Yeni Komünizm

Atlanta’daki Kadın Düşmanı Irkçı Cinayetler: Adalet ve Hepsinden Önemlisi DEVRİM İçin Haykırış!

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Aşağıdaki makale revcom.us web sitesinde 22 Mart 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: The Misogynistic, Racist Murders in Atlanta Cry Out for Justice… and, Most of All, REVOLUTION! (revcom.us)


Bu hafta bir silahlı erkek -altısı göçmen Asyalı kadın- toplam sekiz kişiyi öldürdü. Sebep “cinsel açıdan baştan çıkarmaya” karşı çıkılmasıydı. Bu toplu katliam eylemi, büyük ölçüde Trump/Pence faşist rejiminin açık ırkçılığı ve yabancı düşmanlığı tarafından körüklenen, zaten artan bir bağnazlık ve şiddet dalgasıyla karşı karşıya kalan Asya halkının -göçmenler ve benzer şekilde burada doğanların- yüreklerini daha da dağladı. Kadınların kontrol edilmesi ve hatta tamamen ortadan kaldırılması gereken “cinsel ayartmanın” nesneleri olduğu görüşü binlerce yıllık dini suçlamalarla, kadınların bedenleri ve cinsellikleri üzerinde erkeklerin ve ataerkil kurumların tekeli olduğu şeklinde çınlamaktadır. Çok iyi nedenlerle, binlerce kişi bu toplu katliama karşı eylem ve protestolara akın etti; ve bu protestolar desteklenmelidir.

Bununla birlikte kadınlara yönelik baskı ve beyaz üstünlenmeci zihniyet Amerika’da “ara sıra olan bir şey”  değildir. Bunlar, ABD toplumunun tarihi dokusuna ve günlük yaşamına, onu tanımlayan kapitalist-emperyalist sisteme derinlemesine işlenmiştir ve bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar ne sempati ile, reform yeminleriyle, daha fazla polis uygulaması ve kovuşturma sözleriyle ortadan kaldırılabilir, ne de daha iyi eğitim, güvenli alanlar yaratılması, fonların polisten akıl sağlığı çalışanlarına kaydırılmasıyla temelden değiştirilebilirler. Bu kitlesel katliama karşı ülkenin dört bir yanına dökülen haklı öfke ve acı, Asyalı halklara ve kadınlara karşı bu toplumu sarmış nefret, mücadele yoluyla, devrimci bir anlayışa, kararlılığa ve örgütlenmeye dönüştürülmelidir.

Kadınlara yönelik baskıların kökünden sökülmesi; Amerika’ya nüfuz etmiş ölümcül beyaz üstünlüğünün; Amerika’nın dünyanın çoğunluğu üzerindeki emperyalist tahakküm girişiminin; ve göçmenlerin şeytanlaştırılması ve ezilmesi aslında devrimi gerektiriyor, daha azını değil. Bu çelişkiler burada ve dünyada yoğunlaşmaktadır.

Bob Avakian’ın ortaya koyduğu temel gerçek yine açıkça ortaya konmuştur:

“…temel olarak iki seçeneğimiz var. Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklar da -eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını, hatta daha beterini yaşamaya devam edecek – veya, devrim yapacağız!”

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER