Yeni Komünizm

Dünya Bugün Dehşet İçindedir – Fakat Daha İyi Bir Dünya Mümkün!

Editörün Notu: Aşağıdaki yazı Kazanılacak Dünya Haber Servisi’nde 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Yazıda ABD’de düzenlenen Gerçek Bir Devrim Turu İçin Örgütlenin kampanyası altında faaliyet yürüten Bob Avakian’ın mimarı olduğu yeni komünizmin taraftarlarının 1 Mayıs’a yönelik açıklamalarına yer verilmektedir.

Kaynak için: https://aworldtowinns.co.uk/blog/2020/05/07/may-day-2020-the-world-today-is-a-horror-but-a-better-world-is-possible/


Çevresel yıkımdan ötürü yangınlar içinde bir dünya… Savaş ve iklim felaketinden kaçan 70 milyon mülteciden oluşan bir dünya… Ve hiçbir iktidarın buna gerçek bir cevabı yok.

Faşist rejimler soykırımcı yabancı düşmanlığını ve dinci köktenciliği kamçılıyor, kadınları ve LGBTQ bireyleri karanlık çağlara hapsediyor, bilime saldırıyor ve cehaleti destekliyorlar… bunların hepsi kaba kuvvetle destekleniyor.

Şu an dünya salgın hastalıklar tarafından tahrip oluyor, durum mevcut sistemin “önceden var olan” eşitsizlikleriyle milyonlarca kat daha da kötüleşmiştir. Siyahi halk, Latinler ve Amerikan Yerlileri çok daha yüksek oranlarda ölüyorlar. AmeriKKKa’da hapishaneler dolup taşıyor ve göçmenler ölüm kampları tehlikesiyle karşı karşıya – bütün bunlar bu çılgınlığı sona erdirmenin ve her türlü eşitsizlik ve baskının üstesinden gelme yolunda ilerlemenin temelidir.

Kaynakların, teknolojinin ve küresel bağlantıların insanların ihtiyaçlarını karşılayacağı, sorunları çözmek için birlikte çalışabileceğimiz bir dünya gerekiyor. Günümüzde insanlar cehalet içinde tutuluyorlar, oysa ki dünyayı anlamak ve değiştirmek için bilimsel bir yöntemle eğitilebilirler, böylece harika pek çok keşif yapabilir ve ortaya çıkan zorluklarla başedebilirler.

Fakat bunun yerine dünya kapitalist-emperyalist bir sistem tarafından prangalar altında tutuluyor.

Kapitalistler ve ulus devletler arasındaki acımasız rekabetin yaşandığı bu sistem işbirliğine değil, özel mülkiyete ve kâra dayalı bir sistemdir.

Günümüzde milyonlarca insan hastalık nedeniyle ölüm riski yaşıyor veya bir açlık durumuyla karşı karşıya, bu sistem bunu “sağlıyor”

Bu sistem insanlığa engel olmaktan başka bir şey yapmıyor.

Bugün Donald Trump gibi faşistler ve MAGA-moron çeteleri tarafından güçlendirilen bu sistem, koronavirüs halen etkisini gösterirken yeniden açılmaya çalışıyor.

1 Mayıs’ta, devrimin koşulları oluştuğunda bu sistemi gerçek bir devrimle devirmek; baskı, sömürü ve insanlar arasındaki tüm yıkıcı bölünmelerin olmayacağı bir dünya topluluğunu, komünist bir dünyayı inşa etme kararlılığımızı beyan ediyoruz.

Bu dünya mümkündür ve bu olasılığın kilidini açmak için anahtarımız var – bugün dünyanın en önemli siyasi düşünürü ve lideri olan Bob Avakian (BA) tarafından geliştirilen yeni komünizm mevcuttur.

Bob Avakian şunları yapmıştır:

*Devrim bilimini geliştirmiştir,

*Gerçekten kazanabileceğimiz bir devrim stratejisi geliştirmiştir,

*Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa‘yı, insan özgürlüğüne giden yolda gelecekteki toplumun vizyonunu ve planını yazmıştır.

Bu devrim ve hedeflediği dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bunu hayata geçirmek için çalışmak ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yapmanız gereken dört şey vardır:

1)Bize katılın ve bu bildirimin yayınlanmasına yardımcı olun.
2)Revcom.us adresini ziyaret edin ve Bob Avakian’ı (BA) öğrenmeye başlayın.
3)RNL Show’u izleyin — Devrim, Daha Azı Değil! youtube.com/therevcoms adresinde yer alıyor.
4)Devrim ve Yeni Komünizm için mücadele eden devrimci komünistlerle bağlantı kurun. @TheRevcoms hesabından sosyal medyada bizi takip edin.


“Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklar da -eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını, hatta daha beterini yaşamaya devam edecek – veya devrim yapacağız!

Bob Avakian

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.