Yeni Komünizm

Ölümcül ve Umutsuz Şartları Tersine Çevirmek

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Aşağıdaki makale, web sitemize bu hafta iletilmiş bir okur mektubudur. Dünyanın ve bulunduğumuz coğrafyanın gerçek çelişkilerinin analizi ve çözüm önerilerine ilişkin okurlarımızın görüş ve katkılarını önemsiyoruz. Çalışmalarınızı info@yenikomunizm.com adresimize iletebilirsiniz. Takipçilerimizin dikkatine sunarız.


COVID-19 salgınına dair onlarca tez ortaya atıldı. Bu tezler içinde GERÇEĞİ doğru temelde arayan ve bilimsel bilgi birikimi ile deneysel testler ışığında kanıt arayan bilim insanlarının açıklamaları dışında geri kalan her şey saçmalıktır. Bilimden beslenmeyen tezler ve hurafeler aldı başını gidiyor. Bunun üstüne egemen sınıfların aldığı kararlar ve tavırlar bilimin uyarılarını gölgeliyor. İnsanların neye inanacaklarına karar vermeleri iyice zorlaşıyor ve işin içinden çıkamayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. UMUTSUZLUK toplumun büyük bir bölümünü esir almış durumda.

AKP Sürece Nasıl Bakıyor?

Türkiye’de de toplumun alt ve orta katmanları şu günlerde neler olacağından emin olmadan yaşıyor. Tüm insanlığın içinden geçtiği bu zorlu günlerde, devletin tüm yapılarını ele geçirmiş olan faşist AKP rejiminin kendi iktidarını koruma ve daha da güçlendirme isteği dışında bir ilgisi olmadığından dolayı toplumun büyük bir bölümünü “çaresizliğe” sürüklüyor .

Uluslararası finans krizinden en az zararla çıkma ve bölgede hayata geçirdiği işgalci planlarından da taviz vermemek üzere şekillendirdiği politikalarından dolayı AKP, kendi hakim sınıf çıkarlarını güder ve bu durum halkın temel ihtiyaçlarına karşıtlık barındırır.

AKP, Diyanet İşleri başta olmak üzere tüm kurum ve yapılarıyla dini ve milliyetçi vaazlar vererek topluma umut aşılamaya ve aynı zamanda kutuplaştırmaya devam ediyor. Rejim hurafelerle halkı sakinleştirmenin peşinde. Muhalifleri ve istemediklerini ise aşağılıyor ve tehdit ediyor. Son günlerde kazanılmış kadın haklarında kısıtlamalara gitmede, LGBTQ+ bireylerin bastırılıp ortadan kaldırılmalarında ısrarı ve kararlılığında daha da fütursuzlaştı. İnfaz düzenlemesiyle, meseleye HALK SAĞLIĞI temelinde yaklaşmak yerine konuyu hukuksal boyuta çekerek cezaevindeki yandaşları için bir affı hayata geçirdi. Onca hukuksuzluğa karşı fikir beyan edenlere tüm gücüyle saldırıyorlar.

Halk Bu Durumdan Nasıl Çıkacak ?

Türkiye de bugün EVDE KAL tavsiyesi ile yetinmek zorunda olup salgınla ve ekonomik sıkıntılarıyla baş başa bırakılmış milyonlarca insan yaşıyor. Korku ve çaresizlik içinde umutsuzca bekliyorlar. Kimi akla mantığa uymayan hurafelere, kimi rejimin inandırıcılıktan uzak vaat ve planlarına bel bağlamış durumda. Geleneksel kültürden ve kapitalist sistemin zorlamalarından kaynaklı yanlış şeylere bel bağlamaya mahkum bırakılmış insanlar gerçek bir çıkış yolu bulmada zorlanıyorlar. Bu duruma bağlı olarak insanlar yalnızlaşmakta ve toplumda intihar sayıları hızla artmaktadır.

İnsanlığın durumunun niçin bu şekilde olduğunu Bob Avakian “İnsanlık İçin Bilimsel Temelde Umut” adlı makalesinde şöyle özetliyor;

“Korkuyorlardı çünkü belki de dünya böyle olmayabilirdi, belki de bundan kurtulmanın bir yolu vardı. Umut etmekten korkuyorlardı çünkü umutları daha önce çok kez hayal kırıklığına uğramıştı.”

“Bu durum niçin pek çok kişinin dine döndüğüne ilişkin önemli bir etmendir çünkü bu dünyada, bu sistemin işleyişi tarafından onlara dayatılan ve sürekli olarak maruz kaldıkları feci acılar ve aşağılamaların son bulmasına dair bir umutları yok gözüküyor; fakat bununla birlikte, bu sistemin işleyişinden ve kurumlarının, görevlilerinin ve destekçilerinin rolünden dolayı bunun üzeri kapatılıp belirsiz hale getiriliyor, ve bütün bunlar, dünyanın niçin bu şekilde olduğuna, bunun gerçekten nasıl değiştirilebileceğine, bütün bu gereksiz acılara gerçekten nasıl son verileceğine dair insanları sistematik bir şekilde yanlış yönlendiriyor.”

Dünya böyle olmamalı ve başka bir dünyada mümkündür. Evet, bütün mesele esasında budur. Ve bu durumdan kurtulmak için gerekli olan şey insanların, içinde oldukları bu olağanüstü zor ve tehlikeli durumda rejimin çoğalan suçlarına karşı verimli ve tutarlı bir direniş sergileyebilmeleridir. İnsanlığın durumu niçin bu şekilde? Bu sorunun cevabı anlaşılmalı ve doğru şekilde kavranılmalıdır. Bunun için gerçekten sahnede nelerin olduğunu gösteren anlayışla buluşmalılar ve bu temelde hareket etmelidirler.

Bob Avakian’ın bu çalışmasında sahnede nelerin olduğu şöyle ifade ediliyor;

“Tek bir temel sebebi var: İçinde yaşadığımız kapitalizm-emperyalizm sisteminin temel doğası ve işleyiş şekli bunun nedenidir, sistem bu temel doğasından ötürü devamlı olarak dehşet üzerine dehşet üretmektedir.”

Bu duruma tahammül edemeyen herkesin acil olarak Yeni Komünizm hakkında kendilerini bilgilendirmesi ve yeni sentezi kavrama cebelleşmesine girişmeleri ihmal edilmeyecek bir ihtiyaçtır. Türkiye’de ve başka yerlerde, Yeni Komünizm’de ustalaşmak ve onu kullanmak için mücadeleye girişecek çekirdek grupların, devrim için bir hareket ve devrimci insanlar üretme görevini üstlenecek öncü bir güç yaratmaya kendini adayacak insanların ortaya çıkması gerekmektedir. Böylesi bir yolu takip etmenin belirli zorlukları olsa da, bu sürdürülemez, umutsuz ve ölümcül aktüel dinamiği tersine çevirerek bu cinnetten kurtulmanın bilimsel ve kalıcı başka bir yolu da bulunmamaktadır.

Bir kez iç bağlantı kavrandığında, mevcut koşulların daimi ve kalıcı gerekliliğine olan tüm teorik inanç, onun pratikte çökmesinden önce yıkılır.

Karl Marx

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER