Yeni Komünizm

Donald Trump: SOYKIRIMCI IRKÇIDIR 10.Bölüm—Sonuç

BAsics

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi ilgili yazı dizisinin (Donald Trump: SOYKIRIMCI IRKÇIDIR) onuncu ve son bölümüdür. Dizinin önceki dosyaları web sitemizde ilgili kategori içinde yer almaktadır. Bu dosyanın özgün kaynağı için bkz: https://revcom.us/a/665/bob-avakian-donald-trump-genocidal-racist-part-10-en.html

Yazı dizisinin Türkçe baskı versiyonunu indirmek için bkz: http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/donaldtrump-soykirimci-irkcidir.pdf


Soykırım, bir halkın tamamını ya da büyük bir kısmını katletmek demektir. Soykırım, Avrupalıların bir yandan topraklarını çalarken diğer yandan Amerika’daki yerli halklara yaptığı şeydir. Soykırım Hitler ve NAZİLERİN altı milyon Yahudiyi katletmesidir. Donald Trump soykırımcı bir ırkçıdır.

Donald Trump, Siyahilerden ve “Beyaz olmayan, İngilizce konuşmayan, Hristiyan Amerikalı olmayan” herkesten nefret ediyor. Eğer yapabilseydi birçoğunu katlederdi, geri kalanların çoğunu ömür boyu hapse atar ya da ülke dışına sürerdi.

Bu dizi, Donald Trump’ın soykırımcı bir ırkçı olduğunu açıkça gösteren ikna edici kanıtlar sunmuştur (bunlar alıntı yapılabilecek kanıt dağının yalnızca bir kısmıdır). Buradan, Trump’ın Siyahilere, diğer ezilenlere ve bir bütün olarak insanlığa oluşturduğu büyük tehlikeyi küçümsemenin oldukça yanlış ve potansiyel olarak felaket olduğu aşikar olmalıdır.

Bazı kişiler ve özellikle de Siyahilerden bazı kişiler, köleliğin sona ermesinden sonra bile bu ülkede yaşayan Siyahiler açısından her şeyin aslında her zaman korkunç olduğunu, ve dolayısıyla Trump’ın gerçekten farklı veya daha kötü bir şeyi temsil etmediğini iddia ediyor. Burada pek de uzun zaman önce olmayan tarihten alınacak bir ders, bu tür bir düşüncenin ciddi şekilde ne kadar yanlış ve son derece tehlikeli olduğunu göstererek olaylara çok önemli bir ışık tutar. Avrupa’daki Yahudiler yüzlerce yıl dışlandılar, acımasızca ayrımcılığa uğradılar ve defalarca pogromlara (organize katliamlara) maruz kaldılar. Bununla birlikte, 1930’larda Almanya’da Hitler ve faşist NAZİ’ler iktidara geldiğinde bu durum NAZİ kontrolü altındaki ülkelerdeki tüm Yahudilerin toplama kamplarına hapsedilmesine yol açtı; ve sonrasında 6 milyon Yahudi’nin toplu katliamı yaşandı (NAZİ’lerin “Yahudi sorununa”  “Nihai Çözüm” dediği şey yaşandı).

Bu serinin başında da söylediğim gibi:

Evet, köleliğin sona ermesinden sonra bile Siyahi halk bugüne dek sürekli olarak korkunç baskı ve teröre maruz kaldı. Ancak Trump’ın hedeflediği, soykırımcı ırkçılığın tamamen serbest bırakılmış düzenidir, bambaşka bir boyutta bir dehşettir. Halihazırda devam eden siyahilerin yavaş yavaş -toplu hapisler ve polis tarafından devam eden cinayetler yoluyla- soykırıma uğraması durumu mevcut. Trump ve rejimi iktidarda kalmayı başarırsa ve faşist programlarını daha eksiksiz bir şekilde sürdürürse, bu süreç çok daha hızlı ve çok daha eksiksiz bir soykırım haline dönüşebilir.

Ve bir kez daha, 1 Ağustos açıklamamda da vurguladığım gibi* zaman daralıyor, ancak Trump’ın (ve Pence’in) faşist rejiminde yoğunlaşan ve giderek daha korkunç hale gelen faşizmi yenmek ve bundan olumlu bir şekilde kurtulmak için henüz çok geç değil.  Ancak bu durum, soykırımcı ırkçı faşist rejimin neyi temsil ettiği ve ne yapmak istediğiyle tam olarak yüzleşmeyi ve bu rejimi iktidardan devirmek için tüm uygun araçları kullanmayı gerektirir. Yani tüm kitlelerin seferber edilmesinin ötesinde, hemen şu andan başlayarak binlerce kişi sokağa çıkmalı ve sokaklarda kalmalı, sonrasında milyonlar haline gelmeli ve bu faşist rejimin ŞİMDİ GİTMESİ! gerektiği yönündeki birleştirici talebi güçlü bir şekilde ortaya koymalı.

Ve o 1 Ağustos Bildirisinde de vurguladığım gibi, en temel ifadesiyle çok daha elverişli koşullar yaratmak için çalışma yapmayı gerektirir: Başından beri soykırımcı ırkçılığa ve diğer korkunç baskı biçimlerine dayanan bu sistemi en nihayetinde sona erdirmek için gerekli olan devrimin örgütlü güçlerini inşa etmeyi gerektir. Ve şimdi, bu faşist rejimle bunu daha da canavarca seviyelere taşımak için hareket edenler, yalnızca Siyahi halkın değil, ezilen halk kitlelerinin ve nihayetinde bir bütün olarak insanlığın varlığına oldukça gerçek ve ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu hiçbir şekilde şişirme veya abartı değildir -karşı karşıya olduğumuz soğuk ve zorlu bir gerçekliktir- ve insanlığın geleceği adına bu gerçeklikle tam olarak yüzleşme temelinde hareket etmemiz ve gerçekten de çok geç olmadan bu gerçekliği milyonlar şeklinde değiştirmemiz gerekiyor.


*Şu Anki Acil Durum, Trump/Pence Rejimini Acilen Gönderme İhtiyacı, Bu Seçimlerde Oy Vermek ve Devrim İçin Temel İhtiyaç Üzerine – Bob Avakian’ın 1 Ağustos Bildirisi

Kaynak için bknz: http://yenikomunizm.com/su-anki-acil-durum-trump-pence-rejimini-acilen-gonderme-ihtiyaci-bu-secimlerde-oy-vermek-ve-devrim-icin-temel-ihtiyac-uzerine/

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER