Yeni Komünizm

Kolombiya’dan Bir Okur Mektubu: Çin Devrimi Üzerine “Kayıtların Doğru Tutulmasının” Önemi

Bilim ve Devrim

Revcom.us Editör Notu: Bu mektubu, Raymond Lotta’nın web sitemizde yayınlanan Komünizme Karşı Alçakça, Aptalca ve Sorumsuzca Bir Saldırı – The Atlantic Dergisi Mao ve Trump’ı Denk Tutuyor, Hakikat Yok Sayılıyor makalesine dair Kolombiya’dan bir okurumuzdan aldık. Okur, akademik çalışmalarda Mao hakkında yanlış ifadelerin komünist devrime iftira atarken sözde “kanıtlar” olarak nasıl dolaşıma sokulduğuna dair daha fazla kanıt sunmaktadır.


31 Kasım 2020 | Kolombiya

Değerli Revolution,

Revolution‘un online olarak yayınlanan 676. sayısında, Brown Üniversitesi’nde (eski adıyla MIT) profesör olan siyaset bilimci Edward Steinfeld’ın The Atlantic‘teki yazısına karşı Raymond Lotta’nın yazdığı Komünizme Karşı Alçakça, Aptalca ve Sorumsuzca Bir Saldırı – The Atlantic Dergisi Mao ve Trump’ı Denk Tutuyor, Hakikat Yok Sayılıyor adlı makalesi dikkatimi çekti.

Steinfeld’in makalesini okurken anti-komünist propagandacılar arasında oldukça yaygın olan bir edebiyat ve anlatının kasıtlı olarak kullanıldığını fark edersiniz. Örneğin, Mao’nun 1966’daki ilk dazibao (1) çağrısında “karargahı bombalayın!” sözünün kullanımı bunlardan biridir.

Ancak özellikle Raymond Lotta’nın son notu, Roderick MacFarquhar’ın ve Michael Schoenhals’ın Mao’nun Son Devrimi’nin [MLR] (İspanyolca versiyonunda “La Revolución Cultural China” ismiyle yer alır) kitabındaki temelsiz iddialara dayanan Steinfeld’in tarzını ortaya koyar. Bu çalışma sadece Steinfeld tarafından değil, MacFarquhar ve Schoenhals tarafından yapılan özensiz ve dürüst olmayan akademik çalışmaları sorgulama ihtiyacını da göstermektedir.

Bu durum bana Kolombiya Ulusal Üniversitesi’nden genç bir tarihçi A.F. Garcia’nın, MLR kitabındaki birkaç desteksiz iddia hakkında MacFarquhar ve Schoenhals’ı sorgulayan çalışmasını hatırlattı.

16 Haziran 2016’da MacFarquhar’a gönderdiği bir e-postada, Garcia ondan Kızıl Muhafızların (2) mitingindeki bir pankarta ve MLR kitabı içinde geçen ve Mao’ya atfedilen şu ifadelere dair referansın kaynağını belirtmesini istemişti:

Mao, kültür devrimi başlatarak büyük bir katalizör etki yaratacak teröre yol vermek istiyordu. İnsan hayatını feda etmekten hiç çekinmiyordu. Başkan, yardımcılarından bazılarıyla Kültür Devriminin sonraki aşamalarında yaptığı bir sohbette, gerçek bir devrimciyi diğerlerinden ayıran şeyin aslında tam da onun yoğun katletme arzusu olduğunu öne sürecek kadar ileri gitmişti: “Ne olacak, Hitler adındaki adam çok daha sertti. Zaten ne kadar şiddetli olursa o kadar iyi, öyle değil mi? Ne kadar çok insan öldürürseniz, o kadar devrimci olursunuz.” (Roderick MacFarquhar ve Michael Schoenhals, La Revolución Cultural China [Barcelona: Crítica, 2009], s. 155)

Yazarlar bir notla şunu söylediler: “Yazarlardan biri tarafından görülmüş çok güvenilir bir kaynaktan” (!)

MacFarquhar, Garcia’ya verdiği cevapta meseleyi savuşturdu ve soruyu Schoenhals’a pasladı:

Sevgili Bay Garcia,

Kitabımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Alıntı yaptığınız iki dipnota ilişkin Profesör Schoenhals danışılması gereken kişidir.

En iyi dileklerimle

Roderick MacFarquhar.

(e-posta 19 Haziran 2016)

Schoenhals’ın cevabı ise şöyleydi:

Sevgili Fernando,

Senin gibi vicdanlı bir okuyucunun bu alıntıyı merak edeceğinden her zaman korkuyordum… Mao’nun Son Devrimi’nin yayınlanmasından bu yana Mao’nun son derece belirsiz ifadesinin orijinal çevirisinin aslında yanıltıcı olduğuna inanmaya başladım.

Aralık 2015’te H-NET tarihçisinin web sitesinde, kendimin ve başkalarının özensiz bilgilerini eleştirip öz-eleştiri yaparak şöyle yazdım: “Mao’dan alıntı yaparken, orijinal Çinceyi kontrol etmek gerek ve hiçbir zaman başka birinin çevirisine “körü körüne” güvenmemek gerekir, bu çok önemlidir! Bunu özellikle genç tarihçilere söylüyorum, umarım böyle yapmazsınız. Ne yaparsanız yapın, Mao’nun söylediklerini büyük ölçüde yanlış yansıtan çeviri hataları yapmamak için alanınızdaki büyüklere güvenmenin güvenli olduğunu varsayın.

Bu noktayı bir örnekle altını çizmeme izin verin: Belki de Mao’nun Son Devrimi’nde s. 102’de geçen Mao’nun “ne kadar çok insanı öldürürsen o kadar devrimcisin” sözlerinin güvenilir olduğuna inanmak istiyorsunuz. Bunu yapmayın. Mao’ya atfedilen bu abartılı yorumunun tercümesinden ben sorumluydum… ve bu çeviri yanlıştır.

(e-posta 20 Haziran 2016)

“MLR (Mao’nun Son Devrimi)” kitabının farklı dillerdeki baskılarının aynı yalan dizisiyle yayınlanmaya devam ettiği gerçeği göz önüne alındığında, Schoenhals’ın özeleştirisinin entelektüel dürüstlüğün mü, yoksa kinizmin mi bir örneği olduğunu bilemiyorum.

Garcia’dan yansıyanlar (MacFarquhar ve Schoenhals ile olan bu yazışmanın bir parçası dahil) Ciencia Nueva‘da yayınlanan “Algunas refutaciones a las tergiversaciones del comunismo” (“Komünizme dair bazı uydurma açıklamaların çürütülmeleri”) makalesinde yer alıyor. Bu makale Revista de Historia y Política dergisinin 2019 Ocak-Haziran sayısında yayınlandı, ayrıca 2017 yılında Kolombiya’nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen benim de katıldığım bir dizi konferansta sunuldu. Tüm bunlar ilgili konferans serisindeki bazı konuşmacıların da ifade ettiği gibi, uluslararası alanda pek çok kişiye ilham veren değerli bir girişim olan “Set the Record Straight” projesinin (3) önemini göstermektedir.

Devrimci selamlarımla

Bir okur.


(1)”Dazibao” veya “Büyük Karakterli Poster”, Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi sırasında halkın liderlerin politikalarını ve siyasi çizgilerini eleştiren büyük posterler astığı bir siyasi mücadele biçimiydi. Raymond Lotta’nın makalesinde belirttiği gibi, Mao’nun bahsettiği “bombardıman” politik nitelikteydi – halk kitlelerini, kapitalizmi geri getirmek isteyen önderlik pozisyonlarında olan “kapitalist yolculara” karşı çıkmaya, meydan okumaya ve onları devirmeye çağırıyordu.

(2)Kızıl Muhafızlar, Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi sırasında yaşama geçen devrimci gençlik gruplarıydı.

(3) “Set The Record Straight” projesi için bkz: http://www.thisiscommunism.org/ThisIsCommunism/Home.html

Kaynak için: The Importance of “Setting the Record Straight” on the Revolution in China (revcom.us)

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER