Yeni Komünizm

Kadınlara Yönelik Savaşı Durdurun! Mazeretsiz Şekilde Kürtaj Talep Ediyoruz!

BAsics

Editörün Notu: Trump/Pence faşist kliğinin ABD’de kadınlara yönelik saldırısı özellikle gerici kürtaj yasakları üzerinden devam ediyor. Kürtaj hizmeti sunan poliklinikler peşi sıra kapatılıyor, eyalet kanunları bu hizmeti veren ve bu hizmetten faydalanan kişilere hapis dahil ağır cezalar veriyor, hukuk sistemi gerici yasalar doğrultusunda Trump/Pence faşist kliğinin baskısı altında değiştiriliyor. Aşağıdaki makale bu konudaki farkındalığı arttırabilmek amacıyla yıllardır ciddi ve sistemli bir mücadele veren StopPatriarchy inisiyatifi ve DKP ABD önderliğindeki Ulusal Devrimci Tur’un konuya yönelik güncel açıklamalarını içeriyor. Meselenin ABD’nin iç meselesi olarak görülmemesi gerekiyor. Kadınlara yönelik tehditler dünya çapında özellikle gerici köktenci ve faşizan iktidarların uygulamaları ve kurumları ile her geçen gün yoğunlaşıyor. Kürtaj hakkı elinden alındığı için yüzlerce kadın sağlıksız yöntemlerle düşük  veya kürtaj yapmaya çalışıyor, bu süreçte sağlıklarından ve hatta hayatlarından oluyor! Ayrıca gerici baskıcı sistem tarafından toplum içinde ötekileştirilip suçlanıyor, alay ve iftiralara maruz bırakılıyorlar. Kadınların gerçek kurtuluşu ve her tür baskının kırılması için Bob Avakian’ın mimarı olduğu yeni komünizm temelinde gerekli oryantasyonun ivedilikle sağlanması, kadının gerçek kurtuluşuna yönelik bilimsel vizyonu da içeren aktif ve devrimci mücadelenin dünya çapında yoğunlaştırılması gerekiyor. Bu daha fazla ertelenmemesi gereken acil önemde bir görevdir. Makalenin aslı için bkz: https://revcom.us/a/597/stop-the-war-on-women-en.html


Kadınlara Yönelik Savaşı Durdurun! Mazeretsiz Şekilde Kürtaj Talep Ediyoruz! Daha İyi Bir Dünyaya ve Kadınların Tam Olarak Kurtuluşuna İhtiyacımız Var ve Bunu Talep Ediyoruz!

Kürtaj yasağına yönelik şiddetli bir dalga ABD’yi etkisi altına alıyor. Missouri, Georgia, Kentucky ve Alabama’da, ülke çapında geçerli olan Roe v. Wade* kararına meydan okuyan gaddarca yasalar oluşturuldu.

4 Haziran Salı günü itibariyle, Missouri’de, yani altı milyon kişiden oluşan bir eyaletteki tek kürtaj kliniği de artık kapatılabilir. Bu arada mahkemeler Roe v. Wade’i yok etmeyi amaçlayan Hıristiyan faşist hakimlerle dolup taşırken, sırada doğum kontrol yöntemlerini hedeflerine almış bulunuyorlar.

Bir düşünün: Sırt istedikleri zaman çocuk sahibi olmaya kendileri karar verdikleri için, kadınlar doğrudan şeytanlaştırılıyor ve kendilerine “katil” deniliyor. Yasalaşan kanunlar yalnızca bir “geriye gidiş” değil, çok daha acımasızca – bu kanunlar kürtaj yapan kadınlara ve bu hizmeti sağlayan kişilere ceza verilmesini de kapsıyor. Hali hazırda yüzlerce kişi “fetüsünü tehlikeye atma” suçlaması nedeniyle yargılandı ve hapsedildi – bunlar, hamilelik sırasında Darvon alan, sezaryan olmayan, “şüpheli” şekilde düşük yapan vb. kişileri de kapsayan geniş bir kategoriyi oluşturuyor.

Her ne kadar bu şekilde gösterilmese de, bu durum esasen kadınlara karşı açık bir savaştır. İnsanlar 50 yıldır siyasetçilere ve hakimlere güvendiler, ancak gelinen noktada kürtaj hakkına saldırılıyor ve bu hak geçersiz kılınıyor. Gelinen noktayı bir görün! Dünyanın her yanında dinci köktenciler ve faşistler kadınları geleneksel itaatkar konumlara geri çekme gayretindeler. Milyarlarca kadının kaderi bizim yaptıklarımız veya yapmadıklarımız tarafından yazılıyor.

Ulusal Devrimci Tur, kadınlara yönelik bu şiddeti ve Karanlık Çağ saldırılarını kabul etmeyen herkesi ayağa kalkıp bu yasaklara karşı savaşmaya çağırıyor! Ülke çapında 4 Haziran gününde sokaklara çıkılacak. Protestolarda kanlı pantolonlar giyilecek ve zincirler takılarak kadınların gelecekte neye maruz bırakıldıkları dramatize edilerek herkese gösterilecek.

Kapitalizm-emperyalizm sisteminin dokusuna patriyarka (ataerkillik) işlenmiş durumdadır. Bu sistem durdukça kadınlar her seferinde saldırıya uğrayacaktır. Şu an dünya çapında yükselen faşizm ve köktencilik dalgası işleri çok ama çok daha kötü hale getiriyor. Kadınları, yani insanlığın yarısını tam olarak ve sonunda kurtarabilmek için gerçek bir devrime ihtiyacımız var! Ulusal Devrimci Tur olarak bizler bu devrimi yapmak için gerekli şekilde örgütleniyoruz ve bu kavgayı bu sürecin temel bir unsuru olarak ele alıyoruz. Salı günü sokaklarda ve halka açık alanlarda bize katılın ve bu hakkı savunun. www.revcom.us/revolutiontour sayfasını ziyaret edin. 8 – 9 Haziran’da Los Angeles’ta bize katılın, çok daha iyi ve özgürleştirici bir gelecek için mücadeleye, kutlamaya ve planlamaya dahil olun.

Fetüs bebek DEĞİLDİR!

Kürtaj cinayet DEĞİLDİR!

Kadınlar kuluçka makinesi DEĞİLDİR!

Kadınların iradesine karşı gelerek onları çocuk yapmaya zorlamak bir kölelik biçimidir. Hangi geleceği seçiyorsunuz?

“Kadınların toplumdaki konumu ve rolüyle ilgili bütün mesele, günümüzün aşırı koşullarında kendisini daha da yakıcı bir şekilde ortaya koyuyor… En radikal uygulamalar haricinde tüm bunlara herhangi bir çözüm bulunamaz. Belirleyici olan mesele şudur: çözüm radikal bir gericilik mi, yoksa radikal bir devrimcilik mi olacak?; kölelik zincirleri güçlendirilecek mi, yoksa bu zincirlerdeki en belirleyici halkalar parçalanacak ve tüm bu kölecilik biçimlerinin tamamen ortadan kalkma olasılığı açığa mı çıkacak?”Bob Avakian


* ABD tarihinde 1973 Roe v. Wade, Üst Mahkeme kararı ile ülke çapında kürtajı yasal hale getirmiştir. Bu karar kadınların mahremiyetini gözeterek, hamilelikte üçüncü evreye kadarki süreçte dilediklerinde gebeliği sonlandırabileceklerini güvence altına alır. Roe v. Wade öncesinde, ABD’de her yıl binlerce kadın güvenilir olmayan illegal kürtaj yöntemlerinden ötürü ciddi şekilde yaralandı veya yaşamını yitirdi. Sayısız kadın da istemedikleri halde çocuk yapmak zorunda kaldı. Roe v. Wade, 1960’ların ve 1970’lerin başında, toplumsal başkaldırılar ve büyük ekonomik ve toplumsal değişimlerin aileyi ve kadının rolünü etkilemesi sürecinde, kadınların ve diğerlerinin kararlı mücadeleleri bağlamında kararlaştırılmıştır.

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER