Yeni Komünizm

Kategori ❖ DKP ABD Belgeleri

Devrimci Komünist Parti ABD’den Öne Çıkan Dökümanlar ve Belgeler

Güçlü ve acımasız bir düşmana karşı devrim yapmak -ve buradan da sömürü ve baskının olmayacağı tamamen yeni bir dünyaya ulaşmak- son derece zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Böylesi bir devrim; önderlik, kapsamlı bir vizyona sahip bir örgüt, gerçeği analiz etmek ve onu değiştirmek için bilimsel bir yöntem ve ciddi bir disiplin gerektirir. Bu örgüt halk kitlelerinin devrimci potansiyelini uyandırıp bunu açığa çıkarabilen, kitlelerin öfkesini gerçek düşmana yöneltebilen ve onların bakış açılarını tüm insanlığın kurtuluşuna yükseltebilen bir örgüt olmalıdır. Devrimci sürecin zorlu kıvrımları ve dönüşleri boyunca yolu çizebilen bir örgüt olmalıdır. Bu örgüt devrimci öncü partidir. Kitleler ancak böyle bir örgüt sayesinde tarihi zorluklara meydan okuyarak kurtuluşlarını kazanabilirler.

Devrimci Komünist Parti ABD, dünya devrimi ve komünizm nihai amacı doğrultusunda emperyalist canavarın merkezi olan ABD’de devrime öncülük etme sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu Parti, Bob Avakian’ın çalışma, yöntem ve yaklaşımıyla ortaya konan komünizmin yeni sentezi üzerinde inşa edilmiş ve temellenmiştir.

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER