Yeni Komünizm

Bob Avakian Kimdir?

BOB AVAKIAN (BA) insanlık kurtuluşunun bütünsel yeni bir teorik çerçevesinin, komünizmin yeni sentezinin mimarıdır. Bu yeni sentez geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi ve, insan faaliyeti ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinen ve bunun eleştirisel bir tahlilini yapan 40 senelik bir devrimci çalışmanın üzerinde yükselmektedir. Bu açıdan eskiden daha önce geliştirilmiş olan haliyle komünist teorinin bir devamıdır, ama aynı zamanda onun ötesine bir nitel sıçramayı ve bazı önemli hususlarda da ondan bir kopuşu temsil eder.

Komünizmin bu yeni sentezinde temel ve esas nokta onun toplumun dinamiklerini anlamaya ve devrimci dönüşümüne giden yolları belirlemeye bilimsel yöntem ve yaklaşımı köklü ve tutarlı bir şekilde uygulamaya ağırlıklı ehemmiyet verilmesidir. Komünizmin kendi bilimsel yöntem ve yaklaşımına ters düşen yanlarından yaptığı kopuşlarla, Bob Avakian, komünizmi bir bilim olarak nitel anlamda ilerletmiştir ve böylelikle, kendisinin de bugün acil olarak dünyada ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı komünist devrimin yeni bir aşaması için temelleri ve hareket noktasını ortaya çıkarmıştır.

Bilimsel yöntem ve yaklaşım komünizmin yeni sentezinin getirdiği yeniliklere anahtar teşkil eder ve şunları içerir: Enternasyonalizm anlayışını derinleştirmek; devrime stratejik yaklaşımın yeni içgörülerini geliştirmek, ki bunlar ABD gibi bir ülkede dahi devrim yapmanın gerçekten mümkün oluşunu ortaya koymaktadır; ve köklü bir şekilde yeni -ve gerçekten kurtuluşu sağlayan- kökten farklı bir toplum yaratma mücadelesinde nasıl daha ileri gidileceğinin yeniden tasavvur edilmesidir. Bob Avakian, Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa adlı tarihi önemdeki eserin yazarıdır, ki bu eser tüm sömürü ve baskıdan kurtarılmış komünist bir dünyaya doğru ilerleyişin önemli bir parçası olarak bu yeni toplumun inşası için kapsamlı, vizyoner ve aynı zamanda somut bir çerçeve ve bilimsel rehberlik sağlamaktadır.

Bob Avakian, 1975’deki kuruluşundan bu zamana kadar Devrimci Komünist Parti ABD başkanıdır. BA, hayatını devrim davasına, insanlığın kurtuluşuna hizmet etmeye adamış ve devrimci harekete -hem teorik olarak hem de pratikte- önderlik etme sorumluluğunu tutarlı bir şekilde üstlenmiştir. BA, bir önder olarak ender rastlanır vasıfları bir araya getirmektedir, kendisi bilimsel teoriyi değeri dünya çapında kabul gören bir seviyede geliştirebilmiş, aynı zamanda da insan toplumunda en çok ezilen kesimleri gerçekten anlamayı ve onlarla viseral bağlar içinde olmayı sağlayabilmiştir. BA, karmaşık teoriyi bileşenlerine ayrıştırarak geniş bir kitlenin erişebileceği şekilde sunabilen, hayli gelişmiş bir analiz ve önderlik kabiliyetine sahiptir.

Bob Avakian ve komünizmin yeni sentezi hakkında daha çok bilgi sahibi olmak ve eserlerine ulaşmak için: www.revcom.us/avakian/index.html.

Bob Avakian’a ilişkin önemli bilgiler burada da yer almaktadır: www.thebobavakianinstitute.org

Bob Avakian’ın kişisel tarihi ve devrimci komünist bir önder olarak gelişimi hakkında web sitemizde yer alan zaman çizelgesi de incelenebilir:  www.yenikomunizm.com/bob-avakian-zaman-cizelgesi/

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER