Yeni Komünizm

Çin Devriminin 70. Yılı Üzerine: 1949-1976 Yılları Arasındaki Mao’nun Gerçek Sosyalist Devrimi… Ve Bugün Çin’in Kapitalist Egemenleri Tarafından Kutlanan Karşı-Devrim

Editörü Notu: Aşağıdaki yazı Çin Devrimi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. yılı vesilesi ile yazılmış ve 3 Ekim 2019 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Çevirisini aktardığımız yazının kaynağı için bkz: https://revcom.us/a/615/on-the-70th-anniversary-of-chinas-revolution-en.html


1949-1976 Yılları Arasındaki Mao’nun Gerçek Sosyalist Devrimi… Ve Bugün Çin’in Kapitalist Egemenleri Tarafından Kutlanan Karşı-Devrim

Bu yıl 1 Ekim tarihinde dünya keskin bir tezatlığa tanıklık etti: Hong Kong polisi protestocuları dövüp, hatta ateş edip onları vururken, bu esnada Çin’deki otoriteler (Hong Kong üzerinde otoritesi olanlar) devasa askeri geçitlerle Çin Devriminin yıl dönümünü “kutladılar”.

Gerçekte 1 Ekim 1949 tarihinde zafer kazanan devrim, 40 yıl önce devriminin önderinin, Mao Zedong’un ölümünden sonra yıkılmış ve Mao Zedong’un takipçileri tutuklanmıştır. Mevcut egemenler, kendi  meşrulukları açısından devrimin ismini ve bazı sembollerini korumaktadır. Fakat bir zamanlar devrimin kalesi olan bir ülke, şimdilerde acımasızca halkını sömürüyor ve tüm dünyaya hükmetmek için ABD ile rekabet ediyor.

Mao Zedong, 1 Ekim 1949’da Pekin’de devrimin zaferini ilan etti. Bu zafer, 20 yıldan fazla süren kahramanca mücadelenin ve on binlerce, milyonlarca köylünün, işçinin ve toplumun geniş kesimlerinin fedakarlıklarının sonucudur. Bu devrim, emperyalizmin Çin üzerindeki egemenliğini paramparça etti ve baskıcı toprak ağalığı sistemini ve yabancıların kontrolündeki kapitalizmin dayanaklarını dağıttı. Devrim derinleştikçe, yalnızca Çinliler için değil, ezilen insanlık için de yeni perspektifler ortaya koydu.

Bir zamanlar devrimin kalesi olan bir ülke, şimdilerde acımasızca halkını sömürüyor ve tüm dünyaya hükmetmek için ABD ile rekabet ediyor.
Bir zamanlar devrimin kalesi olan bir ülke, şimdilerde acımasızca halkını sömürüyor ve tüm dünyaya hükmetmek için ABD ile rekabet ediyor.

1949 yılındaki iktidarın fethi, karmaşık bir sürecin, toplumu ve düşünce biçimini dönüştürme mücadelesinin bir başlangıcıydı. Mao, sosyalist yolda halka öncülük ediyordu ve yüz milyonlarca insan bir toplumu sömürü ve baskıdan kurtarma davasını üstlenmişti. Fakat Komünist Parti ve sosyalist devlet yapıları içinde yeni bir kapitalist sınıf ortaya çıktı. Mao Zedong, sosyalizm altında kapitalist restorasyon tehlikesinin eşi görülmemiş bir analizini yaptı. Ve yeni burjuva güçleri devirmek, kapitalizmin restorasyonunu engellemek ve devrimi komünist bir dünyaya doğru ilerletmek için Kültür Devrimi’ni başlattı.

Ancak 1976’da karşı devrim güçleri iktidara el koydu. Bu yeni kapitalist sınıf, sosyalizm yaldızlarını koruyarak 40 yılı aşkın bir süredir Çin’i yönetmektedir. Çin tamamen kapitalist ve derinlemesine sömürücü bir toplumdur. Küresel egemenlik için ABD emperyalizmiyle rekabet eden emperyalist bir güçtür. Çin’deki 70. yıldönümü kutlamaları, gitgide acımasız saldırılara uğrayan Hong Kong halkının haklı mücadelelerine karşı azgın milliyetçi bir askeri güç gösterisidir (Mao; “gericilere karşı isyan etmek haktır” demişti)

*****

Çin devrimi, özellikle de 1966-76 yılları arasındaki Kültür Devrimi, 1871’deki kısa süreli Paris Komünü ve daha sonra 1917-56 Rus Devrimi’nden başlayarak, komünist devrimin ilk aşamasının radikal biçimde dönüştürücü zirve noktasıydı.

Raymond Lotta ile Röportaj‘daki pasajlar, insanları Çin devriminin ilham verici tarihiyle buluşturur: toprak reformu, kırsal kesimde komünlerin oluşturulması ve Büyük İleri Atılım… Kültür Devrimi ve Kızıl Muhafızların rolü… sosyalist planlamada, sağlık hizmetlerinde, eğitimde yeni girişimler, yeni bir sanatın yaratılması… ve kadınların “gökyüzünün yarısını tutabilmeleri” için özgürleştirilmeleri… Bu pasajlar, Kültür Devrimi sırasında Çin’in niçin dünya üzerindeki ezilen ve sömürülen halklar için yol gösterici bir fener olduğunu da ortaya koyar. Aynı zamanda, bu pasajlar tartışmalı meselelere mercek tutar ve devrime yönelik yalan ve çarpıtmaları da ifşa eder.

Bob Avakian, gerçekten sosyalist bir toplum olduğu dönemde Çin’in büyük atılımlarını ve sorunlarını, yöntem ve yaklaşımla ilgili meselelerini ve devrimin yenilgisinin nedenlerini ele alarak analiz etmiştir. Kendisi insanlığı özgürleştirmek için komünizm bilimini ve devrimi niteliksel olarak geliştirmiştir. 1975’te komünist olmak Mao’yu ve açtığı yolu takip etmek demekti. Bugün komünist olmak, Bob Avakian’ı ve onun oluşturduğu yeni yolu, yeni komünizmi takip etmek demektir. Bu durum, günümüz dünyasında komünist devrimin yeni bir aşamasını başlatmanın da temelidir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.