Yeni Komünizm

Arşiv ❖ Ocak 2019

3 Alternatif Dünya

İnsanların değiştirmeye çalıştığı, özellikle de toplumun sosyalist dönüşümünü gerçekleştirmeye çalıştığı dünyanın bugünkü var olan durumuna yönelik, temelde üç alternatifin bulunduğunu görüyorum. İlki dünyanın şu anki...

Biz Kimiz?

Bob Avakian (BA), geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi, insan faaliyeti ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinmiş ve bunun eleştirisel bir tahlilini yapmış, 50 yılı aşkın devrimci komünist çalışmanın ürünü...

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER