Yeni Komünizm

Rezil Carlson, Faşist “Fox Haber” ve Beyaz Üstünlükçülerinin Yayınları

BAsics

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki yazısı 8 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımız için aktarıyoruz.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/651/bob-avakian-fucker-carlson-fascist-fox-news-en.html


George Floyd’un soğukkanlı bir şekilde katledilmesi sonrasında patlak veren öfkenin tam ortasında, Tucker Carlson rezili, protestocularla alay etmek, ayrıca protestonun yayılması ve bu ülkede siyahilere karşı sistematik terör ve süregiden soykırım gerçeğini reddetmek üzere “Fox Haber” isimli faşist medya platformunu kullanıyor. Carlson yayınlarını yaparken Ku Klux Klan kukuletası da taksa kendisine yakışır. Carlson’ı, kölelik günlerinde köleler kırbaçlanırken verandasında oturan ve naneli likör içerek acımasızca sırıtan bir köle sahibi şeklinde hayal etmek de mümkündür. Ayrıca Jim Crow ayrımcılığı ve Ku Klux Klan terörü günlerinde, Siyahiler linç edilirken tezahürat eden kalabalığın bir parçası olmak için çabalayan biri olarak da kendisini kolayca hayal edebiliriz. Ve bugünlerde, Carlson siyahilere karşı devam eden polis cinayetlerini küçümsemeye ve haklı göstermeye çalışıyor.

Carlson, istatistiklerin her yıl polis tarafından öldürülen yüzlerce Siyahinin çoğunun silahlı olduğunu gösterdiğini iddia ediyor. Ancak gerçek şu ki, polis, silahsız siyahileri sokaklarda ve hatta kendi evlerinde bile öldürüyor! “Silahlı” insanların öldürülmesine gelince, polisin öldürdüğü bir kişi eğer silahsız ise, bu durumda sık sık “silahı” olduğunu iddia ettiklerini biliyoruz. (ve polisin birisini vurduktan sonra sık sık olay yerine silah yerleştirdiğini hangi dürüst ve bilgili kişi bilmez?). Ayrıca, bir kişinin silahının olması o kişiyi öldürmeyi haklı kılmaz – çoğu zaman silahı olan kişiler polisten kaçarken sırtından vurularak katledilir. Yine de, tamamen haksız şartlar altında her yıl polis tarafından öldürülen “yalnızca” 100 Siyahi olsa “bile”, bu her on yılda bir 1.000 kişi demektir. Ve yalnızca bu sayı bile şu gerçeği ortaya çıkarır:

1960’dan bu yana polis tarafından öldürülen siyahilerin sayısının Jim Crow ayrımcılığı ve Ku Klux Klan terörü tarafından linç edilenlerin sayısından çok daha fazladır. Ve polisler neredeyse hiçbir zaman işledikleri bu suçlardan dolayı sorumlu tutulmamış, tutuklanıp yargılanmamıştır; ve mahkemeye çıkartılsalar dahi çok nadir olarak hüküm giymiş ve aynı şekilde çok nadir olarak işledikleri suçla (cinayetle!) orantılı bir şekilde cezalandırılmışlardır.” [1]

Daha önce de söylediğim gibi, bu acı bir gerçektir ve sistemin bu ülkedeki gerçek doğasına ilişkin kahredici bir mirastır. Jim Crow ayrımcılığı döneminde Güney’de büyüyen her Siyahi erkeğin linç edilme korkusu vardı. [2] Linç edilenlerin sayısı “sadece” 5.000 (!) idi. Herhangi bir Siyahinin, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle (ya da hiçbir neden olmasa da) linç edilebileceği gerçeği bulunuyordu, bir bütün olarak Siyahi halka sürekli şekilde terör uygulanmıştır. Ve günümüzde bu gerçek şu şekildedir:

“Bugüne dek her yıl yüzlerce siyahi (ve baskıya maruz kalan halklar) polis tarafından katledilmiştir. Siyahi halk “durdurulma ve üst aranma’’ gibi uygulamalarla devamlı olarak sistematik bir terörün objesi haline gelmiştir. Aynı şekilde tüm siyahi erkekler (ve artan bir şekilde siyahi kadınlar) bu ülkede yaşamın içerisine, şiddette, vahşete ve hatta polis tarafından katledilme riskiyle dahil olurlar.” [3]

Bu nedenle Siyahi ebeveynler özellikle erkek çocuklarıyla “sohbet” etmek zorunda kalırlar ve onlara polis tarafından öldürülmelerini engelleyeceğini umdukları şeyleri nasihat ederler. Bu nedenle, George Floyd gibi bir kişi polis tarafından vahşice öldürüldüğünde, pek çok Siyahi -ve burjuvaziden pek çok kişi- şu şekilde haykırdı: “Bu ben de olabilirdim!”

Tucker Carlson’ın çarpık zihninde tüm bu Siyahi insanlar ya cahil ya histerik olmalı… Oysa bu insanlar aslında oldukça gerçek ve devam eden bir dehşete tepki veriyorlar!

Bu sistemin işleyişinden ötürü -Siyahileri yüzyıllardır köleleştiren, iç savaştan sonra nesiller boyunca onları acımasızca sömüren ve hayatın her alanında onlara karşı sistematik bir ayrımcılığa devam eden bu sistemden ötürü- şu an hapsedilen milyonlarca Siyahi bulunuyor. Ya da başka şekillerde Siyahilere karşı sistematik olarak ayrımcılık sürdürülmektedir. Sistemin cezalardaki adaletsizliği devam etmektedir ve bunlar süregiden bir soykırım anlamına gelir.

Tucker Carlson’ı Amerika’da bir Siyahi yapmak gerek. Eğer kendisi bir Siyahi olarak bu ülkede bir hafta hayatta kalsaydı, yaşayacağı adaletsizlikler, haksızlıklar, acımasızlıklar ve berbat uygulamalardan ötürü oturur ağlardı ve sızlanmasının da asla sonu gelmezdi.


[1] Bob Avakian; Polis Cinayetleri ve Linç – Lanet Olsun Bütün Bu Sisteme! Bu Şekilde Yaşamak Zorunda Değiliz! Kaynak için bkz: http://yenikomunizm.com/polis-cinayetleri-ve-linc-lanet-olsun-butun-bu-sisteme-bu-sekilde-yasamak-zorunda-degiliz/

[2] Devrim: Neden Gerekli, Neden Mümkün, Neyin Nesidir? Bob Avakian’ın bir konuşması. Bob Avakian’ın konuşmalarından (2003). revcom.us web sitesinden ulaşabilirsiniz.

[3] Bob Avakian; Polis Cinayetleri ve Linç – Lanet Olsun Bütün Bu Sisteme! Bu Şekilde Yaşamak Zorunda Değiliz! Kaynak için bkz: http://yenikomunizm.com/polis-cinayetleri-ve-linc-lanet-olsun-butun-bu-sisteme-bu-sekilde-yasamak-zorunda-degiliz

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER