Yeni Komünizm

İlga Etmek – Gerçek Olan ve Yanıltıcı Olan

Editörün Notu: Devrimin önderi ve Yeni Komünizm‘in yazarı Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 11 Ekim 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: ABOLITION—REAL AND ILLUSORY | revcom.us


Bugün kendilerine “kölelik karşıtı” diyen insanlar var. Bugün dünyada kalan gerçek köleliğin kaldırılmasına ek olarak, kimileri için “ilga etmek” yalnızca bu ülkede yasaların ve kanunların uygulanmasının genelinde var olan ırk ayrımcılığının sona erdirilmesi anlamına gelmez, bununla bağlantılı olan kitlesel hapisler ancak bu dehşetleri gerektiren ve kurumsallaştıran bir toplumun sona ermesi anlamına gelir. Bu ilgacıların söylemedikleri şey -oysa nelerin tanınması gerektiği ve neye göre hareket edilmesi gerektiği kritik derecede önemlidir- yapılması gerekenin mevcut kapitalizm-emperyalizm sisteminin devrimci olarak yıkılmasını ve yerine komünizm nihai hedefini, yani diğer tüm baskı ve sömürü ilişkilerinin yanı sıra her biçimde ırksal baskıyı fiilen ortadan kaldıracak ve bunun ötesine geçecek bir toplum ve dünyaya yönelecek sosyalist bir sistemi gerektireceği gerçeğidir.

Revcom.us’te yer alan ilgili bir makale bu çok temel ve çok önemli gerçeği belirtiyor:

Kapitalistlerin toplum üzerindeki şiddetli hakimiyetini (burjuvazinin diktatörlüğünü) kırmadan ve tüm baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmak için hareket edecek kökten farklı bir sosyalist yönetim biçimi (proletaryanın devrimci diktatörlüğünü) kurmadan kökten farklı ve özgürleştirici bir toplum yaratamazsınız. Ve ancak bu sosyalist sistem sayesinde tüm dünyadaki devrimci mücadelelere en güçlü desteği verebilirsiniz. (1)

Bu olmadan, sistematik ayrımcılığı, gaddarlığı ve polis tarafından düpedüz işlenen cinayetleri, milyonlarca insanın özellikle Siyahi ve Latino erkeğin (ve sayıları giderek artan kadının) kitlesel şekilde hapsedilmesini ve hapishanede maruz kaldıkları işkencelerin ne anlama geldiğini ortadan kaldırmanın hiçbir yolu yoktur. Açık konuşmak gerekirse: Niyetleri her ne olursa olsun, bu devrimin gerekliliğinden bahsetmeden “ilga etmekten” bahseden kişiler, komünist teoriye çok önemli katkıları olan 1917 Rus Devrimi’nin önderi Lenin’den alıntılamak gerekirse “aldanma ve kendini aldatmanın aptal kurbanlarıdırlar.”

Önceki bir makalede (“Polis ve Hapishaneler: Reformist İllüzyonlar ve Devrimci Çözüm”), bu sistem altında polisi ortadan kaldırmanın (veya “maaşlarını kesmenin”) ve cezaevlerini ortadan kaldırma fikrinin neden ciddi ve zararlı bir yanılsama olduğuna dair bilimsel bir analiz yapmıştım. (2) İşin aslı, kaleme almış olduğum Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa‘da belirtildiği üzere, bu Anayasanın kapsamlı bir vizyon ve somut bir plan sunacağı temelde farklı ve özgürleştirici toplumda bile, bu kurumlar -her ne kadar mevcut kapitalizm-emperyalizm sistemi altındaki kurumlardan (polis ve hapishanelerden) kökten farklı olacak ve kökten farklı amaçlara hizmet edecek olsa da- güvenlik güçlerine ve hapishanelere halen ihtiyaç olacaktır. (3)

Ve burada şu soru keskin bir şekilde kendini göstermektedir: Korkunç şeyler içeren ve bunları uygulayan bütün bu hapishaneleri ve polis sistemini gerçekten ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu ölümcül adaletsizliği -sistematik, sistemli ve kurumsallaşmış beyaz üstünlüğünü- bütün bunları gerektiren mevcut sistemi eğer gerçekten ortadan kaldırmak istiyorsanuz, o halde bunu başka bir sistemle değiştirmek için niçin çaba göstermiyorsunuz?

Neden bu sistemi devirecek gerçek bir devrime hazırlanmak ve ardından Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa‘da belirtildiği gibi, her yerde tüm sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını amaçlayan çok daha iyi bir şeyi var edecek yeni komünizm önderliğindeki harekete aktif olarak katılmıyorsunuz?

Bu gerçekten hayatınızı adamaya değer bir ilgadır.


Dipnotlar:

1)Bu makalenin Türkçe çevrisi için bkz: Gelen Sorular ve Yanıtları: Devrime ve Bob Avakian’ın Bilimsel Önderliğine İhtiyaç Üzerine | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

2)Bu makalenin Türkçe çevirisi için bkz: Polis ve Hapishaneler: Reformist İllüzyonlar ve Devrimci Çözüm | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

3)Bilgi için bkz: Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa (Tasarı Önerisi) | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER