Yeni Komünizm

Sahaya Hükmetmek Düz Çizgide Bir Şey Değildir!

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 12 Ekim 1997 yılında Revolutionary Worker #927 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Vizyon Daralması Problemi

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 16 Kasım 1997 yılında Revolutionary Worker #932 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Bu Miadı Dolmuş Sistemden Kurtulmak Neyi Gerektirecek?

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 2 Aralık 1997 yılında Revolutionary Worker #930 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Eşitsiz Gelişimin Problemleri ve “Arta Kalanlar”

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 14 Aralık 1997 yılında Revolutionary Worker #936 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Kafa Emeği ile Kol Emeği Arasındaki Ayrımı Parçalamak: Stalin ve Mao

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 21 Aralık 1997 yılında Revolutionary Worker #937 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Radikal Bir Devrim, Radikal Bir Kopuş

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 28 Aralık 1997 yılında Revolutionary Worker #938 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Stratejik Çifte – K

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 11 Ocak 1998 yılında Revolutionary Worker #939 (Şimdiki Revolution gazetesi) içinde...

Dünya Devrimindeki İki Kambur: Düşmanın Üstesinden Gelmek

Editörün Notu: Aşağıdaki makale Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian tarafından “Kamburun Üstesinden Gelmek” yazı dizisi içinde 18 Ocak 1998 tarihinde Revolutionary Worker’da...

Kategori ❖ Kamburun Üstesinden Gelmek

Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian’ın Revolutionary Worker gazetesinde 1997/98 evresinde yayınlanmış bu yazı dizisi, “komünizm çöktü” mitolojisine hem bir yanıttır, hem de dünya çapında komünizme ulaşabilmek için komünistlere düşen stratejik görevlerin detaylı bir analizidir.

Belirli ülkelerde ve dünya ölçeğinde komünist devrimin sağlanması ve emperyalist sistemi yenme mücadelesinde komünistlerin devrimin “kamburunun” üstesinden gelmesi gerekmektedir.

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER