Yeni Komünizm

Bob Avakian: Kökten Farklı Bir Önder – İnsanlığın Kurtuluşu İçin Tamamen Yeni Bir Çerçeve

Bob Avakian (BA), günümüz dünyasındaki en önemli siyasi düşünür ve önderdir.


Bob Avakian, amacı öyle ya da böyle, dünyanın her yerinde kelimenin tam anlamıyla hayatları çalan, öldüresiye baskılara ve kitlesel yıkımlara neden olan mevcut kapitalizm-emperyalizm sistemini korumak olan ve “lider” olarak öne çıkan diğer burjuva politikacılardan tamamen farklı biridir. BA, bu sistemin nihayetinde milyonlarca insanın örgütlü mücadelesi ile devrilmesi ve insanlığın en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, insanlığın dünyanın koruyucuları olacağı yeni bir sistem ile değiştirilmesi gerektiğine bilimsel olarak dayanan bir devrimcidir.

Bob Avakian insanlığın kurtuluşu için tamamen yeni bir çerçeve olan komünizmin yeni sentezinin, bilinen ismi ile “yeni komünizm” in mimarıdır.

BA, Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa çalışmasının yazarıdır. Temel amacı, sınıfların ve sınıfsal ayrımların, sömürü ve baskının, insanlar arasında yıkıcı bölünmeler ve düşmanlıkların olmadığı komünist bir dünya yaratmak olan yeni bir sosyalist toplum için kapsamlı bir vizyon ve somut bir plan olan bu çalışma, yeni komünizmin etkileyici bir şekilde uygulanmasıdır.

Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında profesyonel eğitim almış ve Bob Avakian’ın takipçisi bir bilim insanı olan Ardea Skybreak, BA’nın ortaya koyduğu şeyin öneminden şu şekilde bahseder:

“Bob Avakian, on yıllarca süren bir yoğunlaşma temelinde bütünlüklü bir çalışma geliştirmişti – kendisi, komünizm bilimini, devrim bilimini geliştiren; problemlerin nereden kaynaklandığını daha derin bir şekilde açıklayan, bu karmaşadan kurtulmak için hangi stratejinin gerekli olduğunu belirterek hedefe yönelik hangi yöntem ve yaklaşımların izlenmesi gerektiğini gösteren ve insanlığın büyük bir bölümünün içinde yaşamak isteyeceği daha iyi bir dünya inşa etmek için gerekli olan teoriyi geliştiren kişiydi. Bob Avakian’ın çalışmasının öne çıkan özelliği, pek çok insanın yaşamak isteyeceği bir toplum inşa etmeye çalışmasıydı.” [BİLİM VE DEVRİM – Bilimin ve Bilimin Topluma Uygulanmasının, Komünizmin Yeni Sentezinin ve Bob Avakian’ın Önderliği Üzerine]

BA, sağlam bir bilimsel yöntem ve yaklaşım temelinde, her şeyden önce hedeflenen şeyin devrimden daha az bir şey olmaması gerektiğini vurgulamış ve aynı zamanda şunları belirtmiş bir önderdir:

“Yeni komünizmin tamamen reddettiği ve komünist hareketin köklerinde belirgin olarak mevcut olan “sonuçlar araçları meşrulaştırır” şeklindeki zehirli nosyon ve pratik ile yakından ilgilidir. Yeni komünizmin temel ilkesi, bu hareketin “araçlarının”, bilimsel bir temelde önderlik edilen devrimin sonucunda bütün sömürü ve baskının kaldırılacağı temel “sonuçlardan” damıtılması ve bununla uyumlu olması gerektiğidir.” [Atılımlar – Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım]

Devrimci bir önder olarak BA, şu nadir kombinasyonu bünyesinde barındırır: Bilimsel teoriyi dünya standartları kalitesinde bir seviyede geliştirebilmiş bir kişi olmasının yanı sıra, en ezilen kesimlerin durumuna derinden vakıf olan, onlarla viseral bağlarını muhafaza edebilen bir kişidir ve karmaşık teoriyi esas “bileşenlerine ayrıştırıp’’ izah ederek bu teoriyi halk kitleleri seviyesinden erişilebilir hale getirmekte de yüksek yetenek sahibidir.

Böylesi bir önder bu ülkenin tarihinde daha önce hiç bulunmamıştı ve bu önderlik tüm insanlığın özgürleşmesi için büyük önem taşıyor.

Şu an acilen ihtiyaç duyulan şey, sürekli ve artan sayıda kişinin -binlerin ve nihayetinde milyonların- yeni komünizme dayalı bir devrim hareketine eşi benzeri görülmemiş şekilde önderlik sağlayan BA’nın bilinçli ve aktif takipçileri olmalarıdır.

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER