Yeni Komünizm

Breakthroughs [Atılımlar]: Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım

BAsics

Copyright © 2019 RCP Publications | Kaynak: http://www.demarcations-journal.org/

İndirmek için: http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/2021/06/breakthroughs-bobavakian.pdf


Açıklayıcı Bir Önsöz

Biraz sonra giriş yapılacak kavramların pek çoğu, şeyleri yüksek düzeyde bir teorik soyutlamayla ele almayı gerektirmektedir. Bu konulara henüz temel bir aşinalığı bulunmayan kişiler için, konuları anlaşılır hale getirmek, insanların başlıkta esas olarak kastedilen şeyi “anlayabilmelerini” sağlamak, ayrıca bu konulara zaten aşina ve taraftar olanlar için de, bunların daha derin şekilde kavranması, üzerinde çalışılması ve insanlığın kurtuluşunda derin bir sıçrama gerçekleştirecek, nihai amacı komünizm olan bir devrime katkı sağlayacak bu teorinin mümkün, gerekli ve acilen ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu göstermek için elimden gelenin en iyisini yaptım.

Bu çalışma, önemli bir açıdan Komünizmin Yeni Sentezi: Temel Yönelim, Yöntem ve Yaklaşım ve Esas Unsurlar – Taslak çalışmasının detaylandırılmasıdır. Aynı zamanda, başlıkta da belirtildiği gibi bu “temel bir özettir” çünkü burada ele alınan konuların çoğunun kapsamlı bir açıklaması YENİ KOMÜNİZM kitabında yer almaktadır -ve bunun önemli unsurları da, yine önemli yönlerden devrimin el kitabı olarak hizmet edebilecek BAsics‘teki seçmelerde bulunmaktadır- ayrıca Marx zamanından itibaren geliştirilen ve yeni komünizm ile daha ileri şekilde geliştirilerek sentezlenen komünist hareketin teorisi, stratejik yönelimi ve hedefleri hakkında derinlemesine bir tartışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu aynı zamanda tamamlanmış ve nihai bir özet girişimi değil, “temel bir özettir”, çünkü, önemli bir kısmı Marx’ın tarihsel atılımından başlayarak daha önceki ilk büyük komünist devrim dalgasından elde edilenlerin öğrenilmesi ve daha fazla sentezlenmesiyle yeni komünizmin geliştirilmesi halen devam etmektedir.

İçindekiler

  • Açıklayıcı Bir Önsöz
  • Karl Marx: Tarihte İlk Kez İnsanın Toplumsal Gelişimine Temel Bir Bilimsel Yaklaşım, Analiz ve İnsanlığın Kurtuluşu İçin Öngörüler
  • Marksizm ile Atılım
  • Bir Bilim Olarak Marksizm – Ütopyacı Metafizik Değil, Diyalektik Materyalizm
  • Yeni Komünizm: Yeni Sentez ile Daha İleri Bir Atılım
  • Bilim
  • Gerçek Bir Devrim İçin Strateji
  • Önderlik
  • Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Kökten Yeni Bir Toplum

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER