Yeni Komünizm

Sunsara Taylor’ın Tara Reade’in Joe Biden’a Karşı Suçlamaları Makalesiyle İlgili Önemli Gözlemler

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki kısa açıklaması, web sitemizde de yayınlanan Sunsara Taylor’un makalesi üzerine bir ekleme olarak yapılmıştır. Çevirisini okurlarımız için aktarıyoruz.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/647/bob-avakian-an-important-observation-en.html


Sunsara Taylor’ın makalesinde1 değindiği noktalar önemli, ancak burada ayrıca irdelenmesi gereken bir mesele daha var. Özellikle bu makalede de söylendiği gibi, iddia makamının suçlaması, olayın geçmesinden çok uzun bir süre sonra yapıldığında, suçlamanın hakikatine karar verilme süreci de geçen süreyle beraber bozuluyor, deforme oluyor. Bunun aynı zamanda şöyle bir vurguyla eşlik etmesi gerekiyor; cinsel tacize, hakarete, tecavüze maruz kalmış kadınların genellikle zamanında itirafta bulunamadıklarının, bunun sebebinin ise çekinme, toplumsal olarak dayatılmış hatalı bir utanç duygusu ve başka sebepler olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, suçlamadan önce uzun bir zaman geçtiğinde (sebebi her ne olursa olsun) suçlamanın hakikatinin anlaşılması süreci de tahrif oluyor.

Buna ek olarak şu noktanın da vurgulanması gerekiyor: Kadınların zamanında itirafta bulunabilmeleri için teşvik edilecekleri ve desteklenebilecekleri bir toplum için koşulların oluşturulmasına odaklanmak gerekiyor. Aynı zamanda hakikatlere otomatik olarak “inanıldığı” değil, ciddiye alındıkları ve bu doğrultuda yapılacak ciddi, kanıt temelli bilimsel bir soruşturma ve bunu takiben sürdürülecek, suçlamaya göre bir süreç olması gerekiyor.


Tecavüzün Olmadığı Bir Dünya DEVRİM İLE Mümkün!

Tecavüze ve kadınların üzerindeki baskının bütün biçimlerine son vermek, kadınların ve onların yanında devrim için toplumsal bir güç olarak bulunanların hapsedilmiş öfkesinin açığa çıkartılması ile mümkündür. Bu devrimin bir parçası olarak kadınların, üzerlerinde her türlü baskıyı oluşturan, koruyan, güçlendiren bütün kurumlara karşı bugünden başlayarak yürütülecek kitlesel bir mücadele gereklidir. Bob Avakian’ın canlı bir şekilde gösterdiği gibi, kadınların baskılanmasının tarihsel olarak içerisine örüldüğü kapitalist-emperyalist sistemi alaşağı edecek bir devrim sayesinde, toplum ve halk kitleleri sistemin zincirlerinden ve altında yatan baskı ilişkilerini güçlendiren her şeyden kurtulabilir ve bütün bu baskıları dünya çapında ortadan kaldırma sürecinin bir parçası olabilirler.

Dünyanın Her Yerindeki Bütün Kadınların Maruz Kaldıkları Ataerkil Ayrımcılığı, İnsandışılaştırmayı, ve Cinsel Yönelime ve Cinsiyete Dayalı Her Türlü Baskıyı DURDURUN!

ZİNCİRLERİ KIRIN! KADINLARIN ÖFKESİNİ DEVRİMİN MUAZZAM BİR GÜCÜ OLARAK AÇIĞA ÇIKARIN!


  1. Kaynak için bkz: http://yenikomunizm.com/tara-readein-joe-bidena-karsi-suclamasi-isiginda-temel-prensiple-ilgili-noktalar/ 

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER