Yeni Komünizm

Baskının Silahları ve Baskıya Son Verecek Mücadele İçin Gerekli Olan Kalp

BAsics

Bu sistemin, halk kitlelerini bastırması, onlara zulmetmesi, aşağılaması ve demoralize bir durumda tutmak için kullandığı iki büyük silahı var.

İlk silah, tüm diğer vahşetleriyle birlikte Siyahi, Melez ve Yerli halkları en ahlaksız yollarla sürekli olarak avlayarak katleden bu sistemin cani silahlı gücüdür.

İkinci silah, bu sistemin insanları mahvetmesi ve onların karman çorman şekillerde düşünmeleri ve hareket etmelerini sağlamasıdır. Özellikle de bu sistemin gençleri düzgün bir gelecekten mahrum bırakması, bu kadar fazla kişiyi zorla sefil koşullara hapsetmesi ve onları kavgalarla birbirlerini katletmeye yönlendirmesi gündemdedir. Bu da bu sistemin bir diğer korkunç suçudur.

Nasıl bir sistem bu kadar genci bundan daha iyi bir şeye yönlendiremez?! Ne tür bir sistem bu kadar insanı bu halde bırakır, ve devamlı olarak insanları yakalayarak bütün bunların içine çeker? Nasıl bir sistem tüm dünyada insanları katlederken ve dünyayı yok ederken, halk kitlelerine insandan daha aşağı şekillerde muamele etmek, binlercesini öldürmek ve milyonları hapsetmek için bunu bir bahane olarak kullanır?

Bu sistem, şu an altında yaşamak zorunda kaldığımız korkunç kapitalizm-emperyalizm sistemidir. 150 milyondan fazla çocuk da dahil olmak üzere dünya çapında milyarlarca insanı acımasızca sömürmeden yaşayamayacak bir sistemdir. Tüm bunları yapmaktan asla vazgeçmeyecek ve asla vazgeçemeyecek bir sistemdir.

Ancak bu şekilde olmak zorunda değil!

Biz devrimci komünistler (revcomlar) bütün bunları değiştirmek için, gerçek bir devrim yoluyla bütün bu sistemi ortadan kaldırmak için -yani yapılabilecek yegane şey için- yola çıkmış bulunuyoruz. Bunu yapacak bilime, stratejiye, plana ve önderliğe sahibiz; toplumun farklı birçok kesiminden binlerce ve ardından milyonlarca devrimci gücü ortaya çıkarmak ve örgütlemek için aktif olarak çalışıyoruz, özellikle de öfke, hüsran ve çaresizlik içinde olan, bu dünyada bir iz bırakmak ve saygı görmek isteyen gençlerin bu sisteme son verme ve kökten farklı çok daha iyi bir dünyayı var etme kararlılığına -insanlığın kurtarıcıları olmaya- dönüştürülmesi gerekmektedir ve dönüştürülebilir de. İşte bizler bunun için gerekli mücadeleyi veriyoruz.

Gerçek Bir Devrim İçin Şimdi Örgütlenmeye Yönelik Bir Deklarasyon, Bir Çağrı [1] metninde şunu açıkça belirtiyoruz:  Bu yalnızca yapılması için haykırılacak bir şey değildir, aynı zamanda bunu yapmak mümkündür de. Ve gerçekten uğruna savaşmaya değer bir şey için mücadele edecek bir kalbi olan herkesin ŞİMDİDEN çalıştığımız bu devrime dahil olması gerekiyor.


[1] Bkz: Gerçek Bir Devrim İçin Şimdi Örgütlenmeye Yönelik Bir Deklarasyon, Bir Çağrı | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com) Bu belge, devrime dair düşünceleri yaymanın ve insanları bu devrim için örgütlemenin önemli bir parçası olarak, mahallelerdeki ve ülkenin diğer yerlerindeki insanlara  postalanıyor ve dağıtılıyor.

Kaynak için: WEAPONS OF OPPRESSION, AND THE HEART TO FIGHT TO END OPPRESSION (revcom.us)

Yeni Komünizm

"Enternasyonalizm - Önce Tüm Dünya Gelir" - Bob Avakian

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER