Yeni Komünizm

Koronavirüs, Negatif Ruh Hali ve Gerçek Çözüme Dair Görüşler

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı bir okurumuz tarafından web sitemize ulaştırılmıştır. Takipçilerimizin dikkatine sunarız.


16 Aralık 2020 tarihi ile Türkiye’de COVID-19 pandemisine bağlı hayatını yitirenlerin “resmi” olarak açıklanan sayısı 16.881’i bulmuş durumda. Toplam vaka sayısı ise yine “resmi” açıklamalar doğrultusunda 2 milyona yaklaşmış bulunuyor. Günlük ölüm sayılarında şu ana kadarki en yüksek “resmi” rakam ise 229 olarak kamuoyuna duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarının inandırıcılıktan uzak olduğu yeni bir olgu değil. Bilgilerin saklanması, çarpıtılması, filtrelenmesi niyeti ne olursa olsun hakikat ile problemi olan her ideolojinin karakteristik özelliklerinden biridir. Türkiye örneğinde konuşmak gerekirse, her akşam yapılan ve bayat bir mizansenden fazlasına benzemeyen bakanlık kamu bilgilendirmeleri veya Erdoğan’ın çektiği uzun söylevler, halktan saklanan veya manipüle edilen bilginin kurduğu kurgusal bir zeminde yine hakikate tekabül etmeyen çeşitli önlem ve tedbirlerle devamlılık kazanıyor.

Hakikatin ne olduğunu her gün hastalığın pençesine düşen, tedavi için gittiği hastanelerden, yoğun bakım ünitelerinden açıkça geri çevrilen, kapitalist-emperyalist sistemin mantığı ve zorunlulukları temelinde hayatları pahasına büyük riskleri göze alarak işe gitmek zorunda bırakılan, günden güne kendini değersiz hisseden, sevdiklerinden kopartılan, ağır ekonomik sorunlar yaşayan, devamlı olarak işini kaybeden, iflas eden, kısa çalışma ödenekleri ile maaşları ve sigortaları eksik yatırılan, çaresizliği günden güne derinleşen halk kitleleri tecrübe ediyor. Gelecek, önlenebilir ölümlerin ve negatif bir ruh halinin gölgesinde günden güne karartılıyor.

Şu ana dek, kapitalist-emperyalist sisteme entegre AKP faşizminin halk düşmanı uygulamaları ile daha da gelişen ve toplumda her kesimi etkisi altına almaya başlayan bu negatif ruh halinin bireylerin yaşamında büyük bir yük olarak ağırlaştığını görmemek imkansız. Bu negatif ruh hali, insanların sağlıklı düşünüp davranabilmelerini olumsuz yönde etkileyecek düzeylerde kendini gösteriyor. Bu durum halk kitlelerinin bilinç düzeyini ve davranış tarzını devamlı olarak sorunlu hale getiriyor ve geriye çekiyor. Kadercilik, karamsarlık, boşvermişçilik, hurafe, dedikodu ve derin bir pasifizm…

Bir düşünün. Gün geçmiyor ki koronavirüs pandemisinin büyük bir yalan olduğunu veya abartıldığını düşünen insanların toplu eğlencelerine tanık olunmasın… Gün geçmiyor ki sokaklarda dikkatsiz bir şekilde, hiçbir şeye aldırış etmeden ısrarla günlük alışkanlıklarına devam eden, başkalarının hayatını riske atan ve özellikle de yaşadıkları bütün ekonomik sorunlara rağmen bağımlısı oldukları metaları tüketmeye odaklanmış [1] gençler başta olmak üzere geniş halk yığınlarına rastlanmasın… Gün geçmiyor ki katmerlenen sorumsuzluk ve cahillik dalgası insanları ölümcül bir şekilde etkilemesin… Kayıtsız bir umarsızlık, yıkıcı bir akıl tutulması ve sınır tanımayan aşırı bireysellik… Bütün bunlar içinden geçtiğimiz günlerin bütün bir egemen siyasi-kültürel atmosferiyle yapılanan ve öne çıkan özellikleri…

Sistemin üstyapısı olarak tanımlanabilecek kurumların bu negatif etkiyi daha da sistemli hale getirip toplumun en ufak gözeneklerine dek ilettiğini görebilmek gerekiyor. Türkçü-İslamcı AKP faşizminin sorumsuz ve bilime düşman uygulamaları ile beli bükülen geniş halk kitleleri ölüm gösterilerek sıtmaya razı edilmeye çalışılıyor. Bu iktidar mekanizmasının da doğrudan bağlı olduğu belirli bir dünya sisteminin somut bir işleyiş tarzı var. Bunun mantığını anlamadan ve bu sistemi gerçek bir devrimle alaşağı ederek şimdikinden radikal derece farklı yeni bir toplumsal düzen kurmadan, mülkiyet ilişkilerini kökten dönüştürmeden, üstyapının her alanında farklı devrimci değer ve düşünceleri hayata geçirip bunları toplumda yaygınlaştırmadan, insanlar bireyselliğin, açgözlülüğün, baskıcı ilişkileri doğuran koşulların etkisinde kalarak gereksiz acılar ve yıkımlar yaşamaya devam edecektir.

Kapitalist-Emperyalist Sistemi Aşılması Gereken Bir Engel Olarak Görmek

Bilimsel bir yöntem ve yaklaşım doğrultusunda olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirlerin mümkünlüğünü ve çeşitliliğini görmek, ancak günün sonunda kapitalist-emperyalist sistemin acımasız, soğukkanlı, kısıtlayıcı ve baskıcı yüzü ile karşı karşıya gelmek… İnsan toplumunun içinde yaşayacağı yegane üretim biçiminin bu mevcut işleyiş olmadığını, bunun bir doğa yasası olmadığını, bir kaçınılmazlık olmadığını, bir takdir-i ilahi olmadığını bilmek, ancak günün sonunda bir kez daha kapitalist-emperyalist sistemin ve temsilcilerinin bahanelerini dinlemek… Pandemi tarzında gezegeni ilgilendiren büyük olaylar karşısında yine gezegen ölçeğinde büyük çözümlerin, akla uygun kolektif planlamaların gerçekten mümkünlüğünü ve alt yapısını görmek, ancak günün sonunda bu alt yapı yani bütün bu zorluklarla mücadele etmeyi sağlayacak araçlar sanki yokmuş gibi bir hisse kapılarak bir kez daha kapitalist-emperyalist sistemin temsilcilerinin devamlı olarak ürettiği ucuz yalanlara ve anlatılara boğulmak…

Negatif ruh halini söküp atmak için, geleceğe umutla bakabilmek için kapitalist-emperyalist sistemi ve bunun uzantılarını aşılması gereken bir engel olarak görmek ve buna karşı sistemli bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ancak evvela sistemin nasıl oluştuğunu, nasıl devinim sağladığını ve barındırdığı karmaşık çelişkileri idrak edebilmek gerekiyor. Bununla birlikte bu sistemin alternatifi konusunda da açık olmak gerekiyor. Kapitalist-emperyalist sistemi devirebilmek ve yerine sosyalist bir toplum kurabilmek için hayalci veya şabloncu değil, bilimsel – diyalektik bir kavrayışa ihtiyaç bulunuyor.

Bu noktada Devrimci Komünist Parti-ABD başkanı Bob Avakian yoldaşın ortaya koyduğu komünizm çerçevesi bize bu zorlu görevin niçin mümkün ve gerçekçi olduğunu gösteriyor. Bob Avakian hayal satmıyor veya temelsiz bazı temennilerle ilgilenmiyor. Kendisi, kapitalist-emperyalist sistemi yaşatmaya ve onu güçlendirmeye yarayan reformların ne anlama geldiğini gayet biliyor fakat çözüm olarak bu reformları halk kitlelerine sunmuyor. Kendisi komünizmi etraflı bir bilim olarak kavrıyor. Bu bilimi devrimcileştiriyor ve geçmişin ikincil plandaki eksiklerinden cesur bir kopuş sağlıyor. Bu bilimle “demokrasi” gibi, “faşizm” gibi, “diktatörlük” gibi, “hak ve özgürlükler” gibi, “zorunluluklar ve kaçınılmazlıklar” gibi çoğu kişi ve siyasi oluşumun kafasının fazlasıyla karışık olduğu pek çok kavramı çalışmalarında teker teker aydınlatıyor. Bununla beraber yöntem meselesine çok kapsamlı bir şekilde eğiliyor. Hatalı yöntem ve yaklaşımların devrimci süreçleri erozyona uğratan etkilerini açıklıyor, ayrıca bu yaklaşımların mantığını gösteriyor ve ortaya bir vizyon koyuyor. Geliştirdiği yeni kuramı kitlelere devrim için sunuyor. İnsanların kendini değiştirmesi için, kendilerini değiştirirken dünyayı değiştirmeleri için bunu sunuyor.

Baskıcı ve sömürücü ilişkileri söküp atmak ve insana layık bir şekilde yeni ilişkilerin kurulacağı devrimci bir toplum için ciddi ve samimi şekilde mücadele yürüten Marksist çevrelerden, kadın hareketinden, LGBTQ hareketinden, emek hareketinden, çevre hareketinden, akademiden, gençlikten, öğrencilerden ve elbette tüm ezilen ulusların mücadelesinin geniş kesimlerin, Bob Avakian yoldaşın bu zorlu engelin nasıl alt edilebileceğini gösterdiği çalışmalarından ivedilikle öğrenmesi gerekiyor. Ve elbette doğru bir rehberlik ve doğru hedeflerle bunun gerekliliklerini yerine getirmek için ciddi bir şekilde derhal çalışmaya başlanması gerekiyor. Bu çetrefilli ancak tarihi önemdeki görevi üstlenen tüm yeni komünizm taraftarlarına selam olsun!


[1] Özelikle milyonlarca insanın yaşadığı ve pandemiye bağlı olarak en büyük risk bölgelerinden biri olan İstanbul örneği için yakın bir zamanda yayınlanan anket sonuçlarına bakılabilir: İstanbullu yaşam şartlarından memnun değil: Yoksulluk, işsizlik, borç… – Evrensel

Ayrıca gençliğin durumuna ilişkin çarpıcı veriler için bkz: Gençler borç batağında ve güvencesiz (birgun.net)

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER