Yeni Komünizm

Slavoj Žižek’ten Bir Demagojik Performans Daha!

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı, araştırmacı-yazar Raymond Lotta tarafından yazılmış ve 13 Nisan 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.


Slavoj Žižek’in performansı internette dolaşırken konuya dair kısa bir açıklama ve bir teşhir yapılması gerekiyor. Žižek, komünizme, Bob Avakian’ın yeni komünizmine saldırmak için demagoji ve sahtekarlığı harmanlıyor.

Žižek’in katıldığı bir toplantıda, kendisini Bob Avakian’ın mimarı olduğu yeni komünizmin taraftarı olarak tanıtan İranlı bir devrimci söz alıyor. Benim, Žižek ile yeni komünizm, komünizmin tarihi ve hedeflerine yönelik yapmış olmam gereken münazaranın gerekliliğine ve önemine değiniyor. Hemen belirtmek gerekiyor ki, bu münazara Žižek tarafından sağlık sorunları öne sürülerek ertelenmişti ve o zamandan beri kendisi yeni bir tarih belirlemeyi reddediyor.

Birbirini takip eden diyalogda, kadının İran’da “daha açık, demokratik” bir rejim değil, yeni komünizm çerçevesinde şekillenecek gerçek bir devrim istediğini söylediği duyuluyor. Hemen sonrasındaysa Žižek, küstahça ve kaale almayan bir tavırla mırıldanmaya başlıyor:

“Bu benim için fazla soyut… Üretimi mi toplumsallaştıracaksınız, özyönetim mi olacak… ne yapacaksınız? Hayır, gerçek bir devrim istediğini söyleme bana. Sadece basit bir ipucu ver. Devleti mi yıkacaksınız? Ne? Ne?”

Burada Žižek bütün ikiyüzlülüğü ve tribünlere oynama çabasıyla karşımızda. Eğer gerçekten bu fikir alışverişinde öne sürdüğü gibi Bob Avakian’ın eserlerini okumuş ve gerçekten bu “Avakian’ın adamları’’ ile münazara etmiş olsaydı, bu ve buna benzeyen soruları yanıtlarken utanmasına yetecek kadar kanıta ve çalışmaya sahip olurdu. İnsanları bu çalışmalara ve bu konulara uygun münazaralara davet ederdi.

Başlangıç için şunu söyleyebiliriz : Bob Avakian tarafından yazılmış olan Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyeti İçin Anayasa (KAYSCA) yeni devletin, toplumunun ve ekonomisinin eski sistemin alaşağı edilmesinden sonra nasıl temel politikalar izleyeceği, buna yön verecek prensipler ve de bunun kurumsal mekanizmalarının nasıl işleyeceğini ön plana çıkartıyor. Ve BA tarafından yazılan Anayasayı örnek alarak, aynı temel prensipleri özel olarak İran’a uygulayan İran Komünist Partisi (Marksist-Leninist-Maoist)’e mensup yoldaşlarca kaleme alınan Anayasa da aynı şekilde bütün bunlardan bahsediyor.

Aslına bakılırsa KAYSCA IV. Madde: Kuzey Amerika’daki Yeni Sosyalist Cumhuriyet’te Ekonomi ve Ekonomik Gelişme (5.Bölüm: Yeni Sosyalist Ekonominin Temeli Kamu-Devlet Mülkiyeti Sistemidir de dahil olmak üzere) bölümünde bunu yönlendiren prensipler ve politikalar, bu bariz sorulara gayet net cevaplar verir. Bu Anayasa radikal derecede farklı bir toplumun dünya komünizmine yönelmesinde kesin ve vizyon sahibi ayrıntılı bir plandır.

Ve burada kadın konuşmacı haklı olarak seyircinin dikkatini buna ve diğer eserlere çekmek istiyor, ancak Žižek bunun çok azını alabiliyor. Žižek’i gerçekten sıkan şey ‘’soyutluk’’ değildir, aksine, gerçek bir komünist devrimle yaşadığımız bu dehşet dünyasına son verilmesi ve yaşanılabilir bir alternatif ortaya konulacak olması onun canını sıkmaktadır. Bunun yerine Žižek’in bu fikir alışverişinde masaya getirdiği şey “radikal” gibi davranarak, Bernie Sanders’ı insanları daha efektif bir şekilde ‘’harekete geçirdiği’’ için yüceltmektir. ‘’Kim için?’’ ve ‘’Ne için?’’ sorularından itinayla kaçınarak ve bunların kapitalist-emperyalist sistemin içerisinde savundukları çözüm yollarını ve güncel politik gelişimlerini de görmezden gelerek bunu yapmaktadır.

Slavoj Žižek uzun süredir kendisini komünizmi eleştirme angajmanı ile ve de radikal fikirlerin destekleyicisi olarak sunmaktadır. Ancak gerçekte kendisi radikal kılığı giyinmiş kinik bir antikomünisttir ki, bu fikir alışverişi de bunu gözler önüne koymaktadır. Žižek her zaman kurt postunda bir koyun olarak emperyalizmle uyuşmaya hazır durumdadır. 2016’da faşist Trump’ı kurulu düzende karışıklık çıkartacak biri olarak desteklemiştir ki, bu konuyla ilgili daha önce de yazmıştım.

“Slavoj Žižek Büyük Zararı Dokunan Şişirilmiş Bir Gerzektir!”

Slavoj Žižek, sıklıkla “komünist” pozları takınan, nüfuzu olan aptal bir felsefecidir ve kendisi İngiliz televizyonunda Donald Trump’a desteğini açıklamıştır. Žižek’e göre Trump’ın zaferi Cumhuriyetçilere ve Demokratlara “ne oldukları üzerine yeniden düşünmelerine” yardımcı olacak – ve bu durum “büyük bir uyanışa” vesile olacaktır. Yine Žižek’e göre Trump aslında faşizmi getirmeyecektir, endişelenmeye lüzum yoktur.

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER