Yeni Komünizm

Bob Avakian’dan Anarşizm ve Anarşistler Üzerine

Editörün Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 6 Eylül 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: BOB AVAKIAN ON ANARCHISM AND ANARCHISTS—Some Good Intentions, but No Fundamental Solution, and Some Big Problems (revcom.us)


Bir Nebze İyi Niyet Var, Ancak Temel Bir Çözüm Yok ve Bazı Büyük Problemler Mevcut

Şu günlerde bazı anarşistler faşist haydutlara karşı koymada öne çıktılar. Bazıları toplumu olumlu yönde değiştirmeye çalışmak konusunda ciddiler. Ayrıca bazıları, böyle bir değişiklik arayan diğerleriyle ilişkilerinde ilkeli bir şekilde hareket ediyor. Ancak gerçek şu ki, anarşizm, sömürü ve baskıyı ortadan kaldırma ve giderek artan varoluşsal çevresel ve ekolojik krizle başa çıkacak kökten farklı yeni bir toplumun ortaya çıkmasına yol açamaz. Bu durum, bu sistemde cisimleşen ve bu sistem tarafından dayatılan sömürü ve baskı ilişkilerini kökünden sökmek ve ortadan kaldırmak için gerçekte nelerin gerekli olduğu, ayrıca herhangi bir anarşist programın bunu niçin tam olarak başaramayacağı meselesi, karşı karşıya olduğumuz canavarın -şu an dünyaya egemen olan kapitalizm-emperyalizm sisteminin- doğasını bilimsel olarak analiz ederek kolaylıkla ortaya konabilecek ve gösterilebilecek bir şeydir.

Şu temel gerçekleri burada tekrarlamakta fayda var:

İçinde yaşamak zorunda kaldığımız sistemin, kapitalizm-emperyalizm sisteminin neden olduğu süregelen dehşetlere devrim olmadan -bu sistemi devirmek için gerçek bir devrim yapmadan- son vermenin imkanı yoktur. Böyle bir devrim, son derece karmaşık ve zor bir süreçtir. Önderlik olmadan bu devrimi gerçekleştirme imkanı yoktur. Sadece herhangi bir önderlik değil, en tutarlı bilimsel yöntem ve yaklaşıma dayanan bir önderlik…

Kapitalistlerin toplum üzerindeki şiddetli hâkimiyetini (burjuvazinin diktatörlüğünü) kırmadan ve kökten farklı bir sosyalist yönetim biçimi (proletaryanın devrimci diktatörlüğünü) kurmadan, tüm baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmaya çalışacak, kökten farklı ve özgürleştirici bir toplumu var edemezsiniz. Ancak bu sosyalist sistem sayesinde tüm dünyadaki devrimci mücadelelere en güçlü desteği verebilirsiniz. (1)

Bu durum daha geniş anlamda anarşistlerle ilgili ek bir problemle ilgilidir: Anarşistler arasındaki genel ve yaygın eğilim, herhangi bir otoritenin doğası, içeriği, amacı ve rolü ne olursa olsun her türden otoriteye karşı olma eğilimidir. Bu tamamen bilim dışıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, anarşistler arasında faşizme olan tutkulu muhalefete rağmen, aslında faşistlerle pek çok ortak noktayı paylaşan, çoğu zaman irrasyonel boyutlar alan aşırı bireyciliğin bir ifadesidir. Pek çok anarşistin örneğinde, faşistler arasında popüler olan sloganların temel yönelimlerin yakalanabileceğini söylemek aslında hiç de abartı olmaz: “Ayağıma Basma!”

Faşizme karşı ve daha genel olarak mevcut kapitalizm-emperyalizm sistemi tarafından sürekli olarak uygulanan vahşet ve adaletsizliklere karşı mücadelede, mümkün olan yerlerde anarşistlerle birleşmek doğrudur; ve genel bir yönelim noktası olarak, karşı karşıya olduğumuz problemin ne olduğu, bu problemin çözümünün ne olduğu konusunda bu tür istekli anarşistler de dahil olmak üzere insanlarla ilkeli bir tartışma ve müzakereye girmek önemlidir.

Fakat öte yandan, birliğin mümkün olacağı yerlerde bu birliği sağlamaya çalışmak yerine, soruna ve çözüme dair ilkeli bir ideolojik mücadeleye girişmek yerine, yeni komünizme ve onun önderliğine dayalı bir şekilde mevcut kapitalizm-emperyalizm sisteminin yıkılmasına ve onun yerini komünist bir dünyanın nihai hedefine giden yolda sosyalist bir toplumun almasına yönelik bilimsel yaklaşıma sahip, acilen ihtiyaç duyulan toplumun temel dönüşümünü sağlamak için öncelikle binler ve en nihayetinde milyonlardan oluşacak örgütlü bir devrimci güç inşa etmeye çalışan insanlara düşmanca davranmak şeklindeki anarşistlerin çok sayıda yaklaşımına kesin olarak karşı çıkmak gerekmektedir.


Dipnot:

(1) Questions That Come Up… And Answers… (revcom.us)

Öğrenmek ve Önderlik Etmek

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.