Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim İçin Şimdi Örgütlenmeye Yönelik Bir Deklarasyon, Bir Çağrı

BAsics

Editörün Notu: Aşağıdaki açıklama 7 Nisan 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yer almıştır. Türkçe çevirisini okurlarımız için aktarıyoruz. Kaynak için bkz: A DECLARATION, A CALL TO GET ORGANIZED NOW FOR A REAL REVOLUTION – full version (revcom.us)


İşin temeline inelim: Bir devrime ihtiyacımız var, daha azına değil!

Bu dünyaya şu an olduğu haliyle katlanamayan… bu kadar fazla kişinin insan yerine konulmamasından artık usanan… “Herkes için özgürlük ve adalet” iddiasının acımasız bir yalan olduğunu bilen… iktidardaki insanların (veya iktidara gelmeye çalışan kesimlerin) yanlış vaatlerine ve tatlı sözlerine rağmen adaletsizliğin ve eşitsizliğin sürüp gitmesine haklı olarak öfkelenen… işlerin nereye gittiği noktasında ve şu anda genç olmanın iyi bir geleceğin ya da herhangi bir geleceğin olmaması anlamına geldiği gerçeğiyle acı çeken… çok daha iyi bir şey hayal eden ya da bunun mümkün olup olmadığını merak eden… baskı, sömürü, yoksulluk ve çevrenin tahrip edilmesinin olmayacağı bir dünya için haykıran… gerçekten uğruna savaşmaya değecek bir şey için mücadele etmeye cesaret eden herkes bu devrimin bir parçası olmalıdır!

Bu devrim yalnızca “iyi bir fikir” değil, fiilen mümkün bir şeydir.

Peki bu doğru mu? Bu konuda ciddi miyiz ve bunu yapabilir miyiz? EVET. “Popüler” çöpleri tekrarlamak veya iktidardaki şahısların ve onların sözcüleri tarafından sürekli olarak bizlere söylenen yalanları medyada ve başka yerlerde yaymak için burada değiliz. Gerçeği ortaya koymak için buradayız. İşte anlamamız ve bu doğrultuda yaşamamız gereken bazı temel gerçekler.

1.İçinde yaşadığımız sistem, kapitalizm-emperyalizm sistemi hayatları yok ediyor ve ruhları eziyor. Bu sistem, bu ülkedeki ve dünyanın her yerinden halkların çoğunluğu için sonsuz dehşet kaynağıdır ve insanlığı giderek daha fazla tehdit etmektedir. Bu ülkenin ordusu “onurlu bir hizmet” yürütmüyor, bunlar insanların saygı duyması gereken “ağır abi” türünden güçler değildir. Polislerin burada yaptığı şeyin aynısını dünya çapında muazzam ölçekte yapıyorlar: Dünyanın en büyük zalimlerinin ve bu ülkenin yöneticilerinin hizmetinde halkı korkakça katledip terörize ediyorlar. Ve bu durum çevrenin tahrip edilmesinin de önemli bir nedenidir.

Ağır fakat temel gerçek şudur: Halk kitleleri için ve en nihayetinde bir bütün olarak insanlık için, bu sistem altında bir gelecek veya yaşanmaya değer bir gelecek yoktur.

Ancak yaşamaya ve şu an için savaşmaya değer bir dünya ve geleceğe giden bir yol mevcuttur: Devrim – gerçek bir devrim, yani bu sistemi yerinde ve iktidarda tutarken yalnızca az sayıda insanın fayda sağlayacağı birkaç değişiklikle sınırlı kalmamak. Devrim, toplumun birçok farklı kesiminden gelen ve bu sistemi devirmek ve onun yerine kökten farklı ve çok daha iyi bir ekonomik ve politik sistemle, halkın ihtiyaçları temelinde, bu kapitalizm-emperyalizm sistemi içinde inşa edilen çevrenin sömürülmesi, ezilmesi ve tahrip edilmesinin nihayet her yerde sona ereceği komünist bir dünya için mücadeleyi ilerletecek sosyalist bir sistemle buluşmak üzere topyekun bir mücadele için örgütlenmiş milyonlarca güç anlamına gelir.  Bu devrimden daha azı, bütün bu sorunların kökeniyle baş edemeyecek veya gerçek çözüme götüremeyecektir.

2.Devrim her durumda mümkün değildir, genellikle yalnızca ender zamanlarda ve durumlarda, özellikle de böylesi güçlü bir ülkede mümkündür. Bu, o ender zamanlardan ve durumlardan biridir. Bu sistemin başı beladadır, kolay ve kalıcı çözümleri olmayan krize ve çatışmalara kapılmış durumdadır.  Bu sistemin işleyişi, ülkenin her yanında bu sistem altında çözülemeyecek derin bölünmelere yol açmıştır. Toplum parçalanmaktadır. Yönetenler kendi aralarında şiddetli bir kavgaya hapsolmuşlardır ve geçmişte olduğu gibi şeyleri bir arada tutamazlar.

Bununla bağlantılı birçok kötü şey olmasına ve gerçekten korkunç bir şeye yol açmasına rağmen, ondan gerçekten olumlu bir şey çıkarabilmemiz mümkündür – devrim yapmak, bu sisteme son vermek ve çok daha iyi bir şeyi hayata geçirmek mümkündür.

Geçtiğimiz yaz tüm etnisitelerden ve cinsiyetlerden milyonlarca insanın, bu ülkenin her yerinde ve dünyanın her yerinden, ırkçı baskıya ve polis cinayetlerine karşı birlikte ayaklandığı zaman, devrim potansiyelinin güçlü bir şekilde ortaya çıktığını gördük. Bu potansiyeli, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde, istismara ve aşağılanmaya tahammül etmeyi reddeden kadınların kitlesel patlamalarında gördük. Bu potansiyel, bilim insanları ve milyonlarca sıradan insan tarafından, sürekli kötüleşen iklim krizi ve bunun insanlığın geleceği için yarattığı tehdit hakkında ifade edilen derin sıkıntılarda da ortaya çıkmaktadır. Bu sistemin çözemeyeceği, ancak daha da kötüleştirebileceği bir kriz durumu ortaya çıkıyor. Ancak tüm bunlarla birlikte, şu an yalnızca çok azımız bu devrime olan ihtiyacı kavramış ve bunu gerçekleştirmek için harekete geçmiş durumda. Dolayısıyla, devrimin gerekliliğini anlamak ve onu gerçek kılmak için harekete geçmek, devrim potansiyelini gerçek bir devrim için güçlü bir harekete ve örgütlü bir güce dönüştürmek için şu an yapılması gereken çok önemli işler var.

3.Bu devrimi gerçeğe dönüştürmek için, bu sistemin sürekli olarak yarattığı delilik ve kaosun içinden ışık tutabilecek ve bu çılgınlıktan ihtiyacımız olan yeni dünya doğrultusunda radikal bir şekilde ileriye giden yolu açabilecek bilimsel yöntem, strateji ve programla önderliğe ihtiyacımız var. BOB AVAKIAN (BA)’NIN ÖNDERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR. BA, tüm ezilen halkların özgürleşmesi ve tüm insanlığın özgürleşmesi için yepyeni bir çerçeve olan yeni komünizmin mimarıdır. Bizler BA’nın takipçileriyiz. Ve sizin de BA’nın takipçisi olmanız gerekiyor. Bu ülkede şu ana dek böyle bir önder olmadı ve şu anda dünyada da böyle bir önder yok. Eğer bir gün özgürleşmek ve bu çılgınlığa bir son vermek istiyorsak, bu önderliği takip etmemeyi göze alamayız.

4.Yeterince insanın bu devrimi tanımaması ve onunla birlikte olmaması durumunu acilen değiştirmemiz gerekiyor. Bu devrimin ve onun önderliğinin her yerde bilinmesini sağlamalıyız. Evet, gerçek bir kalp gerektiren ve gerçekte olumlu bir fark yaratacak bir şeyi yapmak için çevremizdeki ve ülkenin her yerindeki insanlara bu devrimin bir parçası olun ve bu devrimci önderliği takip edin diyerek meydan okumalı ve onlarla ciddi bir şekilde mücadele yürütmeliyiz. Daha fazla insanı devrim saflarında örgütlemeliyiz.

İnsanları bu devrim için örgütlemek, sadece baskı ve adaletsizliğe karşı protestoların ve isyanların olduğu yerlerde değil, toplumun her yerinde insanları bir araya getirmeyi (gerçek hayatta ve online ortamda) ve devrim hakkındaki sözleri yaymayı, neden gerçek bir devrimin gerekli olduğunu, böyle bir devrimin neyi içerdiği ve bunun nasıl bir toplumu hedeflediğini aktarmak ve mücadele etmek anlamına gelir.

Bu durum, devrime yeni başlayan insanların devrimi örgütleyebilmelerini ve aynısını yapmak için gittikçe daha fazla insanı sürece dahil etmelerini sağlayacaktır. Bu temelde ve giderek daha kuvvetli bir güç olarak birlikte hareket eden devrimin artan safları aracılığıyla, yapılması gerekenleri yapacak pozisyonda olmak için gerekli sayıları sağlamak, örgütlemek ve gerekli gücü oluşturmak mümkün olacaktır.

Bu devrimin yönelim ve stratejisini, değerlerini ve hedeflerini benimsemek için insanlarla sıkı bir şekilde mücadele etmeliyiz ve bu devrim için çalışmaya yönlendirmeliyiz. Bu sistem tarafından işlenen suistimaller, vahşetler ve yıkımlarla mücadele etmek için artan sayıları bir araya getirmeliyiz. Tüm bunlardan binlerce ve sonrasında milyonlarca insanı, halka fazlasıyla cehennem yaşatan bu sistemi ortadan kaldırmak için hazırlamalıyız. Büyüyen bu devrimci gücü, bu sisteme ve onun cani uygulayıcılarına karşı koymak, bu kuvvetin gücünü zayıflatmak, toplumdaki tüm “zemini” (siyasi, sosyal ve kültürel durumu ve “atmosferi”) değiştirmek için kullanmalıyız. Bu sistemin insanlar üzerindeki hakimiyetini zayıflatmalı, insanları bu sistemi güçlendirmek ve yaşatmak için hareket etmekten uzaklaştırmalı ve bu devrimin başarıya ulaşması için mümkün olan en iyi koşulları yaratmalıyız.

İşin temeline geri dönersek: Devrime, gerçek bir devrime ihtiyacımız var. Devrim yapmak için gerçek bir fırsata dönüştürülebilecek bu nadir zamanları ve koşulları boşa harcamayı göze alamayız. Bu devrim için sahip olduğumuz nadir ve değerli önderliği israf etmeyi göze alamayız. Bu sistemin yıkılabileceği ve çok daha iyi bir şeyin hayata geçirilebileceği duruma aktif olarak hazırlanmak için, ülkenin her yerinde çaba sarf etmeli, devrim hareketini ve örgütlü güçleri inşa etmeliyiz ve bu devrim için yorulmadan birlikte çalışmalıyız.

Bu devrimin bir parçası olmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlardan ve bilgiden daha fazlasını elde etmek ve bu devrimi inşa etmeye çalışmak için, devrimi temsil edenlere hemen şimdi katılın. Ülke çapındaki Devrim Kulüplerinin bir parçası olun, şu siteleri ziyaret edin: Web sitemiz revcom.us‘u düzenli olarak takip edin ve her hafta The RNL — Revolution, Nothing Less Show‘u izleyin.


Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, okumaya devam edin: İşte bu temel gerçekler hakkında daha fazla bilgi.

Bir. Bu kapitalizm-emperyalizm sistemi, dünyanın her yerinde çocuklar da dahil olmak üzere halk kitlelerini sömürerek ve onlara zulüm ederek, kullanarak ve istismar ederek yönetiyor ve onlardan kâr sağlıyor; tüm insan gruplarına insan değilmiş gibi muamele ederek; yoluna çıkan kişileri katlederek; halkları kitle imha silahlarıyla tehdit ederek; çevreyi yok ederek bunu yapıyor. İktidarda kim olursa olsun bu sistemin işleyebilmesinin tek yolu budur ve bu sistem altında işler ancak daha kötüye gidebilir. Bütün bunlar neden bir devrime ihtiyacımız olduğunu bize gösterir. Bob Avakian (BA) bunu çok açık bir şekilde ifade etmiştir: “İki seçeneğimiz var: Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek nesillerde -ki eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını hatta beterini yaşamaya devam edecek, ya da devrim yapacağız!”

Bir kez daha açıklığa kavuşturmak gerekirse: Devrim derken, tüm bu sistemi yıkmaktan başka bir şeyi ifade etmiyoruz. Yani ölümcül silahlı güçleri ve bu sistemi uygulayan diğer kurumları yenilgiye uğratmak, silahsızlandırmak ve dağıtmaktan bahsediyoruz. Tüm bu sistemi tamamen ortadan kaldırarak ve onu kökten farklı ve çok daha iyi bir şeyle değiştirerek, tamamen farklı bir temel üzerine inşa edilmiş yeni bir toplum kurmaktan bahsediyoruz. Ve ihtiyacımız olan bu yeni sistem sosyalizmdir. Sömürücülerin ve zalimlerin kar elde etmeyecekleri ve güçlenmeyecekleri, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş ekonomik ve politik bir sistem. Tüm sömürü ve baskıyı ortadan kaldıran ve tüm bu çılgınlığın en nihayetinde sona ereceği komünist bir dünyaya ve dünyanın her yerinde sömürü ve baskıya karşı savaşan halkları her yerde destekleyen, tüm dünyada kamu yararı için birlikte çalışılacak bir sistem.

Komünizmin iyi olmadığından ve işleri daha da kötüleştireceğinden bahsedenlere sakın kanmayın. Bunlar yalnızca, insanlık için tüm dehşetleriyle ve varlığımıza yönelik büyüyen tehdidiyle bu kapitalizm-emperyalizm sistemini devam ettirmeye yardımcı olan konuşmalardır. BA’nın eserlerinde ve revcom.us adresinde bulabileceğiniz diğer çalışmalarda, komünizm hakkındaki esas gerçeği ve BA’nın yeni komünizmle birlikte komünizmi çok daha güçlü ve özgürleştirici bir devrim bilimine nasıl geliştirdiğini öğrenebilirsiniz.

İki. Bu dönem, devrimin mümkün olduğu nadir zaman ve durumlardan biridir. Sadece bu sistem her zaman bir dehşet sistemi olduğu için değil, aynı zamanda toplumdaki kriz ve derin bölünmeler artık ancak şu veya bu türden radikal yollarla çözülebildiği için durum böyledir. Ya radikal bir şekilde gerici, ölümcül derecede baskıcı ve yıkıcı araçlar ya da radikal bir şekilde özgürleştirici devrimci araçlarla sorunlar çözülecektir. Cumhuriyetçi ve Demokrat partileriyle uzun süredir bizleri yönetenler, şimdi bu ülkeyi nasıl bir arada tutacakları, bu sistemi nasıl sürdürecekleri, sömürdükleri ve ezdikleri üzerinde egemenliklerini nasıl uygulayacakları ve bu ülkeyi dünyanın en büyük baskıcı gücü olarak sürdürme konusunda birbirleriyle şiddetli bir şekilde kavgaya tutuşmuş bulunuyor.

Cumhuriyetçiler, bu düzeni faşizm yoluyla uygulamaya geçiyorlar: “Herkes için demokrasi” iddiasını bir kenara atarak, çıplak vahşete güvenerek ve insan haklarını ayaklar altına alarak, apaçık saldırgan erkek üstünlenmeciliğini, beyaz üstünlenmeciliğini, çiğ “Önce Amerika Gelir” şovenizmini ve zenofibiyi (yabancılara karşı nefret ve zorbalığı, özellikle beyaz olmayan ülkelerden gelen göçmenlere karşı nefreti) güçlendirerek bunu yapıyorlar. Demokratlar ise, bu ülkede var olanın “halkın iradesini” temsil eden “büyük bir demokrasi” olduğu ve bu nedenle dünyanın en güçlü gücü olduklarını, olması gerekenin bu olduğu iddiasıyla işleri daha fazla kılık değiştirerek ve aldatarak bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ama gerçekte, bu egemen sınıf partilerinin her ikisi de, bu kapitalist-emperyalist sistemin şiddetli baskıcı gücünü, diktatörlüğünü, insanlık için içerdiği tüm dehşetlerle birlikte sürdürmek için çalışıyorlar.

Bu bölünmeler ve çatışmalar, bu sistemin kamuflajında ​​büyük delikler açtı, gerçek doğasını ve bunun “dünyanın en büyük ülkesi”, “özgürlüğün parlayan ışığı” ve “özgür dünyanın lideri olduğu” yalanını daha da ortaya çıkardı. Bütün bunlar, bu sistem altında işleri bir arada tutan bağları parçalayarak ve iktidar kurumları dahil olmak üzere toplumdaki bölünmeleri daha da derinleştirerek, giderek daha yoğun hale gelme olasılığı çok yüksektir. Bu çok kötü bir şeye yol açabilir – ya da EĞER bu nadir durumlarda ihtiyacımız olan şekilde davranırsak ve bir şeyleri gitmeleri gereken yere götürmek için savaşırsak çok iyi bir şeye yol açabilir.

BA’nın Yeni Yıl Açıklamasında (Yeni Bir Yıl Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kökten Yeni Bir Dünyaya Acil İhtiyaç) güçlü bir şekilde vurguladığı üzere faşist Trump’ın görevi bırakması ve seçilmemesi önemlidir fakat yalnızca “biraz zaman kazandırmaktadır” ve zaman insanlık için daha iyi bir gelecek için verilen mücadelenin yanında değildir. Dolayısıyla, zaman bu sistemle birlikte boşa harcanmamalıdır. Demokrat eşeğinin kuyruğuna takılarak (ve elbette Cumhuriyetçi faşistlerin yanında yer alarak) gitmemiz gereken yere asla varamayız. Hayır, tüm bu ölümcül baskı ve yıkımın içinde yerleşik olduğu bu sistemin şartları ve sınırları içinde hareket etmekten kurtulmamız gerekiyor. Toplumdaki “güçlerin hizalanmasını” tüm bu sistemi devirmek için işlerin daha elverişli olduğu bir noktaya doğru kökten değiştirmek için aktif olarak çalışmalıyız.

Bugünlerde bir başka iç savaş hakkında, özellikle de hükümette ve daha geniş olarak toplumda bulunan faşistlerin, Siyahiler ve diğer beyaz olmayanlar da dahil olmak üzere nefret ettiklerini tek taraflı olarak katledebilecekleri, “yasadışı göçmenler”, “küstah kadınlar” ve “geleneksel” cinsel ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine ve “normlara” uymayanları katledebileceklerine dair konuşmalar yapılıyor. Bu durumun kökten değişmesi için, bu faşistleri yenmeye ve bu faşistleri yetiştiren tüm bu sistemden ve sürekli olarak işlenen diğer dehşetlerden kurtulmanın bir parçası olarak yapmaya kitleleri hazırlamak gerekiyor.

İhtiyacımız olan şey, “devrim için yeniden kutuplaştırmadır”. Gerçek devrim için çalışmak ve daha fazla insanı kazanmak için örgütlenerek ilk önce binler ve daha sonra milyonlarca insandan oluşan aktif ve giderek daha güçlü bir kuvvet haline gelmek gerekiyor. Devrim için mücadele edilecek “zemini” radikal bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Bugün yalnızca cani polis güçleri içinde değil, aynı zamanda orduda da çok sayıda faşist var. 1960’ların zirvesinde, o dönemdeki radikal kurtuluş hareketlerinin gücünün toplumun her kesimine ve her kurumuna ulaştığı ve güçlü bir şekilde etkilediği bir gerçektir. Silahlı kuvvetler içindeki askerlerin ABD başkanından (sözde “başkomutanından”) ziyade Kara Panter Partisi ve diğer devrimci fikirli güçlerin önderliğini izledikleri bir durum vardı. O dönem ve şimdi arasındaki farklar olsa da, bu tür bir durum yaratmak -yeni komünizme ve BA’nın önderliğine dayanan devrimci bir hareketin toplumun her bölümünü ve kilit kurumları etkilemesi-  gerekmektedir, bu durum zamanı geldiğinde iktidarın ele geçirilmesi için zemin hazırlamanın çok önemli bir parçasıdır. Bu durum, devrimi sonuna kadar götürmek için en iyi şekilde dövüşme şansını yakalamayı ve daha fazla dehşetin yaşanmamasını mümkün kılacaktır.

Devrim potansiyeli gerçektir. Sürekli şiddetlenen iklim krizi var ve bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin bu krizi çözemeyeceği, ancak daha da kötüleştirebileceği bilimsel bir gerçektir. Aynı zamanda, geçtiğimiz birkaç yıl içinde, kelimenin tam anlamıyla, dünyanın her yerinden milyonlarca kadın, bu kapitalizm-emperyalizm sistemine ve sömürücüler ve zalimler tarafından yönetilen tüm sistemlere inşa edilen erkek üstünlenmeci ilişkilerin bir sonucu olarak sürekli maruz kaldıkları cinayetlere ve tecavüzlere, kürtaj ve doğum kontrol haklarına yönelik saldırılara ve her yönden vahşet ve istismara karşı öfkelerini gösterdiler. Ve geçen yaz, her etnisiteden ve cinsiyetten milyonlarca insan, polis tarafından George Floyd ve Breonna Taylor’ın acımasız cinayetlerine yanıt olarak bu ülkenin dört bir yanında haklı bir isyanla ayağa kalktığında, bu devrim potansiyelini güçlü bir şekilde gösterdiler, dünyanın her yerinden farklı ülkelerden milyonlarca kişi de bunu destekledi. Ve bu sürecin zirvesinde, tüm ülke, tüm dünya, bu ırkçı cinayetlerin uzun ve devam eden zincirini ve bu ülkenin tüm tarihi ve doğasıyla ilgili büyük soruları tanımaya ve bunlar hakkında konuşmaya mecbur kaldı. Evet, bu güçlü ayaklanma, kısa vadede, anlamsız küçük reformlar için çalışan, kendileri için fon arayan ve bu sistemin yapıları içinde konum arayan insanlar tarafından çıkmaza sokuldu. Ancak bu durum, çok daha büyük ve çok daha iyi bir şeyin -gerçek bir devrimin- olasılığı ve potansiyeli olduğu gerçeğini değiştirmez.

Üç: Bob Avakian (BA) bir devrimci olarak ortaya çıkmış ve 1960’ların kitlesel devrimci yükselişiyle komünist bir önder haline gelmiştir. O yaşlı bir beyaz erkektir – evet, bu durumla yüzleşmek durumundasınız! O zamanlar kendilerini devrimci olarak görenlerin aksine BA bu süreçte asla pes etmedi, devrim yolundan asla ayrılmadı. Bu yolda ilerlemeye ve devrim yapmanın sorunları ve zorluklarıyla yüzleşmeye devam etti. Dünya çapında devrimin tarihsel deneyiminden (olumlu ve olumsuz) ve insan toplumunun ve tecrübesinin diğer birçok yönünden çok önemli dersler çıkardı. Bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin gerçekte nasıl işlediğini ve onu devirmenin temelini oluşturan bu sistemin tanımlayıcı çelişkilerinin neler olduğunu derinlemesine inceledi. Bütün bunlarla, tüm ezilen halkların kurtuluşu ve tüm insanlığın kurtuluşu için yepyeni bir çerçeve ortaya koydu: Yeni Komünizm.

BA, bu devrim için devamlı bir önderlik sağlamaktadır, sorunu ve çözümü analiz etmek için bilimsel yöntemi, devrimin bu sistemi çökertme stratejisini ve bunun için vizyon ve somut planı radikal bir şekilde içeren, farklı ve çok daha iyi bir toplum, tüm insanlığı her türlü baskı ve sömürüden kurtarma ve insanlığın yeryüzünün uygun bakıcıları haline gelmesini sağlama yolunda bütünlüklü bir çalışmaya sahiptir. Hatta iktidarın ele geçirilmesinden hemen sonra ne yapılacağını somut bir şekilde planlayan bir Anayasa (Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa’yı) kaleme almıştır, bu sayede tamamen yeni ve esaretten kurtulacak bir toplumu inşa etmeye başlayabiliriz. Yalın gerçek şudur: Bu ülkede şu ana dek hiçbir zaman böyle bir önder olmadı ve şu anda dünyada da böyle bir önder yok. Eğer özgürleşmek ve bu çılgınlığa bir son vermek istiyorsak bu önderliği takip etmemeyi göze alamayız.

Dört: Bu devrime kazanılabilecek pek çok kişi şu anda “bununla ilgilenmiyor” ve bu devrimin yöntemlerine, ilkelerine ve hedeflerine uygun şekilde hareket etmiyor. Ve halen birbirimizle rekabet etmek ve birbirimize saldırmak için çok fazla şey yapılıyor, bu sadece daha fazla kalp kırıklığı ve sefalet getiriyor.

Bu devrim bir şaka değil gerçekliktir; bu sistem altında cehennemi yaşayan tüm halkların ve sömürünün, yoksulluğun, eşitsizliğin, adaletsizliğin ve baskının sona ermesi için, özgürleştirici bir dünya için haykıran veya bunu hayal eden herkesin çıkarınadır. Birbirimizle savaşmak yerine, herkesi adaletli bir kalple birleştirmemiz ve bize en büyük zararı verecek “resmi” güçlerin ve faşist güçlerin canice, acımasız ve kanlı eylemlerine karşı birbirimizi koruyup savunmamız gerekiyor. Devrimin saflarını yükseltmek için birlikte çalışmalı ve bu sistemi devam ettirecek ve çılgınlığını daha da kötüleştirecek her türlü kuvveti yenmeye hazırlanmalıyız.

Ve dünyayı bu şekilde değiştirmek için çalışırken, insanlar kendilerini de değiştirebilirler. Hiç kimsenin kabul etmemesi gereken adaletsizliklere katlanmayı reddederek birleşebilirler ve bütün bunlara bir son vermenin yolu olduğunu görerek devrim için mücadele edebilirler. Bu devrim için yaşamamız ve savaşmamız gereken şeydir. Bunu gerçekleştirmenin temeli şu ifadede yoğunlaşmıştır: Devrim için İktidara Karşı Savaş ve Halkı Dönüştür.

Bunu yapmak için, insanların bu sistem içindeki gidişatlardan kopmaları ve kökten farklı ve özgürleştirici yöntemler, ilkeler ve hedefler ve kökten farklı ve çok daha iyi bir kültür, ahlak ve birbirleriyle ilişki kurma biçimini benimsemesi gerekir. Devrim “herkes kendi çıkarına bakar ve diğerine karşıdır” anlamına gelmez. Bu şekilde yaşamaya dayanamayan ve çok daha iyi bir şeye, gerçekten özgürleştirici bir şeye aç olan hepimiz birlikte olmalıyız.

Aynı zamanda bu devrim için gerekli olan önderlik ve rehberlik, web sitemiz revcom.us ve The RNL — Revolution, Nothing Less Show aracılığıyla gerekli sağlık önlemlerine dikkat edilerek sürekli olarak sağlanmaktadır. Halen devam eden COVID pandemisi nedeniyle, bu devrimin özgürleştirici mesajını getirmek, artan sayıda insanı bu devrime kazandırmak ve onları bu devrimin saflarına organize etmek için doğrudan (gerçek hayatta) ülkenin dört bir yanındaki halka ulaşıyoruz.

Ülkenin her yerinde, her mahallede, her okulda, her yerde ve her şeyden rahatsız olan insanların bulunduğu her kurumda ya da işlerin bu şekilde olması gerekip gerekmediğini sorgulayarak, ulusal çapta devrim hareketinin bir parçası olarak devrimci örgütlenmenin kurulması gerekiyor. Bu devrimin ve önderliğinin giderek daha fazla insanın izlediği bir önderlik haline gelmesi, standartları belirlemesi ve insanların olayları nasıl gördükleri ve nasıl davrandıkları konusunda onları yönlendirmesi gerekiyor.

Tüm bunlarla birlikte, artan sayıda insan siyasi durumu şekillendirmek için birlikte çalışabilir, halk kitlelerini devrime kazanabilir ve devrim koşulları olgunlaştığında topyekûn devrim mücadelesi için örgütlü devrimci kuvvetleri güçlendirebilir.

Bir kez daha temellere dönmek gerekirse: Bir devrime, gerçek bir devrime ihtiyacımız var. Ve bu devrim mümkündür. Baskıya ve adaletsizliğe son vermek isteyen herkes, gerçekten savaşmaya değer bir şey için savaşacak yüreği olan herkes bu devrime dahil olmalı, bu devrim için örgütlü güçlerin bir parçası olmalı ve yorulmadan çalışmalıdır. Böylece devrim için gerçek bir kazanma şansına sahip olabiliriz.

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER