Yeni Komünizm

Etiketler ❖ Marksizm-Leninizm-Maoizm

Biz Kimiz?

Bob Avakian (BA), geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi, insan faaliyeti ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinmiş ve bunun eleştirisel bir tahlilini yapmış, 50 yılı aşkın devrimci komünist çalışmanın ürünü...

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER