Yeni Komünizm

Bob Avakian’dan Anti Siyonizm ve İsrail Devletine Muhalefete Dair

 

Editörün notu: Aşağıda yer almakta olan iki yazı Bob Avakian tarafından paylaşılan ve sosyal medya hesaplarında üst üste yayınlanan iki farklı sosyal medya mesajıdır (47 ve 48).

 

Bir kez daha: Anti-siyonizm ve Siyonist İsrail devletine muhalefet, antisemitizm değildir!


Bir kez daha: Siyonizm karşıtlığı ve Siyonist İsrail devletine muhalefet, antisemitizm değildir!

ABD Kongresi’nde antisemitizmin (Yahudi nefreti) yeni ve çirkin bir “tanımını” icat etmeye yönelik bir hareket olduğunu görüyorum.

“Antisemitizm “in bu yeni “tanımı”, Siyonizm karşıtlığının antisemitizm olduğunda ısrar ediyor; ve daha spesifik olarak, Siyonist (Yahudi üstünlükçü) İsrail devletine karşı çıkmanın kendisinin “antisemitik” olduğunu ilan ediyor.

Bu yeni “tanım” antisemitizmin gerçek, özgün bir tanımı değildir; bu ülkede, ABD’nin tam desteğiyle İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırımcı katliamı haklı olarak protesto eden öğrencileri (ve diğerlerini) susturmaya ve acımasızca bastırmaya yönelik süregelen hareketin bir parçasıdır. Bu yeni “tanım” ile birlikte, üniversitelerin bu “tanımı” “ihlal eden” kişileri bastırmak için harekete geçmemesi halinde, bu üniversitelere sağlanan federal fonların kesileceği politikası da mevcuttur. Bu da, İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta olup bitenlerle ilgili hakikatleri yasaklamaya ve cezalandırmaya yönelik daha büyük bir hareketin parçası gibi görünüyor; öyle ki İsrail’in Filistinlilere karşı bir soykırım yürüttüğü gerçeğini dile getiren insanlar yalnızca “anti-Semitizm” ile değil, teröristlere yardım etmekle de suçlanacaklar!

Açıkçası, bu “tanımı” bir yasa ve hükümet politikası meselesi haline getirmek, sözde “ifade özgürlüğüne” ve özellikle de üniversiteler söz konusu olduğunda “akademik özgürlüğe” doğrudan bir saldırıdır. Bu, basit ve açık bir şekilde, bu sistemin egemen sınıfının temel çıkarlarına meydan okuyan fikirlerin ifade edilmesini yasaklama ve cezalandırma girişimidir.

İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımı protesto edenlere gelince, bunlar çok büyük ölçüde Yahudilere yönelik nefrete değil, İsrail’in eylemlerine dayanmaktadır. Ve İsrail devletine genel olarak karşı çıkmak, Yahudilere duyulan nefrete değil, İsrail’in gerçek Siyonist/Yahudi üstünlükçü doğasına ve bunun Filistin halkına karşı nasıl bir zulüm tarihi içerdiğine dayanarak tamamen mümkündür ve kesinlikle doğrudur. Aslında Siyonizm ve Siyonist İsrail devleti, “Bir Daha Asla!” yönelimi de dahil olmak üzere Yahudi halkının en iyi geleneklerinin korkunç sapkınlıklarını temsil etmektedir. (2. Dünya Savaşı sırasında Hitlerci Nazi Almanya’sının Yahudileri soykırıma tabi tutmasına tepki olarak Yahudi halkının haykırışı), bunun bir daha asla hiçbir halkın başına gelmemesi gerektiği anlamına gelmektedir.

İşte bu nedenle kışkırtıcı ama son derece doğru bir açıklama yaptım: Holokost’tan sonra Yahudi halkının başına gelen en kötü şey İsrail devletidir.

Siyonist İsrail devleti ve onun Filistin halkına karşı sürdürdüğü ve artık korkunç bir soykırım boyutlarına ulaşan vahşet, “Yahudi halkını koruma” adı ve kılıfı altında yürütülmektedir ve bu da çok sayıda Yahudi’nin -her ne kadar hepsi olmasa da- en iyi geleneklerine karşı gelmesine ve İsrail tarafından yürütülen vahşeti açıkça ya da en azından objektif olarak desteklemesine neden olmuştur. Aynı zamanda, çok sayıda Yahudi gencin ve diğer Yahudilerin “Bir Daha Asla!” sözünün doğru ve haklı anlamını benimseyerek harekete geçtiğini ve İsrail’in şu anda ABD’nin sürekli yardım ve desteğiyle Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı protesto etmede önemli bir rol oynadığını görmek bu yüzden çok yüreklendirici ve çok önemlidir.

Hiçbir sahte “antisemitizm” tanımının ve hiçbir baskının, İsrail’in ABD’nin tam desteğiyle gerçekleştirmekte olduğu soykırıma karşı haklı protestoları durdurmasına izin verilmemelidir.

Bu baskı, bu korkunç savaş suçuna ve insanlığa karşı işlenen suça fiilen son verme kararlılığıyla, ABD-İsrail soykırımına karşı daha da büyük, gerçekten kitlesel bir muhalefet ve direnişle karşılanmalıdır.

Liberalizm, “ilericilik”-adaletsizliğe muhalefet- ve Siyonizm: “hepsine sahip olamazsınız”-Siyonizme tutunarak adaletsizliğe ve zulme karşı tutarlı olamazsınız.

————————————————————————————————————————–

İsrail’in ABD’nin tam desteğiyle Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı bağlamında, İsrail’in bazı “liberal” ve “ilerici” Yahudi destekçileri, bu soykırıma karşı çıkan insanların İsrail’in bu “liberal” ve “ilerici” destekçileriyle karşı tarafta yer almasından duydukları dehşeti, hatta öfkeyi dile getirdiler. Hatta bu Siyonistlerden bazıları, daha önce ayrımcılığa, polis şiddetine ve cinayetlerine ve bu ülkedeki diğer adaletsizliklere karşı çıkarken kendileriyle aynı safta yer alanlar tarafından “terk edildiklerini” öne sürmüşlerdir.

Ancak gerçekte, İsrail’i desteklemeye devam ederek adaletsizliğe ve çirkin vahşete karşı mücadeleyi “terk eden” -aslında ihanet eden- bu Siyonistlerdir. Siyonizm, İsrail devletinin kuruluşunu ve devamını, Filistin halkına yönelik sürekli acımasız baskı ve tekrarlanan katliamları gerçekleştirme temelinde “meşrulaştıran” ve artık inkar edilemez soykırım boyutlarına ulaşmış olan Yahudi üstünlükçü bir ideoloji ve siyasi programdır.

Daha önce de keskin bir şekilde belirttiğim gibi: Özellikle şu anda, İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım bağlamında, “İsrail’in yanındayım” demek “soykırımın yanındayım” demektir.

Bir önceki mesajımda (47 Numara) da belirttiğim gibi:

Siyonizm ve Siyonist İsrail devleti, “Bir Daha Asla!” yönelimi de dahil olmak üzere, Yahudi halkının en iyi geleneklerinin korkunç çarpıtılmalarını temsil etmektedir. (2. Dünya Savaşı sırasında Hitlerci Nazi Almanya’sının Yahudileri soykırıma uğratmasına tepki olarak Yahudi halkının attığı çığlık) bunun bir daha asla hiçbir halkın başına gelmemesi anlamına gelmektedir….

Aynı zamanda, çok sayıda Yahudi gencin ve diğer Yahudilerin “Bir Daha Asla!”nın doğru ve haklı anlamını benimseyip harekete geçtiğini görmek bu yüzden çok yüreklendirici ve çok önemlidir – İsrail’in şu anda ABD’nin sürekli yardımı ve desteğiyle Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı protesto etmede önemli bir rol oynamaktadır.

Başta da belirttiğim gibi, bir yandan Siyonist ve İsrail destekçisi olup diğer yandan da adaletsizliğe ve baskıya sürekli olarak karşı çıkmanın mümkün olmadığı gibi objektif bir çelişki vardır.

Bu çelişkiyle ilk kez yaklaşık 60 yıl önce, o dönemde Berkeley’deki radikal hareketin bir parçası olarak karşılaştım. Bu çok olumlu hareketi oluşturan insanlar büyük ölçüde Yahudi radikaller, “sosyalistler” ve “komünistler “di – öyle ki, bir keresinde o hareket içindeki Yahudi arkadaşlarımdan biri bana şöyle demişti: “Senin Yahudi olmadığına inanamıyorum!” Ancak, 1967 yılında İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan ve “Altı Gün Savaşı” olarak adlandırılan savaş sırasında, ABD’nin o dönemde Vietnam’da yürüttüğü savaşa aktif olarak karşı çıkan kişilerden biriyle bir tartışmaya girdim. Tartışma ilerledikçe, Yahudi olan bu kişinin İsrail’i sadece bu “Altı Gün Savaşı” konusunda değil, daha genel olarak Filistin halkıyla olan ilişkilerinde savunduğu ortaya çıktı. Tamamen şok olmuştum çünkü ona dediğim gibi: “İsrail’i desteklemek için öne sürdüğünüz tüm argümanlar, tam da ABD’nin Vietnam’da yaptıklarını destekleyen insanlarla yüzleşirken karşı çıktığımız ve çürüttüğümüz argümanlar! Oysa siz burada aynı yanlış argümanları İsrail’i desteklemek için kullanıyorsunuz!” Gerçekten de tıpkı ABD’nin Vietnam halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının kuduz destekçileri gibi konuşuyordu.

O zamandan bu yana geçen sürede -ve özellikle de İsrail’in Filistin halkına karşı tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği soykırımla birlikte- bu çelişki daha da bariz ve keskin bir hal almıştır: İsrail devletini desteklemeye devam ederken, adaletsizliğe ve zulme -ve düpedüz soykırıma- tutarlı bir şekilde karşı çıkamazsınız.

Adaletsizliğe ve zulme karşı tutarlı bir şekilde durmaya ve hareket etmeye kararlı olan herkes için, İsrail’i desteklemeye devam ederken bunu yapabileceğinize dair her türlü yanılsamayı tamamen kırmak gerekir, çünkü “İsrail’in kendini savunma hakkı” – ve aslında Siyonist bir devlet olarak var olma hakkı – her zaman Filistin halkına uygulanan ve şu anda korkunç soykırım boyutlarına taşınan korkunç baskı ve zulüm anlamına gelmiştir ve her zaman da gelecektir.

Bu mesajlarda da vurguladığım gibi:

Çözüm kesinlikle “İsrail’deki tüm Yahudileri öldürmek” ya da “onları denize dökmek” değildir. Çözüm, İsrail devletinin ortadan kaldırılması ve onun yerine, hükümetin ve yasaların herhangi bir dini desteklemediği ve bir halkı diğerine tercih etmediği, bunun yerine Yahudiler ve Filistinliler arasında eşitliğin sağlandığı devrimci bir devletin kurulmasıdır.

Cevap kesinlikle Biden yönetimi tarafından desteklenen “iki devletli çözüm” de değildir. Böyle bir “iki devletli çözüm”, Filistin halkından çalınan toprakları işgal etmeye devam eden güçlü bir İsrail devletinden başka bir şey olmayacaktır; bu “çözüm” ile yaratılan sözde “Filistin devleti” ise acı bir şaka, bir kukla devlet, İsrail tarafından kuşatılmış ve egemenlik altına alınmış, Filistin halkının hala korkunç baskı ve yoksunluklara maruz kaldığı, birbirinden kopuk küçük topraklardan oluşan bir yamalı bohça olacaktır.

Cevap, İsrail devletine karşı mücadelenin, ırk ve milliyet, cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı tüm baskıcı ilişkilere ve insanlar arasındaki tüm eşitsizliklere ve toplumun bir kesiminin diğerlerini sömürdüğü tüm ilişkilere son vermek amacıyla devrimci bir temelde yürütülmesi gerektiğidir. Ve bu temelde mücadeleye önderlik edecek devrimci bir gücün ortaya çıkması acil bir ihtiyaçtır.

Bu çözüme ulaşmak ne kadar zor olursa olsun, “gerçekçi değil” denilerek göz ardı edilemez. Söz konusu derin çelişkilerin başka herhangi bir şekilde olumlu bir şekilde çözülebileceğini düşünmek ne kadar “gerçekçi”? Ve şu anda, herhangi birinin İsrail devletini ya da Siyonist bir devlet olarak “var olma hakkını” desteklemeye devam ederken adaletsizliğe ve zulme karşı ilkeli, sağlam ve tutarlı bir duruş sergileyebileceğini düşünmek ne kadar “gerçekçi”?

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.