Yeni Komünizm

Yeni Komünizm

BAsics

Yeni Komünizm – Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

Devrimci Komünist Parti ABD başkanı, teorisyen ve aktivist Bob Avakian’ın, yaklaşık 40 yıldan fazla bir süredir devam ettirdiği Marksizm-Leninizm-Maoizm bilimi araştırmaları sonucunda sistemleştirdiği ve halen yeni bilgi ve tecrübelerle yapılanmasını sürdüren komünizmin yeni sentezi olan Yeni Komünizm çalışması, İngilizce, İspanyolca ve Farsça’nın ardından Kasım 2018’de El Yayınları tarafından Türkçe olarak ilk baskısını gerçekleştirdi. 328 sayfalık bu çalışmanın çeviri sürecinde S. Sezer, N. Koçyiğit, A. Arslan yer aldı.

Çığır açan bu çalışma, dünyanın durumu, insanlığın hali ve temelden bir değişim ihtimaliyle ilgilenen herkese, köklü ve detaylı bir yönlendirme, dayanak ve devrimlerin en köklüsünü: insanlığın kurtuluşuna yönelik komünist bir devrim gerçekleştirmeye –dünya ölçeğinde baskı ve sömürünün tüm biçimlerini aşmaya yönelik bir rehber sağlamaktadır.

Bob Avakian, Komünizmin yeni sentezinin mimarıdır. Bu yeni sentez, önceden geliştirilmiş komünist teorinin bir devamıdır, fakat aynı zamanda onun ötesine bir nitel sıçramayı ve bazı önemli hususlarda da ondan bir kopuşu temsil eder. Avakian, geniş kitlelerin karmaşık teoriye erişebilmesi için bu kitabı yazmıştır. Kendisi bu kitapta, uzun yıllara dayalı komünizm bilimini geliştiren çalışmalarından ve 1975’teki kuruluşundan itibaren Devrimci Komünist Partisi (ABD) başkanlığını içeren devrimci komünist önderlik tecrübesinden aktarım yapmaktadır.

Çığır açan bu çalışma, kapitalizm-emperyalizm sistemini ve onun yeni öğeler biriktirerek çözümlenemeyen çelişkilerini bilimsel şekilde analiz eder; devrime yönelik bir hareketin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşir ve enternasyonal komünist devrime katkı sağlamanın bir parçası olarak bu ülkede gerçek bir devrim yapmanın yolunu açar.

4 temel bölüm ayrıca oryantasyon ve eğitime yönelik 2 ek bölümden oluşan bu önemli çalışmayı aşağıdaki kitabevlerinden temin edebilirsiniz:


Satış Noktaları:

http://yenikomunizm.com/yeni-komunizm-online-satis-noktalari/

Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrim ve Kökten Yeni Bir Toplum İçin Gerçek Kurtuluşa Giden Yolda Bilim, Strateji ve Önderlik

1 Yorum

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER