Yeni Komünizm

Yaklaşan İç Savaş Ve Günümüzde Devrim İçin Yeniden Kutuplaştırma

Yaklaşan İç Savaş ve Günümüzde Devrim İçin Yeniden Kutuplaştırma kitabı, Bob Avakian’ın 2004-2005 yılları arasındaki çeşitli konuşma ve makalelerinden oluşmaktadır. Bu eser, ABD hakim sınıfları içindeki...

BAsics: Bob Avakian’ın Konuşma ve Yazılarından

Editörün Notu: BAsics: Bob Avakian’ın Konuşma ve Yazılarından çalışması 2020 Ağustos döneminde El Yayınları tarafından basıldı. *BAsics’e ilişkin daha detaylı bilgi için bkz: “BAsics’i...

Breakthroughs [Atılımlar]: Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım

Copyright © 2019 RCP Publications | Kaynak: İndirmek için: Açıklayıcı Bir Önsöz Biraz sonra giriş yapılacak kavramların pek çoğu, şeyleri yüksek düzeyde bir teorik soyutlamayla ele almayı gerektirmektedir. Bu...

İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut: Bireysellikten, Asalaklıktan ve Amerikan Şovenizminden Kopmak

Editörün Notu: Bu yazı Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian’ın Kasım 2019’da ön-baskı şeklinde yayınlanmış en yeni çalışmalarından biridir. Daha önceden yayınlanan “Bireysellik...

Devrim Yapmak ve İnsanlığı Kurtarmak

Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian’ın “Devrim Yapmak ve İnsanlığı Kurtarmak” isimli önemli çalışması El Yayınları’ndan çıktı! “Revizyonist “determinist realizmin”...

Yeni Komünizm

Yeni Komünizm – Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik Devrimci Komünist Parti ABD başkanı, teorisyen ve aktivist Bob Avakian’ın...

Demokrasi: Neden Daha İyisini Yapamayalım ki?

Bob Avakian’ın kritik önemdeki çalışması “Demokrasi: Neden Daha İyisini Yapamayalım ki?” kitabı, Selim Sezer’in çevirisiyle, El Yayınları’ndan çıktı! Kitabın Önsözünden: “…İnsanlık, aşırı boyutlara varan ve...

Kuşlar Timsah Doğuramaz Ama İnsanlık Ufkunu Aşabilir – Devrim ve Materyalizm

Not: Bu kitabı e-book olarak ücretsiz okuyabilirsiniz. İndirmek için: Ekonomik temelde (veya altyapıda) radikal, nitel değişimler gerçekleştirmenin yolu ancak mevcut egemen sistemin yönetici sınıflarının ifa...

Tüm Tanrılardan Kurtulun!

Editörün Notu: Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian’ın “Aklı Özgürleştirmek ve Dünyayı Kökten Değiştirmek İçin: Tüm Tanrılardan Kurtulun!” adlı eseri Türkçeye El Yayınları tarafından çevrilmiştir...

Kültür, Sanat, Bilim ve Felsefe Üzerine Gözlemler

“Şairane bir ruhunuz veya hiç değilse şairane bir tarafınız yoksa, Marksist bir harekete liderlik etmeniz ya da sosyalist bir devletin lideri olmanız çok tehlikelidir.” -Bob Avakian Bob Avakian...

Kategori ❖ Bob Avakian Eserleri

Komünizmin Yeni Sentezinin Mimarı, Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian’ın Türkçe’ye Çevrilen ve Kitabevlerinde Satışta Olan Çığır Açan Eserlerini Öğrenin!

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER