Yeni Komünizm

Temel Oryantasyon Noktaları

Bilim ve Devrim

1. Bu kapitalizm-emperyalizm sistemi, bu ülkedeki ve dünyanın her yerindeki halkların çoğunluğu için sonsuz dehşetlerin kaynağıdır ve insanlığın varlığını giderek daha fazla tehdit etmektedir. Bizler gerçek bir devrim için aktif olarak çalışıyoruz – bütün bu sistemi bir an önce yıkmak, devirmek, onu tamamen ortadan kaldırmak ve onu tamamen farklı ve çok daha iyi bir şey ile, tamamen farklı bir temel üzerine inşa edilmiş yepyeni bir toplumla değiştirmek için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz, daha azı için değil.

Bizlerin yaptığı şey budur – ve bunu başarmak için gerekli bilimsel yönteme, plana, stratejiye ve liderliğe sahibiz. Ancak henüz buna kendini adamış yeterince insan mevcut değil. Dolayısıyla sizden beklenen şey budur. Bunun haricinde diğer bütün şeyler, tüm sorunların kökeniyle baş edemeyecektir veya gerçek çözümü getirmeyecektir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu durum göz önüne alındığında şu an kaybedecek vaktimiz yok, bu yüzden bu devrim için örgütlü bir şekilde çalışmalı ve aynı şeyi yapmaları için gittikçe daha fazla insanı kazanmalıyız.

2. Bizler BA’nın takipçileriyiz. Ve sizin de BA’nın takipçisi olmanız gerekiyor. Kendisi yaşlı beyaz biridir – evet, bununla yüzleşmelisiniz! Kendisi bu devrim için süregiden bir şekilde önderlik sağlamaktadır; ayrıca kendisi sorunu ve çözümü analiz etmek için bilimsel yönteme, bu sistemi devrim ile yıkma stratejisine ve kökten farklı, tüm insanlığı her türlü baskı ve sömürüden kurtarmak ve insanlığın yeryüzünün koruyucuları haline gelmesini sağlamak yolunda çok daha iyi olan bir toplum için gerekli olan vizyonu ve somut planı içeren bütünlüklü bir çalışmaya sahiptir. Hatta iktidarın ele geçirilmesinden hemen sonra ne yapılacağını somut olarak planlayan bir Anayasayı bile kaleme almıştır, böylece yepyeni özgürleştirici bir toplumu gerçekten inşa edebiliriz. Bu ülkede böyle bir lider hiç olmamıştı ve şu anda dünyada da böyle bir lider mevcut değil. Eğer özgürleşmek ve bu çılgınlığa bir son vermek istiyorsak, bu önderliği takip etmemeyi göze alamayız.


İşin temeline inelim: Bir devrime ihtiyacımız var. Bunun dışındaki her şey, son tahlilde saçmalıktır.

Bu durum, insanları devrim dışındaki mücadelelerde birleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Kesinlikle bunu da yapmamız gerekir. Fakat dürüstçe söylemek gerekirse, bu devasa ve canavarca sorunlara karşı başka herhangi bir çözüm önermek gülünçtür. Hücuma geçerek artan büyüklükteki kitleleri bu pislikle bağlarını kesmek için sevk etmemiz, buna yönelik gerçek çözümü ortaya koymamız, buna ilişkin sorulara ve buna cevaben ortaya atılan suçlamalara yanıt vermemiz ve eş zamanlı olarak, bütün bunları yapabilmek için bilimsel temelimizi derinleştirmemiz gerekir. Mesele şudur: bunları yapmaya ihtiyaç duyduğumuz gibi, giderek artan büyüklükteki kitlelere de bunu yapabilmeleri için öncülük etmemiz gerekir. Onlara, sadece genel devrim fikriyle değil, aynı zamanda devrimin neden ve nasıl bütün bunlara gerçekten yanıt olduğuna dair derinleşen bir anlayış ve bilimsel bir temelle esin kaynağı olmamız gerekir.

Bob Avakian – BAsics 3:1

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER