Yeni Komünizm

Kuzey Kore Sosyalist Bir Ülke Değildir!

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı ilk kez 14 Eylül 2013 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Konu, kamuoyunda ve özellikle ilerici-sosyalist kesimlerde halen ciddi bir kafa karışıklığı yaratan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (Kuzey Kore) karakterinin ne olduğu üzerinedir. Okurlarımızın dikkatine sunarız. Konuyla ilgili görüşlerinizi makale altında yer alan yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.


Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) kendisini sosyalist-komünist bir ülke olarak tanımlamaktadır. Batı ülkelerinde ise “fanatik” ve “saf” bir komünist ülke olarak resmedilir. Kuzey Kore ve ABD arasındaki çatışmanın itici güçlerini tam anlamıyla anlayabilmek için öncelikli olarak komünizmin ne olduğu, sosyalizmin ne olduğu ve Kuzey Kore toplumunun gerçek doğasının anlaşılması önemlidir.

1)Gerçek sosyalizm ve gerçek komünizm nedir? Komünizm Karl Marx’ın tabiri ile “en radikal iki kopuşun” üzerine inşa edilir; bunlar geleneksel mülkiyet ilişkileri ve geleneksel fikirlerin bütünüdür. Komünist devrim bütün toplumu en yukarıya sıçratmakla, bütün baskı ve sömürü tiplerine bir son vermekle ilgilidir. Komünist devrim radikal olarak yeni ve farklı bir devlet iktidarı ile kitleleri güçlendirmek, toplumun işleyişinde kitlelerin daha çok sorumluluk almasını sağlarken, bunu hiç olmadığı kadar bilinçli bir şekilde dünyayı toplumsal antagonizmaların olmadığı, sosyal eşitsizliklerin ve sınıfsal bölünmelerin olmadığı bir insan topluluğuna dönüştürmek amacıyla hem kendilerini hem de dünyayı değiştirmelerini sağlamaktır. Komünizmin gerçekleştirilmesi, insanlığın kurtuluşu için dünyanın ve toplumun nasıl değiştirilebileceğinin, ayrıca objektif gerçekliğin bilimsel olarak anlaşıldığı vizyonlu bir önderlik gerektirir. Burada bahsedilenlerin Kuzey Kore ile uzaktan yakından alakası yoktur!

2)Kuzey Kore sosyalist de değildir. Sosyalizm, daha önce kapitalizm altında ezilen ve sömürülen sınıfların; orta sınıflar, uzmanlar ve toplumun geniş kesimleriyle beraber vizyonlu bir öncü parti ile toplumu yönettikleri yeni bir siyasi iktidar biçimidir. Ayrıca sosyalizm, kaynaklar ve toplumun kapasitesinin bilinçli bir şekilde organize edildiği, planlandığı ve böylece toplumsal ihtiyaçların ve sınıflı kapitalist toplumdaki eşitsizliklerin üstesinden gelecek yeni bir ekonomik sistemdir. Ve daha da temel olarak sosyalizm, kapitalizm ve komünizm arasındaki tarihsel bir periyottur. Kuzey Kore ise dar bir bürokratik devlet kapitalisti sınıfının yönettiği militarize edilmiş, ataerkil bir toplumdur. Kuzey Kore, cebir ile “sosyal sözleşme” altında kitlelerin ulusal çıkarlar ve hayatta kalmaları için çok fazla çalıştırıldıkları durgun ve kokuşmuş bir toplumdur. Kuzey Kore’de devrimci, ilerici, radikal bir dönüşümü içeren hiçbir şey yoktur.

3)Kuzey Kore’nin ekonomisi sosyalist prensiplere göre işlemez. Ekonomik gelişme kitlesel mobilizasyon ve hızlandırma kampanyaları ile milliyetçiliğin azdırılması, maddi ödüller ve onur kavramları üzerinden üretimin arttırılması ve verim elde edilmesine dayanır.

4)Komünistler enternasyonalisttir, dünya halklarının çıkarlarını en ön plana koyarlar. Emperyalistler tarafından tehdit edilen Kuzey Kore yöneticileri ise dünyayı ve kendi görevlerini dar bir ideolojik filtreden görmektedir; bu da ulusal bağımsızlığın korunması ve emperyalizme karşı endüstriyel-askeri kudretin inşa edilmesidir. Bir Üçüncü Dünya ülkesinde yapılacak gerçek bir sosyalist devrim elbette kendi bağımsızlığının savunulması göreviyle karşı karşıya kalacaktır, ancak bu çok daha büyük bir sürecin, yani gerçek toplumsal devrimlerle dünya komünist devriminin ilerletilmesi sürecinin bir parçasıdır ve ona katkıda bulunmalıdır.

Okuyuculara Bob Avakian’ın Üç Alternatif Dünya * metnini okumalarını tavsiye ediyoruz. Böylelikle Kuzey Kore’de mevcut olan şey ile bilimsel bir zemine dayanan gerçek sosyalizm arasındaki çok net farklılıkları görebilirler.

Bob Avakian yeni bir sentezi ön plana çıkartmıştır. Bu, şimdiye kadarki komünist devrimlerin, pozitif ve negatif tecrübelerinin bir özetinin yapılmasını içerir. Bob Avakian insanlığın geniş tecrübelerinden öğrenerek, insanlık ve dünya için çok daha iyi ve radikal bir vizyon ve stratejiyi öne sürmektedir. Daha detaylı bir açıklama için okurları revcom.us sitesini incelemeye davet ediyoruz.


Kaynakça:

*Bkz: 3 Alternatif Dünya | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER