Yeni Komünizm

Dünyadaki Çocukların Beşte Biri Savaş Bölgelerinde Büyüyor!

Editörün Notu: Çocuklara Yönelik Savaşı Durdurun (Stop The War on Children) 21. yüzyılda çocukların çatışmalardan korunması başlığı ile yayınladığı raporunda dünyada 420 milyon çocuğun savaşlardan zarar gördüğünü ve savaşların yaşandığı coğrafyalarda büyümek zorunda kaldığını bildirdi. Bu rapora: https://www.stopwaronchildren.org/report.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki makale emperyalist-kapitalist sistemin ve başını ABD emperyalizminin çektiği dünya çapındaki saldırganlık savaşlarının çocuklar üzerindeki etkisini açık bir şekilde göstermektedir. Çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız. Makalenin asıl kaynağı için bkz: https://revcom.us/a/599/420-million-children-growing-up-in-war-zones-en.html)


420 Milyon Çocuk! Dünyadaki Çocukların Beşte Biri Savaş Bölgelerinde Büyüyor! Emperyalizmin Dünyası İşte Budur!

Bu korkunç bir istatistiktir. 420 milyon çocuk savaş bölgelerinde büyüyor. Bu rakam ABD’nin tüm nüfusundan daha fazladır. Emperyalizm ve ona bağlı savaş ve anlaşmazlıklar sonucunda dünyada ayrım gözetmeksizin ve orantısız şekilde acı çeken beşte bir oranında çocuk bulunuyor.

Yeni yayınlanan Çocuklara Yönelik Savaşı Durdurun! başlıklı çalışmaya göre:

★ Ezilen üçüncü dünya ülkelerinde binlerce çocuk savaşlar dolayısıyla her sene ölüyor ve yıkıma uğruyor. Fakat daha da fazlası -her yıl yüzbinlerce çocuk- bu savaş bölgelerindeki yetersiz beslenme, hastalıklar, yetersiz sağlık bakımı, yetersiz içme suyu ve sağlık önlemleri noksanlığı gibi dolaylı savaş etkilerinden ötürü yaşamlarını kaybediyor. Afrika’daki %30 oranında, Ortadoğu’da ise %40 oranında çocuk savaş bölgelerinde yaşıyor. Bu çocuklar öldürülüyor, sakatlanıyor, kaçırılıyor, açlık çekiyor ve sağlık riskleriyle karşı karşıya bulunuyor.

★ Yemen ve Suriye gibi savaş bölgelerinde okullar ve sağlık altyapısı bombaların hedefi oluyor. Savaşan taraflar yardım konvoylarını kasıtlı şekilde engelliyor. Afrika’daki çatışma bölgelerinde çocuklar, çocuk işçiliği ve seks ticaretinin tutsağı oluyor!

★ Ölümler, yıkımlar, yerinden olma gibi majör faktörler, global çaptaki yıkıcı mülteci krizini körüklüyor. Şu an dünyada 200 çocuktan 1’i mülteci durumunda.

Bu sarsıcı ve yürek burkan bir durumdur. Üçüncü Dünyadaki azımsanmayacak sayıda çocuk bu koşullarda büyümektedir. Bu çocuklar, zalim ve gereksiz bir sistem olan emperyalizmin egemen olduğu ve harap ettiği bir dünyada büyüyorlar.

ABD’deki Sağır Edici Sessizlik

Bu rapor yani Çocuklara Yönelik Savaşı Durdurun! ABD medyasında yayımlandı mı? Hayır. Amerika’daki bir halk tartışmasının veya öfkenin kaynağı oldu mu? Hayır. Demokratik cumhurbaşkanlığı umut edenler, Amerika’nın Irak, Afganistan ve Suriye’deki haksız savaşlarına derhal son verilmesini talep etti mi? Hastaneleri ve okulları bombalayan, Yemen’de diğer savaş suçlarını işleyen Suudi Arabistan müşteri-rejimini silahlandırmak ve politik olarak desteklemek için Obama ve Trump yönetimleri hakkında acil soruşturma başlattılar mı? Gerçekten bir yanıt mı bekliyorsunuz?

Bu politikacılar, Amerikan seçimlerinde Rus “karışıklığı” ve “müdahalesini” kınarken pek heyecanlılar. Peki ya 420 milyon çocuğun hayatını ve geleceklerini yok eden Amerika ve diğer Batılı güçlerin karışıklığı ve müdahalesi ne olacak?

Emperyalizmin Acımasız Mantığı ve Ölümcül Eli

Burada alfabetik sıraya göre, raporun ifadesiyle “çatışmalardan dolayı bir çocuk açısından en kötü 10 ülke” listelenmiştir. Bu listeye baktığınızda, bu ülkelerin 5’inde (*) ABD’nin doğrudan askeri faaliyetler ve operasyonlar yürttüğünü unutmayın.

*Afganistan
Orta Afrika Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
*Irak
Mali
Nijerya
* Somali
Güney Sudan
*Suriye
*Yemen

Bu ülkeler kendiliğinden “çatışma bölgeleri” olarak ortaya çıkmadılar. Her ne kadar resmi olarak bağımsız devletler olsalar da, gerçekte uzun zamandır ekonomik, siyasi ve askeri olarak emperyalizmin boyunduruğunda kaldılar. Popülasyonları yüksek kârlar amacıyla sömürüldü. Kaynakları yine bu doğrultuda yağmalandı – Mesela Kongo’nun madenleri emperyalist tedarik zinciri açısından hayati öneme sahiptir. Bu bölgelerin bir çoğu emperyalizmin muazzam rekabeti ve jeopolitiğinde savaş alanı olmuştur. Bu ülkelerin hepsine ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Çin’den gelen mühimmatlar yağmaktadır.

ABD emperyalizmi, üç yıl boyunca “stratejik müttefiki” Suudi Arabistan’ı Yemen’e karşı soykırımda destekledi. Önce Obama ve sonrasında da Trump bu desteği verdi. Savaş, 85.000 çocuğun hayatını çoktan aldı ve halen tehdit oluşturan bir açlığa yol açtı. Resimde, çekilen fotoğraftan birkaç gün sonra açlıktan ölen 7 yaşındaki Amal Hüseyin yer alıyor.

Belki birileri çıkıp işlerin düzeldiğini iddia edebilir. Hayır! Bugün savaş bölgelerinde yaşayan 420 milyonluk çocuk sayısı, Soğuk Savaşın sona erdiği 1989-91 yıllarındaki rakamlardan iki kat daha fazladır. Bu bölgelerdeki çocuk sayısı, sadece 2016 ile 2017 arasında 30 milyon arttı!

A. İmparatorluk İşgalleri, Dolaylı Savaşlar ve Çocuklara Çıkan Fatura

ABD’nin 1990’daki Irak işgali, ülkenin su ve sağlık sistemlerini büyük ölçüde tahrip etti. Tatmin olmayan ABD nüfusu cezalandırdı: Irak’ın petrol satması ve gerekli tıbbi ve diğer malzemeleri elde etmek için para kazanması engellendi. Sonuç olarak, 1990’larda 500.000 Iraklı çocuk öldü. ABD, Afganistan’ı 2001’de işgal etti. Ve 2003’te yandaş bir rejim kurmak ve petrol zengini Ortadoğu’daki ABD’nin gücünü gösterip burasını stratejik bir platforma dönüştürmek için Irak’ı yeniden işgal etti.

Ancak her iki Irak işgali ve Afganistan işgali planlanan şekilde gitmedi. Kaosu yaydılar ve her türlü iç savaşı beslediler. 2017’de Afganistan’da, pek çoğu ABD bombalarından ve insansız hava aracı saldırılarından kaynaklı 3.179 çocuk yaralandı veya öldü.

Yemen’in başkenti Sana’da Suudi önderliğindeki koalisyonun hava saldırıları sonucu öldürülen 6 kişiden 4’ü çocuktu. Bu karede harabeye dönen binadan çıkartılan çocuk cesetleri yer alıyor. 14 Mayıs 2019. Sana’daki bu saldırılar, başkenti kontrol eden İran destekli Houthi isyancılarının Tahran’ın bölgedeki en büyük rakibi Suudi Arabistan’a ait bir petrol boru hattına insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirmesi sonrası yaşandı.

ABD Suriye’de, Rusya ile dolaylı bir savaş yürütüyor. Başka bir deyişle, her iki taraf da bölgesel ve küresel çıkarlarını ilerletmek için aracılar kullanarak mücadele ediyor. Rusya, Bashar Hafız Esad’ın baskıcı rejimini destekliyor, ABD ise rejimi devirmek isteyen yerel gerici güçleri destekliyor ve bunları silahlandırıyor. Bu bir vahşet savaşıdır!  Bugün, Suriye’deki okulların üçte biri enkaz yığınına dönmüştür. Her dört çocuktan birinin mental sağlığı bozulma riski taşımaktadır.

B. ABD Silah Satışları ve Yemen’de Kitle İmhası

ABD bugün dünyanın en büyük silah ihracatçısıdır. Silahları dolaşıma sokması, bölgesel ve küresel çıkarlarına hizmet eden rejimler üzerindeki etkisini ve tahakkümünü güvence altına almasının temel bir yoludur. Suudi Arabistan, 2014-18 yıllarında ABD silah satışlarının ana alıcısıydı. Orta Doğu, petrol, küresel ticaret ve transit yollar için dünyanın kilit bir bölgesidir ve baskıcı, teokratik rejimi ile Suudi Arabistan, ABD imparatorluğunun Orta Doğu’ya hakim olması ve İran’a karşı çıkmak açısında en önemli enstrümanlarından biridir.

Yemen’de gerçekleşecek bir isyan ve iç savaş, Suudi Arabistan’ın konumunu tehlikeye atmaktadır, bundan dolayı ABD katliam için yeşil ışık yakıyor.

14 Mart 2019 – İslamcı köktencilerin kontrolündeki Suriye’deki Baghouz köyünden ayrılan kadın ve çocuklar ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri denetimindeki kayalık bölgeye geçerken… Uluslararası yardım grupları Mart ayı sonunda bu koşullarda 31 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Yemen’de savaş suçları işlemektedir. Revcom.us, dünyanın en büyük ve emperyalizm kaynaklı insani krizini kapsamlı bir şekilde belgeledi. Suudi Arabistan, günde ortalama olarak 14 hava saldırısı gerçekleştiriyor. Hastaneler, klinikler, okullar, okul otobüsleri, apartmanlar, marketler, benzin istasyonları, fabrikalar ve çiftlikler bombalandı ve imha edildi. Yemen’deki beş okuldan biri artık kullanılmıyor; Yemen’deki iki milyon çocuğun okula gidemediği tahmin ediliyor. Sadece 2016-17 yılları arasındaki iki yılda, 113.000 çocuk açlıktan ya da yetersiz beslenme ve kolera gibi önlenebilir hastalıklardan dolayı yaşamını yitirdi.

C. ABD’den Hatırlatıcı Not: İmparatorluk Çıkarlarımıza Mani Olduğu Müddetçe Silah Antlaşmalarının Bir Anlamı Yoktur!

Çocuklara Yönelik Savaşı Durdurun raporu, Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri işleyen (Yemen’deki sivilleri ve çocukları hedef alan) silah satışlarının, 2014 Silah Ticareti Antlaşması hükümleri uyarınca yasadışı olduğuna işaret ediyor. ABD, işine geldiği gibi ve kibirli bir şekilde anlaşmayı imzalamayı reddetti.

Raporda ayrıca modern çağın gelişigüzel savaş silahlarından biri olan kara mayınlarına da dikkat çekiliyor; bunlar özellikle kalabalık bölgelerdeki çocukları ve sivilleri tehlikeye atıyor. Amerika Birleşik Devletleri -Clinton, Bush, Obama ve Trump yönetimlerinden söz ediyoruz- 1999 Mayın Yasağını imzalamayı kesinlikle reddetti. Amerika niçin üç milyon kara mayını stoklamaya devam ediyor? Çünkü ABD ordusu bu silahları Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırda bir çatışmada kullanma hakkını saklı tuttuğunu ilan ediyor. Bedeli kaç insanın yaşamı olursa olsun…

***

Dünya, devrim için, bu emperyalist sistemi devirecek bir devrim için feryat halinde! Çocukların refahına değer verilen bir dünya ortaya çıkarmak için komünist bir devrim gerekiyor… ki bu dünya, zengin bir avuç ülke ile yoksul ülkelerde yaşayan, zengin ülkeler tarafından sömürülen ve yağmalanan insanlığın çoğunluğu arasındaki sömürü ilişkilerinin, bir küresel bölünmenin varlığının ve baskının artık olmayacağı, çocukların bir dünya topluluğunun parçası olarak büyüyecekleri, öğrenecekleri, gelişecekleri ve katkıda bulunacakları bir dünyadır.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.