarını ve Yeni Komünizm taraftarlarının çalışmalarını YouTube kanalımızdan şimdi takip edin!

"...temel olarak iki seçeneğimiz var. Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklar da -eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını, hatta daha beterini yaşamaya devam edecek – veya, devrim yapacağız!"

- Bob AvakianYeni Komünizmi Öğrenmek İçin... #BobAvakian #Devrim

Revolution Özel Sayıları

Öne Çıkan Kategoriler

Gerçek Bir Devrim İçin...


YeniKomunizm.com web sitesinin yayın çizgisi iki sacayağı üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki, Yeni Komünizm'in mimarı ve önderi olan Bob Avakian'ı ve çalışmalarını mümkün olan en geniş kitlelerle buluşturmaktır. İkincisi ise, Yeni Komünizm'in ulaştığı halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan herkesin, komünizmin bu yeni çıkış noktasını baz alarak, gerçek bir devrim hareketi inşa etmesi için menteşe fonksiyonu görmektedir.

İnsanlığın hakikaten umuda ve yeni ilhamlara ihtiyacı var. Ancak her şeyden önce insanlığın daha fazla komüniste ihtiyacı var! Gerçek bir devrim için, Yeni Komünizm büyük ve güçlü bir temel teşkil etmektedir. Bu dünyada vücut bulan tüm acımasızlıkların nedenlerini anlamak; bunlara niçin ve nasılları ile cevap olabilmek için, halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan diğer sınıflardan insanların Yeni Komünizm'i araştırmaları, anlamaları ve bu temelde çelişkilere müdahale etmeleri elzemdir.

DEVRİM, DAHA AZI DEĞİL!

Bilgi ve iletişim için: info@yenikomunizm.com

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER