Yeni Komünizm

Üretim Biçimi Üzerine

Bilim ve Devrim

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki açıklaması 22 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/653/bob-avakian_on-the-mode-of-production-en.html


Geçtiğimiz günlerde şunu yazmıştım:

Üretim Biçimi!… Üretim Biçimi!… Üretim Biçimi!…

Eğer bunun ne olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsanız – meselenin dışındasınız demektir ve bunu öğrenmeniz gerekecektir!

Bu meseleye girmek için, Breakthroughs [Atılımlar] çalışmama bakabilir ve aşağıdaki alıntı ile başlayabilirsiniz:

“Nihayetinde üretim biçimi; kadınların, Siyahilerin veya Latinlerin ezilmesi, kafa emeği ile kol emeği arasındaki çelişki gibi, veya çevreyle ilgili durum, göçmenlerin durumu vb. gibi herhangi bir toplumsal sorunun temelini ve değişiminin sınırlarını belirler. Bütün bunların kendi başlarına gerçekliği ve dinamikleri bulunsa da ve bunlar ekonomik sisteme indirgenemez durumda olsalar da, hepsi belirli bir çerçeve ve belirli bir ekonomik sistemin temel dinamikleri içinde gerçekleşir; ve bu ekonomik sistem, bu üretim tarzı, tüm bu toplumsal meselelere yönelik değişimin temelini ve nihai sınırlarını belirler. Dolayısıyla, tüm bu farklı baskı biçimlerinden kurtulmak istiyorsanız, bunları kendi gündemlerine göre ele almanız gerekir, fakat aynı zamanda bu değişiklikleri gerçekleştirebilmenizi sağlayacak ekonomik sistemi de temelden değiştirmeniz gerekir. Başka bir deyişle: “Bu değişiklikleri yapmanıza yalnızca engel olmayacak aynı zamanda bu değişiklikler için elverişli bir temel de sağlayacak belirli bir ekonomik sisteme sahip olmalısınız.” 1


  1. Bu alıntı “Atılımlar – Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım” içinde yer almaktadır. Revcom.us adresinden okuyabilirsiniz. Bu alıntı ilk olarak “Yeni Komünizm” kitabı içinde yer almıştır. 

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER