Yeni Komünizm

DEV-KOM GÜÇLERİ İnsanlığın Özgürleşmesi İçin

Bu dünyaya olduğu gibi katlanamayan herkese… bu kadar çok insanın insandan daha az muamele görmesinden bıkmış ve usanmış olan herkese… baskının, sömürünün, yoksulluğun ve çevre tahribatının olmadığı bir dünya için can atan herkese… gerçekten uğruna savaşmaya değer bir şey için savaşacak yüreği olan herkese: Bu devrimin bir parçası OLMALISINIZ.”-

“Biz Dev-Kom’larız”

Soykırım Zulmünü, Kitlesel Hapsetmeyi, Polis Vahşetini ve Siyah ve Kahverengi İnsanların Öldürülmesini Durdurun!

Her Yerde Tüm Kadınların Ataerkil Olarak Aşağılanmasını, İnsanlıktan Çıkarılmasını ve Boyun Eğdirilmesini ve Cinsiyet veya Cinsel Yönelime Dayalı Tüm Baskıları Durdurun!

İmparatorluk Savaşlarını, İşgal Ordularını ve İnsanlığa Karşı Suçları Durdurun!

Göçmenlerin Şeytanlaştırılmasını, Suçlu Sayılmasını ve Sınırdışı Edilmesini ve Sınırın Askerileştirilmesini Durdurun!

Kapitalizm-Emperyalizmin Gezegenimizi Yok Etmesini Durdurun!

Bu kapitalizm-emperyalizm sistemi, burada ve dünyanın her yerinde insanların maruz kaldığı tüm zulüm ve çılgınlıkların kaynağıdır ve yeryüzünden silinip atılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

İçinde yaşadığımız dönemde devrim daha da mümkün çünkü bu ülkeyi yönetenler 1860’lardaki İç Savaş’tan bu yana hiç olmadıkları kadar derin bir şekilde bölünmüş durumdalar ve toplum artık üstü örtülemeyecek ya da bir arada tutulamayacak şekilde parçalanıyor.

İki Gelecekle Karşı Karşıyayız: Korkunç Bir Şey Ya Da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey.

Hangi geleceğe sahip olacağımız büyük ölçüde ne yapacağımıza bağlıdır.

Bu zamanı değerlendirmek için toplum genelinde (ve tüm ülkenin gözleri üzerimizde olacak şekilde) örgütleniyoruz:

 

İnsanlığın Kurtuluşu İçin DEV-KOM GÜÇLERİ

Bizler iki ilke etrafında birleştik:

 1. İnsanlığın Devrime ve Bob Avakian (BA) tarafından ortaya atılan Yeni Komünizm’e İhtiyacı Var
 2. İktidarla Savaş ve Halkı Devrim İçin Dönüştür

Devrim için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile yaşıyor, yayıyor ve bunlar için mücadele ediyoruz.

DEVRİM, bu sistemi yerinde ve iktidarda bırakan küçük değişiklikler DEĞİLDİR.

GERÇEK devrim, bu canavarca sistemin şiddet uygulayıcılarını yenmek; bu sistemi, tüm baskıcı kurumlarıyla ve onu yöneten ABD Anayasasıyla birlikte ortadan kaldırmak; ve Bob Avakian tarafından kaleme alınan Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet için Anayasa‘ya dayanan çok daha iyi bir sistem kurmak – her türlü kölelikten, sınıf, ırk, cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı her türlü sömürü ve baskıdan, insanlığın bir bölümünün diğerlerine tabi kılındığı ve diğerleri tarafından tahakküm altına alındığı tüm ilişkilerden arınmış bir toplumu ve nihayetinde bir dünyayı var etmek demektir.

KOMÜNİZM, Yeni Komünizm, Bob Avakian (BA) tarafından, insanların tamamen özgürleşebilecekleri bir devrim konusunda son derece ciddi, kalbi ve ruhu olan tamamen farklı bir lider tarafından ortaya atılmıştır. Komünizmi, bu gerçekten özgürleştirici devrime duyulan ihtiyaç ve olasılığın bilimsel bir anlayışı olarak daha da geliştirdi ve uyguladı.

DEV-KOM GÜÇLERİ’ne Katıldığınızda: 

 • Öğrenirkenbu devrimi yaymak için çalışmaya başlıyorsunuz
 • Tıpkı sizin gibi insanlarla ve size hiç benzemeyen ama insanlığı özgürleştirme ortak amacını paylaşan insanlarla birlikte çalışmayı öğrenirsiniz.
 • Devrimci bir lider olarak ilerlerken, tüm bunların ne için olduğuna (İnsanlığın Özgürleşmesi) dair bilimsel bir anlayış ve devrime stratejik yaklaşım konusunda eğitim ve temel alırsınız.
 • Büyüyen, örgütlü, disiplinli, cesur ve korkusuz bir gücün parçası olarak tek başınıza sahip olamayacağınız güçlü bir etkiye sahip olabilir ve binlerce kişiyi devrim için savaşçı olmaya ve ŞU ANDA YAŞADIĞIMIZ ZAMANDA milyonları gerçekten devrim yapmaya yönlendirmeye çekebilirsiniz!

Devrim için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Dikkat Noktalarına Göre Yaşayın ve Bunlar İçin Savaşın, Devrimin Şifresi!

 1. Kendimizi insanlığın en yüksek çıkarları olan devrim ve komünizme dayandırıyor ve bu çıkarları temsil etmeye çalışıyoruz. Devrimin kişisel çıkarlar için kullanılmasına müsamaha göstermeyiz.
 2. TÜM zincirlerin kırıldığı bir dünya için mücadele ediyoruz. Kadınlar, erkekler ve farklı cinsiyetten insanlar eşittir ve yoldaştır. Kadınların fiziksel ya da sözlü olarak istismar edilmesine ya da onlara cinsel obje olarak davranılmasına, insanların cinsiyetleri ya da cinsel yönelimleri hakkında hakaret edilmesine ya da “şaka” yapılmasına müsamaha göstermeyiz.
 3. Sınırların olmadığı bir dünya ve farklı halklar, kültürler ve diller arasında eşitlik için mücadele ediyoruz. Bir kişinin ırkı, milliyeti veya dili hakkında hakaret, “şaka” veya aşağılayıcı isimlere müsamaha göstermeyiz.
 4. En çok ezilenlerin yanındayız ve onların insanlığı özgürleştirme potansiyelini ya da bizim onlara öncülük etme sorumluluğumuzu asla gözden kaçırmayız. Her kesimden insanın devrime katılması için çalışırız ve halk arasında intikam duygusuna müsamaha göstermeyiz.
 5. Başkalarının gözlemlerini, içgörülerini ve eleştirilerini dinlerken ve bunlardan bir şeyler öğrenirken bile, ne kadar popüler olmasa da gerçeği arar ve onun için mücadele ederiz.
 6. Bu sistemin fiilen yıkılması ve bugün insanlar arasında yaşanan yıkıcı, kısır çatışmaların ötesinde çok daha iyi bir yol için çalışıyoruz. Ciddi olduğumuz için, bu aşamada şiddeti başlatmıyoruz ve halka karşı ve halk arasında her türlü şiddete karşı çıkıyoruz.

Açıklamanın orjinal kaynağı için; https://revcom.us/en/the-revcom-corps

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.