Yeni Komünizm

Bob Avakian – Zaman Çizelgesi

Bob Avakian (BA)’nın Siyasi Aktivizmi ve Devrimci Önderliği, 1960-70’li Yıllardan Günümüze

Editörün Notu: Radikal bir siyasi aktivist olan Bob Avakian’ın kişisel tarihi ve devrimci komünist bir önder olarak gelişimi hakkında sıkça sorulan sorulara yanıt verebilmek maksadıyla aşağıdaki Zaman Çizelgesi oluşturulmuştur. Bu zaman çizelgesinde, BA’nın “Ike’den Mao’ya ve Ötesine: Ana Akım Amerika’dan Devrimci Komünist’e Yolculuğum” (Insight Press, 2005) isimli otobiyografisinden ve BA tarafından sağlanan bazı ek bilgilerden faydalanılmıştır.

Zaman çizelgesinin yer aldığı kaynak sayfa için bknz:  https://revcom.us/avakian/ba-timeline.html


1964

UC Berkeley’de bir öğrenci olan BA, Eylül 1964’teki başlangıcından itibaren Özgür Konuşma Hareketi’nde (Free Speech Movement) aktifti. Kampüs yönetim binasında kitlesel oturma eylemi yaptığı için tutuklanan 800 kişiden biriydi, bu eylem Aralık 1964’te FSM’nin taleplerini elde etmesinde bir dönüm noktasıydı.

1965

1965 döneminde ABD’de Vietnam savaşına karşı ilk tartışma ve gösterileri organize eden Vietnam Günü Komitesi’ne (VDC) katıldı. Mitinglere, gösterilere, tartışmalara katılmanın yanı sıra ve diğer VDC faaliyetlerinde ve VDC’nin UC Berkeley kampüsündeki edebiyat masasında sürekli varlık gösterdi. Vietnam savaşını tartışmak ve tartışmak isteyen herkesle görüşüyordu, BA, VDC’nin konuşmacı bürosundaki en aktif üyesiydi, mitinglerde ve gösterilerin yanı sıra Bay Area’da birçok farklı kampüste, toplulukta, kilisede, meslek gruplarında konuşmalar yaptı ve sık sık Vietnam savaşı destekçileri ile tartışmalara girdi.

1966

Ramparts (Siperler) dergisi için araştırmacı ve yazar olarak çalıştı, Vietnam savaşına ve ırkçılığa karşı çıkan ve Siyahilerin mücadelesini destekleyen birçok makaleye katkıda bulundu. BA, Vietnam savaşında Vietnam savaşına karşı çıkan ve kamuoyunda savaşı kınayan ilk ABD askerlerinden biri olan çavuş Donald Duncan’ı içeren Ramparts makalesini düzenlemede etkili oldu. BA, ilerleyen yıllarda ABD ordusunun askerlerini ve gazilerini Vietnam savaşına karşı çıkmaya ikna etmeye ve bunu yaparken de onlarla tartışmaya ve mücadele etmeye devam etti.

1967

Huey Newton, Bobby Seale, Eldridge Cleaver, Bobby Hutton ve az sayıdaki diğerlerinden oluşan Kara Panter Öz Savunma Partisi (daha sonra ismi Kara Panter Partisi olmuştur) ile yakından çalışmaya başladı.

BA, California-Oakland’daki Ordu İndüksiyon Merkezini kapatmak için oturma eylemleri düzenleyerek Vietnam savaşına karşı direniş düzeyini yükseltmeyi amaçlayan Stop the Draft Week‘in (Askere alımlara karşı bir kitlesel kampanya) yaratıcılarından biriydi. Bu süreç, göstericilere karşı büyük ve vahşi bir polis saldırısına dönüştü, protestocular tekrarlayan polis saldırılarına karşı kendilerini savunurken sokak çatışmaları başladı. BA, hafta boyunca protestoları organize etmek için çok aktifti.

1967’nin sonundan itibaren BA, Oakland’da Kara Panterlerin liderlerinden Huey Newton’ı savunabilmek için çok yoğun bir şekilde siyasi çalışma yürüttü, Huey Newton, Oakland’taki bir olayda yaralanmış ve bir polis ise ölmüştü.

1967 sonunda BA, devrimci siyasetin yoksul halka taşınması ve ırkçılığa karşı mücadelenin, ayrıca Kara Panter Partisinin desteklenmesinin kritik bir parçası olarak Richmond – California’ya taşındı. Bu süreçte Vietnam Savaşı’na karşı öğrenci hareketleriyle birlikte çalıştı ve aktifliğine devam etti.

1967’nin sonlarına doğru California halkı -genel olarak Vietnam savaşına, ABD dış politikası ve ABD toplumundaki vahşi eşitsizliklere tepkisini göstererek- Demokrat Parti’ye ve Cumhuriyetçi Parti’ye radikal bir alternatif olması için “Barış ve Özgürlük Partisi’ni” 1968 seçimleri için oy pusulasına yerleştirmek için bir dilekçe kampanyası başlattı. Eldridge Cleaver’ın çağrısında BA bu çabalara destek oldu – California’da bir tura çıkarak (San Francisco Mime Troupe ve yeni ortaya çıkan grup Santana ile birlikte), oy pusulasında Barış ve Özgürlük Partisi’nin bulunması için gerekli sayıda insanın toplanmasında önemli bir rol oynadı. Bu tur sırasında BA iki kez tutuklandı: bir seferinde Los Angeles’ta bir lisede ROTC’ye karşı yapılan hazırlıksız bir protesto sonucunda; ve bir kez de San Jose Eyaleti’nde polis tarafından şiddetle yanıt verilen savaş karşıtı bir mitinge katıldığı zaman. BA, Barış ve Özgürlük Partisi’ni Kara Panter Partisi ile aynı hizada olmaya ve Huey Newton’un savunmasını üstlenmeye ikna etmede etkili oldu. 1968 yazına gelindiğinde, Barış ve Özgürlük Partisi ulusal bir parti olarak gelişti ve BA, Eldridge Cleaver’ın başkan adayı olarak aday gösterilmesinde çabada büyük rol oynadı.

1968

Kara Panter Partisi liderlerinin yanı sıra, Stokely Carmichael, H. Rap Brown ve SNCC’den (Şiddet İçermeyen Öğrenci Koordinasyon Komitesi) diğerleriyle birlikte Huey Newton’u desteklemek amacıyla Oakland’daki büyük bir mitingde konuşmacı olarak Barış ve Özgürlük Partisi’ni temsil etti).

Bu senenin ilerleyen aylarında BA tutuklandı. Oakland’daki Alameda İlçe Adliyesi’ndeki “Huey İçin Özgürlük!” mitinginde Amerikan bayrağına hakaretten 30 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

BA, 1968’in sonunda Devrimci Komünist Parti’nin öncüsü olan Devrimci Birlik’in (Revolutionary Union veya kısa ismi ile RU) kuruluşunda etkili oldu. 1968-1974 döneminde BA, RU’nun dergisi Red Paper sayı 4, 5 ve 6’daki önemli teorik makaleler ve polemikler de dahil olmak üzere Red Paper’ların (1-7) çoğu için yazı yazdı.

1969

Richmond’ta grevde olan petrol işçilerini destekleme ve San Francisco Eyaleti ve UC Berkeley kampüslerine “Üçüncü Dünya” öğrenci grevleri de dahil olmak üzere, grev yapan işçi ve öğrenci hareketleri arasında bağlantılar kurma sürecine aktif olarak katıldı. BA, bu petrol işçilerinin grevi sırasında işçilerin grev gözlemcilerine saldıran ve grevi kırmaya çalışan şirket kundakçılarına meydan okuduğu için tutuklandı.

BA, Berkeley’deki Halk Parkı çevresindeki mücadeleyle ilgili olarak RU’yu yönetti ve ilgili bir dizi gösteride ve bu mücadele bağlamında Berkeley şehrinde sıkıyönetim uygulanmasına direnişte yer aldı.

BA, Vietnam savaşına karşı hareketi ve Siyahi halkın, Chicanoların ve diğer ezilen ulusların özgürlüğünü desteklenmeye devam etti. 1969 Mayıs’ında, Kara Panter Partisi’nin desteği ile düzenlenen San Francisco’daki mitingde binlerce kişiye konuşma yaptı. O senenin sonraki döneminde polis Chicago Kara Panter Partisi başkanı olan Fred Hampton’u öldürdü ve Kara Panter Partisi’nin çeşitli şehirlerdeki ofislerine saldırıda bulundu. BA, Panterlerin ulusal ofisine karşı bir saldırıyı önlemeye yardımcı olmak için bir ekip oluşturulması için çalıştı.

BA, 1969 ilkbahar ve yazında SDS’nin (Demokratik Toplum İçin Öğrenciler) ulusal kongrelerinde aktif bir rol oynadı, RU’nun devrimde öğrencilerin ve gençlerin rolü üzerindeki konumunu ortaya koydu ve Siyahların mücadelelerini, Chicanoları ve ABD içindeki diğer ezilen halkları destekledi. Bu kongrelerde oportünist eğilimlerin temsilcileriyle, özellikle de İlerici Emek Partisi (Progressive Labor Party)’nin bu mücadeleleri burjuva milliyetçi sapmalar olarak yorumlayan çizgisine karşı keskin bir mücadele yürüttü.

1970

RU’nun esas liderlerinden biri olan BA, ABD’deki Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını devrimci bir zeminde canlandırmada önemli bir rol oynadı. BA, 1970’lerde DKG mitinglerinde ve birçok farklı şehirde gösteriler düzenledi.

BA 1970 yazında, RU’yu Bay Area’daki tabanından yayılması ve ulusal bir organizasyon olarak gelişmesi için ABD’de turlayan bir önderlik içinde yer aldı. RU’nun Merkez Komitesi üyesi olarak seçildi ve giderek daha fazla lider olarak kabul edilmeye başlandı.

1971

RU’nun Bay Area’daki bazı üyelerinin maceracı oportünist çizgi izlemelerine bağlı olarak organizasyon içinde bir bölünme yaşandı. Bu durum RU’yu parçalanmaya götürecek ve devrimci harekette ciddi bir gerilemeye neden olacaktı. BA bu süreçte oportünizme karşı mücadeleye önderlik etti, devrime ciddi ve bilimsel şekilde yaklaşan temel olarak doğru bir çizgide RU’daki çoğunluğu biraraya getirmeyi başardı. Buradaki yönelim, iktidarın ele geçirilmesi ve yeni bir toplumun inşası için gerekli olan komünist devrimin halk kitlelerinden kopuk az sayıda radikalin hareketiyle olmayacağı, aksine mevcut sistemin ve onun devletinin baskıcı güçlerini alt etme olasılığını elde etmek için nihai olarak milyonlarca insanı içermek zorunda olduğu şeklindeydi.

RU’nun ülke çapındaki önderi olan BA, 1 Mayıs’ın (Mayıs Günü’nün) ABD’de devrimci bir şekilde kutlanmasında etkili oldu ve ABD’nin çeşitli şehirlerinde 1970’lerdeki bir dizi 1 Mayıs mitinginde konuşma yaptı.

BA 1971 sonbaharında sosyalizmi inşa etme konusundaki başarıları ve Çin’deki Kültür Devrimi’nin tarihsel karakterini ve hedeflerini derinlemesine kavramak, ayrıca uluslararası komünist hareket hakkında tartışmalara dahil olmak üzere Çin’e giden bir heyete başkanlık etti.

1972

San Francisco’da, ABD emperyalizmini kınayan ve Vietnam savaşına karşı “Moratorium” gösterisinde Vietnam halkının ABD saldırganlığına karşı gösterdikleri zaferi selamlayan 5.000 kişilik anti-emperyalist bir birlik örgütlenmesine öncülük etti.

BA daha sonra, 1972 yılındaki RU’yu ülke çapında güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Chicago bölgesine taşındı; RU’nun ülke çapındaki önder çekirdeği içinde yer alarak görev yaptı.

1973-74

RU içinde -ayrıca RU ve Siyah İşçiler Kongresi ile Porto Riko Devrimci İşçi Örgütü (eski adıyla Genç Lordlar Partisi) arasında bir bölünmedeki mücadeleye öncülük etti- milliyetçilik ve boğucu bir dogmatizm meselesi gündemdeydi. Enternasyonalizm ve canlı bir bilimsel komünizm yönelimi ve uygulaması gündemde olmalıydı, oluşturulması gereken yeni bir devrimci partinin teorik ve politik temeli bu şekilde olmalıydı. Bu mücadele ile genel olarak RU’nun bilimsel temelinin derinleşmesi sağlandı, ancak RU’da ikincil düzeyde ekonomizm eğilimleri gelişecekti – komünistlerinin çalışmalarının işçilerin günlük çalışmalarına indirgenmesi, işçilerin en iyi savaşçıları olabilmek için bunun yapılması gerektiği türünden bir yönelim ortaya çıktı. Oysa ki, proletaryanın temel devrimci çıkarlarının, yani tüm dünyadaki bütün baskı ve sömürüye son verilmesi mücadelesinin temsilcileri olabilmek gerekiyordu.

BA, RU’nun hayata geçirmeye çalıştığı yeni, devrimci komünist partinin oluşumunun temelini güçlendirebilmek için 1974’te ülke çapında bir konuşma turuna katıldı.

BA, Kültür Devrimi’nin yoğunlaştığı 1974’ün son bölümünde Çin’i tekrar ziyaret etti, bu süreç Mao Zedong’un son büyük savaşı haline gelmişti. Mao’nun temsil ettiği devrimci çizginin Çin Komünist Partisi içindeki revizyonistlere yani Çin’de kapitalizmi yeniden canlandırmak isteyen ve Parti içinde güç kazanan ve sonunda Mao’nun 1976’daki ölümünden sonra iktidarı ele geçiren ve devrimci güçleri acımasızca baskı altına alabilenlere karşı mücadelesinin olduğu bir dönemdi. BA 1974 ziyareti sırasında Çin Komünist Partisi’nin çeşitli temsilcileriyle sosyalist toplumda devrimin devam etmesi meselesi üzerine ve Çin ile sosyalist bir devletin uluslararası rolü ve devrimci sorumlulukları arasındaki ilişki hakkında tartışma yürüttü.

1975

Devrimci Komünist Parti’nin kuruluş kongresi yapıldı. BA, Kongre tarafından Parti Merkez Komitesi Başkanı seçildi.

1976

Çin Komünist Partisi’ndeki revizyonistler tarafından bir darbe gerçekleştirildikten ve Mao  Zedong’un ölümünden sonra, DKP önderliği içinde bu meseleye yönelik farklı çizgiler gelişti. Çin’deki bu darbeye karşı direnişin zorla bastırıldığı ve revizyonistlerin güçlerini pekiştirdiği, ayrıca bir süredir Mao Zedong mirasına sahip çıkıyor gözüken komünistlerin poz kesmeye devam ettikleri anlaşıldı. DKP’deki çalışmalarında ekonomist/revizyonist bir yaklaşımı benimseyenler Çin’de iktidarı ele geçirenleri destekleme pozisyonunu alırken, BA ve DKP’nin diğer bazı liderleri revizyonizmin zaferini gördüler ve buna karşı çıkmanın yanı sıra Çin’deki bu kritik olayların, tarihi önemdeki ve dünya çapındaki etkisi ve öneminin kapsamlı, sistematik, kapsamlı bir şekilde çalışılması ve analiz edilmesinin öneminin farkına vardılar. BA, DKP’ye Çin’deki kritik olayların derinlemesine çalışılması ve analiz edilmesi sürecinde önderlik etti. Bir yıl boyunca devam eden bir süreçti, çünkü sürecin sistematik bilimsel yaklaşımla ele alınması gerekiyordu. Direniş ve DKP içindeki örgütsel sabotaj durumu kendini gösterdi. Çin’deki revizyonist darbeyi destekleyenler kendi konumları için destek kazanmaya çalışıyorlardı ve DKP içinde ekonomist/revizyonist bir çizgi izlenmesi için mücadele ediyorlardı.

1977

BA tarafından yönetilen çalışma ve analiz sürecinin doruk noktası olarak, ki bunun bizzat DKP’nin kendi içindeki revizyonistler tarafından sabote edilme çabalarına rağmen, Çin’deki olaylara ilişkin ne yapılacağı konusunda bir Merkez Komitesi toplantısı toplandı. Bu toplantıda, BA tarafından yazılıp (“Revizyonistler Revizyonisttir ve Desteklenmemelidir; Devrimciler Devrimcilerdir ve Desteklenmelidir”) Merkez Komitesi tarafından uyarlanan, Çin’deki revizyonist darbeyi ortaya çıkaran ve buna karşı çıkan bir pozisyonu ortaya koyan çizgi kabul edildi ve Çin’de darbe tarafından devrilen ve bastırılan “Dörtlü Çete” liderliğindeki devrimci güçleri destekledi.

1978

1977 Merkez Komitesi toplantısındaki yenilgi karşısında, Çin’deki darbeyi destekleyen, DKP içinde ekonomist/revizyonist bir çizgi için faaliyet yürüten önderlik içindeki çeşitli revizyonistler, çok geçmeden, aslında hiç de böyle bir niyetleri olmadığını açıklayarak, Parti önderliğine ve özellikle de BA’ya saldırdılar, ve DKP içinde kendi revizyonist konumları ile uyacak kim olursa yanlarına çekmeye çalıştılar. Bu tam bir mücadeleye ve DKP içinde bir bölünmeye yol açtı; eski üyelerinin yaklaşık üçte biri, Parti içindeki mücadeleyi kazanamayacakları netleştikten sonra Partiyi bıraktırlar ve saldırı başlattılar. BA, bu revizyonistlerin karşı-devrimci saldırılarını alt etme, çizgilerinin iflasını açığa çıkarma ve revizyonizme karşı bu mücadeleden kaynaklanan siyasi ve ideolojik gelişmeleri pekiştirme mücadelesine önderlik etti. DKP içindeki bu mücadeleyle, Çin’deki anıtsal olaylar ve genel olarak devrimci komünizm ve revizyonizm arasındaki muhalefetle elde edilen netliğe dayanarak, bu dersleri daha geniş bir şekilde halkla paylaşabilmek için, DKP Doğu Kıyısında ve Batı Kıyısında Mao Zedong’u Anma organizasyonları başlattı. Her biri binden fazla kişinin katıldığı bu anma toplantılarında BA konuşmalar yaptı, daha sonra bir kitap olarak da bu basıldı: “Çin’deki Yenilgi ve Mao Zedong’un Devrimci Mirası”

1979

Aynı yılın Ocak ayında, sosyalizmi devirme ve Çin’de kapitalizmi yeniden restore etme sürecinin lideri olan Deng Xiaoping, ABD’yi ziyaret etti ve ABD Başkanı Jimmy Carter ile bir araya geldi. DKP, Washington DC’de bu buluşmaya karşı bir gösteri organize etti. Deng Xiaoping’in temsil ettiği şeyi ve Carter ile görüşmesini kamuya ifşa etti. Bu gösteri polis tarafından şiddetle saldırıya uğradı, 500 göstericiden bazıları ağır yaralandı ve BA dahil onlarca kişiyi tutukladı. Otoriteler, BA’yı ve yaklaşık bir düzine başka kişiyi birden fazla suçla suçlayarak maksimum 241 yıl hapis cezasına çarptırdılar. DKP bu süreçte, yüzlerce destekçinin başkente gelmesini sağladı ve Mao Zedong Sanıkları olarak bilinen şey için ülke çapında siyasi destek çalışmaları organize etti.

Bununla bağlantılı olarak, BA da bu saldırının önemini açıklamak için binlerce kişiye ulaşmaya çalıştı, ABD’deki bazı büyük şehirlerde büyük kitlelere konuşmalar yaptı ve Deng Xiaoping’i protesto etmek için polis şiddetine karşı cesaretle meydan okuyanların, Mao Zedong ve devrim pankartlarına sarılanların önemini, DKP’nin devrimci konumunu ve hedeflerini cesurca ortaya koydu.

Toplanan siyasi destekle ve Mao Zedong Sanıklarını temsil eden hukuk ekibinin çalışmaları sonucunda BA ve diğer Mao Zedong Sanıklarına yönelik suçlamalar geçici olarak reddedildi,  ki hükümetin bu suçlamaları yeniden gündeme getirme çabalarına rağmen bu durum gerçekleşti. Aynı zamanda, BA’nın Los Angeles’taki ulusal konuşma turunun bir parçası olarak, Los Angeles Times BA’nın ABD Başkanını tehdit ettiğini iddia ederek süreci bozmaya çalışan bir makale bastı. Her ne kadar LA Times kısmi bir geri tekzip yayınlamak zorunda kalsa da, Gizli Servis ajanları, Başkan Carter hakkındaki bu tehditler hakkında “sorgulamak” için BA’nın evine geldiler.

BA’ya karşı gittikçe artan gelişen baskılar değerlendirildi, genel tabloyu dikkate alarak -ve ABD’nin ve devletinin egemen sınıfının devrimcilerle ve hatta muhalefeti temsil eden muhaliflerle nasıl başa çıktığı konusundaki tarihsel deneyimin ışığına dayanarak- BA’nın kendisine yönelik tehditlere karşı ABD’den ayrılması gerektiğine karar verildi. 1981 yılında BA, Fransa’da siyasi mülteci statüsü için başvuruda bulundu. Bu dönemde BA da dahil olmak üzere Mao Zedong Sanıklarına yönelik suçlamalar fiilen eski haline getirildi. BA’nın siyasi mülteci statüsü başvurusu reddedildi – bu uygulama sadece ABD emperyalistlerine ve dünyanın en büyük demokrasisi ve “özgür dünyanın lideri” olarak duruşlarına değil, aynı zamanda öyleymiş gibi davranan Fransız ve BM makamları açısından da kesin bir utanç oldu. Yalnızca sürekli yapılan siyasi destek kampanyaları ve legal alandaki mücadele Mao Zedong Sanıklarına yönelik suçlamaların başarı ile kalkmasını sağladı, hiçbir sanık hapse girmek durumunda kalmadı ve BA’ya karşı suçlamalar düşürüldü.

O Yılların Ardından Geçen Bir Kaç On Yıl

Durumunun zorlukları ve özel koşulları ne olursa olsun, BA, Başkan olarak DKP’ye kritik önderlik sağlamaya devam etmiştir ve sadece DKP için değil, bir bütün olarak uluslararası komünist hareket için sürekli olarak mücadele yürütmüştür. Komünizmin dünya ölçeğinde kazanılması yoluyla insanlığın kurtuluşuna giden yolu göstermiş, sistematik bir bilimsel yöntem ve yaklaşım temelinde sağlam bir şekilde bunu temellendirmiş ve devrimci çalışma ve mücadelelerine devam etmiştir.

2003 yılında dünyadaki komünist devrimin ciddi geri çekilmesi durumu, emperyalizmin mevcudiyetini koruması hatta bazı açılardan güçlenmesi bağlamında ve özellikle de Çin’de devrimin geriye döndürülmesi ve kapitalizmin restorasyonunun devam etmesi ile (bununla birlikte revizyonist Sovyetler Birliği ve onunla bağlantılı devletler pek çok kapitalist devlete dönüşmüştü) DKP içinde güçlü bir revizyonizm eğilimi ile karşı karşıya kalındı. DKP’nin devrimci bir partiden revizyonist bir kabuğa dönüşmesi ve baskı ve sömürü altındaki umutsuz koşullarından ancak komünist bir devrim ile kurtulacak halk kitlelerine ihanet edilmesi gibi ciddi bir tehlike bulunuyordu, bu durum farkedildi. BA bu doğrultuda DKP içinde bir Kültür Devrimi başlattı. Amaç Devrimci… Komünist… Parti… ismine layık bir güç olarak Partinin radikal bir şekilde yeniden oluşturulmasını sağlamak ve güçlendirmekti…  Bu Parti, komünist devrimin temel çıkarları için, ezilen halk kitlelerine ve bir bütün olarak da insanlık için öncü bir güç olarak hareket etmeliydi. Bu Kültür Devrimi, DKP’de revizyonizmin zaferini engelledi ve revizyonist etkileri daha da kökten kaldırmak, partinin devrimci komünist karakterini ve öncü rolünü daha da güçlendirebilmek için halen devam ediyor.

BA, süregiden çalışması ve önderliği sayesinde, teori alanında ve teorinin pratik devrimci harekete uygulanmasında, komünist hareket için daha ileri bir gelişmeyi komünizmin yeni sentezini ortaya koydu. Bu yeni sentez, komünizmi daha sağlam daha tutarlı bir şekilde bilimsel temellere dayandırmak ve bu bilimsel yöntem ve yaklaşımı, dünyayı komünizm hedefine doğru radikal bir şekilde dönüştürme mücadelesinin pek çok önemli boyutuna uygulanmasında gerekli araçları sağlamaktır.

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER