Yeni Komünizm

İç Savaş ve Devrim Üzerine

BAsics

Editörün Notu: Devrimin önderi ve Yeni Komünizm’in mimarı Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 15 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/652/bob-avakian-on-civil-war-and-revolution-en.html


“Radikal Bir Değişiklik Geliyor” makaleme şu dobra açıklama ile başlamıştım:

“Trump/Pence rejiminin deliliklerine cevap olarak bir tür “normalliği” düşünmekten kendilerini alıkoyamayanlar. Unutun bunu, çünkü bu gerçekleşmeyecek!” [1]

Trump (ve Pence) ile uyumlu faşist güçlerin, eğer Trump seçim yoluna gitmezse (ya da Trump seçimi iptal ederse), büyük olasılıkla buna direnç gösterenlere şiddetle tepki vermeye hazırlandıklarından bahsetmiştim. Aslında, 20 yıldan fazla bir süredir, Trump çevresinde toplanan güçlerin faşist doğasını ve nasıl gittikçe iç savaştan bahsettiklerini ve buna hazırlandıklarını analiz ediyorum.

Bu çok ciddi bir meseledir. Ancak son zamanlarda bir yerde okuduğum bir açıklamada daha ciddi bir şey yansıtılıyor – eğer sadece bir taraf (faşist taraf) bir iç savaş yürütürse, o zaman bu gerçekten bir iç savaş değil, cinayet ve soykırım anlamına gelir. Bu durum, Iowa’dan faşist Kongre Üyesi Steve King’in kabaca ifade edildiğini söylemenin başka bir yoludur:

“Millet yeni bir iç savaş hakkında konuşmaya devam ediyor. Bir tarafta yaklaşık 8 trilyon mermi bulunurken, diğer taraf hangi tuvaleti kullanacağını dahi bilmiyor.” [2]

Son zamanlarda, Cumhuriyetçi Parti içindeki güçlü figürler, bu tip faşist pozisyonları ifade etmesinin biraz kaba olduğunu düşünerek King’e sırtlarını döndüler ve King, Cumhuriyetçilerin yeniden seçim teklifinde yenildi. Fakat  King’in kabaca ifade ettiği faşist görüşleri ve konumu, Cumhuriyetçi Parti’nin çekirdeği ve onun “tabanı” tarafından da paylaşılıyor. Daha önce de belirttiğim gibi, King’in burada alıntılanan yorumunda “belirli bir içgörü” var. King’in alay ettiği insanlar haklı olarak trans bireylerin, geylerin, kadınların ve diğerlerinin haklarını savunurken, aynı zamanda şunu belirtmek gerekiyor:

“Bir kez daha, insanlar etrafta kavga ederken ya da bu baskıya, ya da bu özel baskı, ayrımcılık ve önyargı örneğine karşı bir miktar direnç yükseltirken, Trump/Pence’de somutlaşan tüm saldırıya katlanmak için toplanmadıklarını görüyoruz. Bir bütün olarak, kendilerini “ilerici” veya “farkında” olarak kabul eden kişilerde, Amerikan şovenizmine yönelik gerçek bir kopuş yaşayamama sorunu bulunur ve bu ciddi bir sorundur. Bu ülkedeki burjuva düzeninin “normlarını” (ve bazılarında bu “medeniyeti restore etme” çağrısı içerirken) faşistler bu “normları” çiğnemeye ve yırtıp atmaya kararlılar.” [3]

Ve büyük resim şu şekildedir:

“Şimdi, göz ardı edemeyeceğimiz bir başka unsur, King’in tarif ettiği şeylerin çoğunun belirli bir şekilde, özellikle ilerici ya da sözde “aydın” orta sınıf insanlara uygulanmasına rağmen, daha temeldeki ezilen halklar ve özellikle de gençler açısından başka bir sorun var – silahlarının şu an birbirlerine doğrultulması büyük bir sorundur. Bu durum gerçek bir devrim için bir hareket inşa ederken radikal bir şekilde dönüştürülmesi gereken bir şeydir.” [4]

Tüm bu durumun radikal bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor – ve çok açık bir aciliyetle bunun yapılması gerekiyor! George Floyd’un Minneapolis’te soğukkanlı bir şekilde katledilmesine tepki olarak patlak veren ve Siyahi erkek ve kadınların devam eden polis cinayetlerinde öfkesi ve protestolar ile bunun potansiyelini bir kez daha gördük. (Ve bu öfke patlamasında stratejik olarak elverişli bir unsur; önemli sayıda Siyahiyi içerdiği gibi, aynı zamanda çok sayıda beyaz da dahil olmak üzere diğer “etnisitilerden” çok sayıda insanı, özellikle de gençliği içermesi durumudur.) Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz içinde dediğim gibi böylesi ayaklanmalar çok güçlü bir pozitif güç ve etkide bulunur ve devrim potansiyelini gösterir ve halk kitlelerinin haklı direnişinin ve isyanının “devrimci anlayışa, kararlılığa ve örgütlenmeye” dönüştürülmesi çok önemlidir. [5]

Tüm bunların temel nedenleri ile başa çıkmak için gerekli olan devrim için stratejik çalışma açısından bakıldığında, bu kavrayış doğrultusunda hareket etmek de önemlidir:

Toplumun bu faşizmi destekleyen kesimleri ile ona karşı olan bakış açıları arasındaki çatışmalar, önemli ölçüde, devrimci mücadelenin gerçekleştirilmesi gereken sahayı biçimlendiriyor; bu çatışmanın yoğunlaşması muhtemeldir ve şiddetli çatışmalarla daha da patlayabilir ve her durumda devrim ve karşı-devrim arasındaki çok yönlü mücadele bağlamında önemli bir faktör olacaktır. [6]

Devrim ve karşı-devrim arasındaki topyekün mücadele için şu an tam zamanı değildir: bunun için koşullar -en önemlisi, tüm sistemin derin bir kriz durumunda olması ve milyonlarca devrimci insan- henüz ortaya çıkmamıştır. Fakat devrimci bir duruma doğru olan şeylerin gelişimini artırmak ve “hızlandırmak” için acil bir çalışmaya ihtiyaç bulunuyor. [7] Ve

“bu siyasi savaşın, yönetici sınıfın faşist kesimi tarafından seferber edilen “tabana” karşı cesur ve kararlı bir muhalefetle yürütülmesi gerekiyor – bu durum şu anda kendi başına da önemlidir ve şartlar tamamen olgunlaştıktan ve topyekün mücadele başladığında “halkın iki kesimi arasındaki iç savaş” için önemli bir hazırlık ve önemli bir etkisi olacaktır.” [8]

Ve bu durum şu şekildedir:

“Topyekün mücadele, sadece eski yönetici sınıfın kurumsal güçlerine karşı çıkmak anlamına gelmez, aynı zamanda “halkın iki kesimi arasında bir iç savaşı” içerir. Bu devrimin karşı devrimi yenmesi için gerekli olacaktır. Buna mümkün olduğunca silahlı kuvvetlerin bir kısmını kazanmak da dahildir.” [9]

Karşı taraftaki halkın silahlı kuvvetler de dahil bir kısmını kazanmakla ilgili olarak: Birincisi ve temelde, devrimin gerçek bir mücadele içinde ilerlemesi, insanların düşüncesinde çok güçlü bir olumlu etkiye sahip olacaktır. Bununla birlikte, devrimci güçlerin kendi taraflarında ve devrimin özgürleştirici hedefleriyle tutarlı bir şekilde savaşan güçlü bir ahlaki berraklığı ve otoritesi olacaktır.  Ve sonrasında özel bazı tedbirler de bulunur – halkın eski toplumdaki bankalara ve diğer finansal kurumlara olan tüm borçlarının iptali gibi. Devrimci güçler, bunların resmi politikaları olduğunu halka bildirecektir. Bu tür politikalar, devrimin temel hedefleri ve devrimin meydana getirmeyi amaçladığı yeni radikal toplumla aynı doğrultuda ve onun işleyişinden kaynaklanır; ve bu tür politikaları bilinir kılmak ve bunları gerçekte nerede ve ne zaman olursa olsun uygulamak, toplumun karşı-devrimci saflara fiilen dahil olmasını engellemede veya ortaya çıkan bölünmeleri doğru şekilde kazanmada önemli bir rol oynayabilir – ya da en azından devrime karşı “dostça bir tarafsızlık” durumu sağlayabilir. Yine de, sert faşist güçler arasında da dahil olmak üzere, nüfusun bazı sert gerici öğelerinin, karşı-devrime inatla ve ölümüne bağlı kalması durumu söz konusu olacaktır; ve devrimci güçlerin, koşullar ortaya çıktıktan sonra topyekün mücadeleyi yürütürken, genel stratejik yaklaşımlarının ve operasyonel ilkelerinin bir parçası olarak bu durumu hesaba katmaları gerekecektir.

Tek taraflı bir iç savaş -yani faşist güçler tarafından nefret ettikleri herkese ve her şeye karşı yürütülen, onları sindirmek ve süpürmek için kararlı bir şekilde yürütülen tek yanlı bir iç savaş-  felaket olur. Bu faşistlerin hedeflerine ulaşmak için gerekli gördüklerinde kesin olarak böyle bir iç savaş yürütmeye hazır oldukları gerçeğinin göz ardı edilmesi, yalnızca sadece böylesi bir felaketi daha da muhtemel hale getirecektir. Ve Demokrat Parti liderleri gibi mevcut faşizmi açıkça kabul etmeyi reddedenlere güvenerek asla iyi bir şey gelmeyecektir, çünkü bunu yapmaları bu faşizmi doğuran bütün sistemlerinin “meşruiyetini” sorgulatacaktır.

Acilen ihtiyaç duyulan şey Trump/Pence rejiminin faşizmine karşı büyük bir mücadeledir ve bu rejimin destekleyerek harekete geçirdiği “tabana” karşı muhalefettir. Bu mücadelenin gerçek çıkarları doğrultusunda ciddi şekilde yükseltilmesi gerekiyor; bu doğrultuda yalnızca şiddet arayışı ve bunu başlatmama değil aynı zamanda faşistlerin eylemlerine de boyun eğilmemesi gerekiyor.

Ve tüm bunlara temel bir çözüm yolunda ihtiyaç duyulan şey; bu anti-faşist mücadeleyi “hızlandırmanın” bir parçası olarak, devrimi gerçekleştirmenin mümkün olacağı ve nihayetinde halk kitleleri için yarattığı tüm dehşetleriyle -ki devam edecek olursa çok daha feci dehşetleri gündeme getirecektir- bu kapitalizm-emperyalizm sistemine son vermek için yapılacak topyekün savaş noktasına doğru geliştirilmesidir. Bu sistem ve tüm bunlar tamamen gereksizdir ve radikal olarak farklı ve çok daha iyi bir dünya bu mücadele ile mümkündür.


Referanslar:

[1] Bob Avakian, “Radikal Bir Değişiklik Geliyor: Bu Özgürleştirici mi, Yoksa Köleleştirici mi Olacak? Devrimci mi, Yoksa Gerici mi Olacak?” Kaynak için: http://yenikomunizm.com/radikal-bir-degisiklik-geliyor-bu-ozgurlestirici-mi-yoksa-kolelestirici-mi-olacak-devrimci-mi-yoksa-gerici-mi-olacak/

[2] Steve King’in bu alıntısı Bob Avakian’ın “İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan Şovenizminden Kopmak” çalışması içinde yer almaktadır. Kaynak için: http://yenikomunizm.com/insanlik-icin-bilimsel-temelde-umut-bireysellikten-asalakliktan-ve-amerikan-sovenizminden-kopmak/

[3] Bob Avakian, “İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan Şovenizminden Kopmak”

[4] Bob Avakian, “İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan Şovenizminden Kopmak”

[5] Bob Avakian’ın “Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz” başlıklı videosunun metni ve görsel materyalleri revcom.us web sitesinde yer almaktadır.

[6] Bob Avakian’ın “Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz” başlıklı videosunun ikinci bölümünden alınmıştır.

[7] Bob Avakian’ın “’Boomerlar’ – ‘X, Y, Z’: Problem Jenerasyonlar Değil, Problem Bu Sistemdir!” başlıklı makalesinin dipnotunda şu bilgi yer almaktadır. Kaynak için bkz: http://yenikomunizm.com/boomer-jenerasyonlar/

«Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçek Bir Devrim Yapabiliriz », «BREAKTHROUGHS [ATILIMLAR]: Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım. Temel Bir Özet », « İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan Şovenizminden Kopmak » ve «Bob Avakian’ın Mark Rudd’a Cevabı: 1960’lardan Çıkartılacak Dersler ve Gerçek Bir Devrime Olan İhtiyaç » çalışmalarında (bu çalışmalara yenikomunizm.com ve revcom.us web sitelerinden ulaşabilirsiniz) Bob Avakian, 1960’lı yılların yükselişinin zirvesindeyken “devrimin niçin gerçekleşmediğinden” ve “üzerinden geçen onlarca yılda meydana gelen büyük ölçüde olumsuz büyük değişikliklerden” den bahseder. Bu gözlemler arasında şunlar vardır:

“Gerçek bir devrim iki temel faktöre dayanır: devrimci bir durum, ve sayıları milyonları bulan devrimci bir halk. Ve bu iki faktör sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Devrimci bir durum yalnızca toplumun genel anlamda bir krizde olmasıyla değil, aynı zamanda yönetici sınıfın ve sistemin akut ve de derin bir krizde olması, milyonlarca insanın ise artık eskisi gibi yönetilmek istememeleri ve elbette bu sistemi dize getirmeye kararlı bir çizgiye gelmeleri ile mümkündür. Devrimci krizin temel etmenleri ve işaretleri şöyle sıralanabilir: artık bu sistemin devamlılığı için kullanılan şiddetin toplumun büyük bir kesimi tarafından meşru olmayan ve suçlu olarak kabul edilmesi ve de yönetici sınıfın kendi iç çatışmalarının çok derinleşmesi sonucunda kitlelerin başka bir tarafın baskıcı yöneticileriyle işbirliğine gitmeden devrim için gerekli güçleri oluşturma avantajlarını kullanması ile mümkündür.” (Bob Avakian’ın Mark Rudd’a Cevabı)

Devrimci Bir Durum Nedir? Toplumda, hükümet ve egemen çevreler içinde -toplumda ve kendi safları arasında- derin bir kriz ve keskinleşen çatışmalar olması gerekiyor. Bu çatışmaları çözmek için bir yol bulamamaları, ayrıca halkın hükümettekilerin “yönetme hakları” ve kural koymak için güç kullanma “meşruiyeti” konusunda inançlarının zayıflamış olması gerekiyor. Sistemin “reform” programlarının iflas etmesi,  gittikçe daha fazla insanın tüm düzeneğin derin işlev bozukluğu ve dayanılmaz adaletsizliğini tölare etmemesi gerekiyor. Milyonlarca insanın aktif olarak radikal bir değişim arayışı içinde olması, bunun için savaşmaya kararlı, istekli ve bunu yapmaya yöneltecek bir güç araması gerekiyor. Binlerce kişinin sağlam bir çekirdek, bir önderlik, vizyon, yöntem, strateji ve planı ile organize eden bir öncü güç ve bununla halk kitleleri arasındaki bağların derinleştirilmesi gerekiyor. Bu gücün bir araya gelerek var olan baskıcı gücü yenme ve halkın baskı ve sömürüyü tamamen ortadan kaldırma hedefiyle toplumu radikal bir şekilde dönüştürmelerini sağlamak doğrultusunda yeni bir devrimci sistem getirmek için yürütülecek mücadeleyi birleştirmesi gerekiyor.

[8] Bob Avakian’ın “Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz” başlıklı videosundan alınmıştır.

[9] Bob Avakian’ın “Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz” başlıklı videosundan alınmıştır.

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER