Yeni Komünizm

Cumhuriyetçi Faşistlerin Nefret Dolu Anti-Trans Yasa Dalgası

BAsics

ABD’nin düzinelerce eyaletinde faşist Cumhuriyetçiler, trans bireylerin ve genel olarak LGBTQ bireylerin haklarını kısıtlamayı hedefleyen eşi benzeri görülmemiş ayrımcı kanunları yasalaştırıyorlar. Human Rights Campaign1 (İnsan Hakları Kampanyası) organizasyonu 13 Mart’a kadarki süreçte bu sene 82 anti-trans kanunun eyalet yasalarına sunulduğunu rapor etmekte. Bu rakam, bir önceki senenin tamamında sunulan 79 benzer kanunu geçerek daha şimdiden 2021’i “tarihte en çok anti-trans kanunun geçirildiği sene” yapıyor.

Şimdiden çok açık olan bir şey var ki Cumhuriyetçi faşistler tarafından pek çok eyalette trans bireylere karşı saldırıların yoğunlaşması, trans bireylere sadece daha çok zarar verilmesine ve genel olarak topluma zarar verilmesine yol açacak faşist bir kampanyadır.

NBC News raporuna göre pek çok eyaletteki meclis üyeleri Alliance Defending Freedom (ADF) [Özgürlüğü Koruma Birliği] isimli Hristiyan Faşist bir “savunma grubu” tarafından bu kanunları yapmaya ve bu saldırıların parçası olarak mahkemelerde davalara katılmaya teşvik edildi. ADF, kendi tanımları ile “ahlaki ve Hristiyan bir temel üzerine inşa edilen [ABD] yasal sisteminin giderek dini özgürlüklere, insan yaşamının kutsallığına, ifade özgürlüğüne, evliliğe ve aileye karşı bir yolda ilerleme”, başka bir deyişle Hristiyan faşist değerlere ve düşüncelere karşı ilerleme eğilimine karşı mücadele etmek için kurulmuştu. Faşistlerin yasama ve yürütmeye katmaya çalıştıkları kanunların sadece bir kısmı şöyledir.

Trans Gençleri Spor Aktivitelerinin Dışında Tutmak

Pek çok kanun tasarısı transseksüel gençliğin spor aktivitelerine katılmasını yasaklamak üzerine. Daha bu sene, 25’ten fazla eyalet meclisi bu yönde kanun tasarılarını uygulamaya koydu. Mart ayında Mississippi eyalet başkanı “devlet okullarının doğum cinsiyetine dayanarak takımları düzenlemesini zorunlu kılan ve transseksüel öğrenci atletlerin kendi cinsel kimliklerine göre okul sporlarında yer almasını engelleyen” bir yasayı imzaladı. (NBC News2)

Bu kanun tasarıları üzerine, futbol yıldızı ve Olimpik altın madalya sahibi Megan Rapinoe yakın zamanda, “Bu tasarılar yakın zamanda LGBTQ insanlara karşı yapılan en yoğun saldırılardan biridir. Spor, trans bireylerin haklarına saldırılan başka bir meydan haline geldi. Bu girişimler, tıpkı global bir salgının içinde bulunan diğer çocuklar gibi kendilerini yalnız hisseden ve değer ve destek görmeye ihtiyaç duyan trans gençlere büyük zarar vermektedir. Salgından önce bile her üç trans gençten biri intihar girişiminde bulunduğunu bildiriyor …” (Washington Post 3).

Özellikle trans kadınlara karşı spor mücadelelerinde “eşitlik” konusunda değinilen bazı sorunlarla ilgili objektif bir karmaşıklık bulunmaktadır; profesyonel ve en üst düzeyde bu sorunlar daha çok mantık temelli görüşmelere ve tartışmalara çağrı yapmaktadır. Aşağıdaki açıklama notunu inceleyebilirsiniz. Ancak faşistler kendi yaklaşımlarını kadınlara karşı “adalet” temelinde savunsalar da trans bireylere karşı bu saldırılar ve onların faşist hedefleri spor alanında ve bunun dışında kızları ve kadınları korumaktan tamamen uzaktır. Temel amaçları, evde ve toplumun her köşesinde kadınların erkeklere boyun eğmesine indirgenebilecek şekilde baskıcı patriyarkal kuralları ve katı geleneksel cinsiyet normlarını desteklemektir.

Bu zedeleyici davranışlar kınanmalı ve en sert sözcüklerle teşhir edilmelidir.

Trans Bireylere Yardım Eden Tıbbi Uzmanları Hedeflemek

Yakın zamandaki trans bireylere karşı en iğrenç faşist saldırılardan biri, doktorların transseksüel gençlere tıbbi müdahale ve tavsiye sunmalarını yasadışı ilan eden Arkansas eyaleti kanunudur. Bu kanun trans gençleri ve doktorlarını cezalandırmayı amaçlayan kanun tasarılarının içindedir. Örneğin 6 Nisan’da Arkansas meclis üyeleri4, Cumhuriyetçi olan eyalet başkanı Hutchinson’ın 5 vetosuna rağmen, doktorların gençlere “cinsiyet uyumu”6 sağlayıcı tıbbi müdahaleler yapmalarını veya gençleri bu müdahalelere yönlendirmelerini yasaklayan bir kanunu korumak yönünde ezici üstünlükle sonuçlanacak şekilde oy kullandı.

Mart sonlarında, South Carolina7 meclisi tıbbi profesyonellerin 18 yaş altındaki transseksüel bireylere geçiş süreci müdahaleleri yapmalarını bir suç ilan eden bir kanun tasarısı sundular. Suçlu bulunan bir tıbbi sağlayıcı 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktı. Bir düşünün –Pek çoğu korkunç acılar çeken gençlere yardımda bulunmak için 20 yıl hapis. Bu kanun tasarısı aynı zamanda öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının, 18 yaşının altındaki bir öğrencinin “kendi cinsiyeti hakkındaki algısı cinsiyetiyle uyuşmuyor ise” bu öğrencilerin ailelerine haber vermelerini zorunlu kılacaktı. Başka bir deyişle, bu tasarı öğretmenleri transseksüel olduklarını düşündükleri öğrencilerini ailelerine bildirmek zorunda tutuyordu. Alabama’da da çok benzer bir tasarı beklemede ve 30 Mart’ta, Teksas8 Senatosunda ve Temsilciler Meclisinde Texas eyaletinde herhangi bir doktorun 18 yaş altındaki transseksüel bireylere cinsiyet uyumu sağlayıcı tedavi sunmasını yasaklayan bir kanun tasarısı düzenlendi.

Diğer Nefret Dolu Tasarılar ve Kanunlar

Bütün bunlar ABD’nin her tarafında pek çok eyalette LGBTQ bireylerin haklarına saldırıda bulunan, American Sivil Liberties Union9 [Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası] tarafından “trans gençlere sağlık hizmetlerini engelleme”, “tek cinsiyetli tesis uygulamaları şeklindeki yasaklar”, “kimlik belgeleri üzerine yasaklar”, “sağlık sektöründe, evlat edinilme ve koruyucu aile sisteminde, okullarda ve öğrenci birliklerinde dine dayalı muafiyet” ve “diğer dine dayalı muafiyet” şeklinde kategorize edilen başka kanun teklifleriyle uyum içindedir.

Devlet ve eğitim kurumlarında farklı seviyelerde de bu saldırılar devam etmektedir. Örneğin, “dini özgürlükler” adına 10 Mart tarihinde Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi faşistler “Child Welfare Provider Inclusion Act”10 [Çocuklara Yardım Sağlayanları Kapsayıcı Yasa] ismini verdikleri, anti-LGBTQ koruyucu aile ve evlatlık edinme ajanslarının çocuk yardımı programlarından yararlanmasını engelleyen eyaletlere yapılan federal yardımı ciddi derecede düşürmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını sundular.

Teksas eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük Baptist üniversitesi olan Baylor Üniversitesi11, “Bir çalışanın eşinin sadece karşı cinsten ise mütevakkıf sayılabileceği” şeklindeki ilkesinin hala arkasında durmaktadır. Baylor bu konudaki soruları Teksas eyaletinde bulunan Hristiyan faşist First Liberty Institute [İlk Özgürlük Enstitüsü] örgütünün bir avukatına yönlendirdi. Bu örgütün sözcüsü şöyle söyledi: “Baylor gibi dini bir organizasyonun kendi bürokratik şeklini, beklentilerini, sigorta politikasını İncil’in aile ve evlilik tanımı da dahil olacak şekilde dini inançlarına dayandırma hakkı kadar kutsal olan neredeyse başka hiçbir şey yoktur.”

Cumhuriyetçi faşistler tarafından pek çok eyalette trans bireylere karşı saldırıların yoğunlaşması, trans bireylere sadece daha çok zarar verilmesine ve genel olarak topluma zarar verilmesine yol açacak faşist bir kampanyadır, ve en sert sözcüklerle teşhir edilmeli ve kınanmalıdır.


Açıklayıcı Not: Spor müsabakalarında “adalet” konusunda öne sürülen bazı sorunlar objektif bir karmaşıklık içermektedir, özellikle de sporda trans kadınlar meselesinde şu anda kendini kadın olarak tanımlayan ancak doğumda cinsiyetleri erkek olarak belirlenen kişilerin kadın sporlarında (gerçekten hormonsal tedavi görüp görmediklerine ve/veya cinsiyet değiştirme ameliyatı olup olmadıklarına bakılmaksızın) yer almasına izin verilmesi gerekip gerekmediği, ya da bu tür trans kadın atletlerin doğuştan kadın olan atletlere karşı “adaletsiz” bir avantajdan yararlanıp yararlanmayacakları konuları gündemdedir.

Bu sorunların bazıları erkekler ergenlik dönemini geçtikten sonra kadın olmak için fiziksel bir değişim geçirseler dahi, potansiyel olarak ergenliklerini erkek olarak geçirme sürecinden “taşıyabilecekleri” bazı fiziksel özellikler (örneğin testosterona bağlı daimî kas kütlesi ve kemik yapısı değişiklikleri) olması ihtimalidir. Bu sorun özellikle ekonomik bursların, sponsorlukların ve sporcuların geleceklerini önemli derecede etkileyebilecek başka tür desteklerin sunulduğu elit ve profesyonel seviyelerde daha da yoğunlaşmaktadır. Bu sorunlar bilimsel bir yaklaşımı gerektirmektedir. Title IX12 [Başlık 9] altında bazı ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen, trans kadınların haklarını ve sağlıklarını korurken aynı zamanda da daha geniş engellerle ve genel olarak dünyanın her tarafında spor alanında ve hayatın başka boyutlarında da kızlar ve kadınlar tarafından hissedilen geleneksel ayrımcılıkla mücadeleye devam etme ışığında en iyi yaklaşımın bulunması için mantık çerçevesinde daha çok fikir yürütme ve tartışma gerekmektedir.


 1. Breaking: 2021 Becomes Record Year For Anti-Transgender Legislation, Human Rights Campaign, 3/13/21. 
 2. Mississippi governor signs bill banning trans athletes from school sports, NBC News, 3/11/21,  
 3. Megan Rapinoe: Bills to ban transgender kids from sports try to solve a problem that doesn’t exist, Washington Post, 3/28/21.  
 4. Arkansas legislators pass ban on transgender medical treatments for youths, overriding governor’s veto, Washington Post, 4/6/21.  
 5. Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi başkanı Asa Hutchinson, bu yasayı veto etti -bu veto açık ara üstünlükle eyalet meclisi tarafından reddedildi. Kendisi yasa hakkında “bu devletin hedefi değildir” dedi ve “parti olarak sahip olmamız gereken şefkat ve muhafazakarlık mesajını” taşımadığını söyledi. Durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermek adına, Donald Trump hemen Hutchinson’ı “sadece isim olarak cumhuriyetçi” bir sıska sıklet ilan ederek görevden aldı ve ekledi: “Bay bay Asa, onun sonu budur.” İşte bu, trans gençleri kız ve kadın sporlarından alıkoyan bir yasa tasarısının ve tıbbi profesyonellere “tıbbi vicdani ret” (Hristiyan faşistlerin en sevdiği taktiklerden biri olan, bizzat Hutchinson’ın sözleriyle “doktorların herhangi bir işlemi vicdani sebeplerle reddedebilmesini sağlayan”, özellikle LGBTQ hastaları reddetmek amacıyla kullanılacak bir kavram) hakkı tanıyan başka bir tanesinin de altına imzasını atan bir Hristiyan faşistin konu hakkındaki söyledikleri.
 6. Cinsiyet uyumu ve cinsiyet uyumu sağlayıcı insanların kendilerini tanımladıkları cinsiyeti geliştirebilmelerini sağlayan tıbbi prosedürleri ve genel bakımı anlatmak için kullanılmıştır.
 7. South Carolina Lawmakers File Extreme Anti-LGBTQ Bill That Would Criminalize Medical Professionals Who Provide Essential Care to Transgender Youth, SC United for Justice & Equality.  
 8. Texas could follow Arkansas in passing anti-trans health care bill, Chron.com, 3/30/21.  
 9. Legislation Affecting LGBT Rights Across the Country, ACLU.com, 4/9/21.  
 10. LGBTQ groups mobilize against bill sponsored by Pa. Rep. Kelly targeting same-sex adoptions, Pennsylvania Capital-Star, 3/24/21.  
 11. Baylor denies health care dependency status to same-sex spouses of university employees, Baylor Lariat, 4/7/21.  
 12. Title IX [Başlık 9] 1972 Eğitim Reformunun bir parçası olarak yürürlüğe konan bir federal kanundur. Federal destek alan okullarda ve diğer eğitim kurumlarında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır.

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER