Yeni Komünizm

Devrimin Stratejik Komutanları

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı Ardea Skybreak tarafından yazılmış ve 20 Ocak 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: STRATEGIC COMMANDERS OF THE REVOLUTION (revcom.us)


Farklı özelliklere sahip stratejik komutanların birbirleriyle ortak yönleri devrimin en büyük sorunlarıyla (iktidarın ele geçirilmesi öncesinde ve sonrasında) boğuşma yeteneği ve yönelimleridir. Sürekli değişen gerçekliği değerlendirmek ve belirlemek için kanıta dayalı bilimsel yöntemler uygulamanın ne anlama geldiğini kavramak, karmaşık bir çelişkiyi giderek daha fazla çözebilmek ve bunları doğru bir şekilde sıralayıp önceliklerine göre ayrıştırmak, en önemli stratejik hedefler doğrultusunda tutarlı bir şekilde ilerlemek ve süreci ilerletmek için herhangi bir zamanda ne yapılması gerektiğini bulmak için geriye giderek çalışmak… Kısacası kökleri Yeni Komünizm‘den gelen -dünyada neye ihtiyaç duyulduğu ve oraya nasıl ulaşılacağı konusunda bugüne kadarki en gelişmiş içerikten gelen- ve ondan yola çıkan çok yönlü devrimcilerdir; bu kişiler dışarı çıkıp kitlelerle birlikte tüm bu sürecin önündeki engellere karşı savaşmaya istekli olan devrimcilerdir.

Düzgün bir şekilde anlaşıldığında, herhangi bir üçüncü dünya ülkesinde okuma yazma bilmeyen bir köylü veya kenar mahallelerden okula gitmemiş sıradan bir kişi de devrimin stratejik komutanı olmak için eğitilebilir (Yani sadece taktiksel bir komutan veya “hareket aktivisti” olarak değil!).

Zeki olmak, meselelerle ilgilenmek, her türlü şeyi merak etmek, çok farklı düzeylerde düşünebilmek ve pek çok farklı unsuru ele alabilmek için resmi olarak bir entelektüel şeklinde eğitim almanız da gerekmiyor. Dünyada neyin yanlış olduğu, bu konuda ne yapılması gerektiği (ve yapılabileceği), bunun neye mal olacağı hakkında temel bilgileri öğrenebilmek için yüksek eğitimli bir entelektüel olmanıza gerek yok! BA ve Yeni Komünizm, niçin sizin ve pek çoklarının insanlığın kurtuluşu için bu bilimsel yaklaşımın takipçisi olmanız gerektiğini gösteriyor.

Neden şu anda bu kadar az insanın bununla uğraştığını, hangi engellerle karşılaşacağınızı, şu an için halk arasında şiddetli mücadeleye girişmenin niçin kritik önemde olduğunu, tüm bunları doğru yöntemle modellemek ve göstermek için bu gerekiyor.

Dolayısıyla burada bir hareket aktivistini kastetmiyoruz. Yani bir koltuk değneği “Marksistini” değil. Fakat kesinlikle Yeni Komünizmin temel yöntemlerini, yaklaşımını ve hedeflerini iyice kavramış, toplumda bunun için gerekli tutku, sağlamlık ve kararlılıkla savaşmaya istekli kişileri söylüyoruz.


Ekoloji ve evrimsel biyoloji alanlarında profesyonel eğitimi bulunan bir bilim insanı olan Ardea Skybreak, Bob Avakian tarafından geliştirilen komünizmin yeni sentezinin kararlı bir destekçisidir ve Evrim Bilimi ve Yaradılış Efsanesi: Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek, Tarih Öncesi Adımlardan Geleceğin Atılımlarına: İnsanın Ortaya Çıkışı, Kadına Dönük Baskının Kökenleri ve Kurtuluşa Giden Yol Üzerine Bir Çalışma gibi çeşitli çalışmaların da yazarıdır. Bu çalışmalar önceden Türkçe’ye kazandırılmıştır. Ardea Skybreak’in kritik önemdeki bir diğer çalışması Bilim ve Devrim: Bilimin ve Bilimin Topluma Uygulanmasının, Komünizmin Yeni Sentezinin ve Bob Avakian’ın Önderliğinin Önemi Üzerine – Ardea Skybreak ile Röportaj Türkçe baskıya hazırlanmaktadır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER