Yeni Komünizm

Dünyayı Tanımak ve Kökten Değiştirmek İçin: YeniKomunizm.com Sitesini Düzenli Takip Et, Çevrenle Paylaş!

“Devrim mümkündür, zorunludur ve gerçekten arzulanabilir”
–Bob Avakian


Farkında mısınız?

Değerlerin dahi değersizleştiği şu kapitalizm-emperyalizmin tahakkümü altındaki köhne dünyada, “Devrim” sözcüğü ve hatta çağrısı nasıl da “kulağımızın pasını” alıyor, değil mi?

Kardeşler,

Bıktık Reis’in parmak sallamasından, ayar vermesinden.
Bıktık hacının hocanın dini lakırdısından.
Bıktık seçkin, elit, “Beyaz Türk”ün tepeden bakan hallerinden.
Bıktık bilim, sanat, entelektüel düşmanlığından.
Bıktık dinci, seküler komplo teorilerinden.
Bıktık kadın düşmanlığından ve katlinden.
Bıktık LGBTQ bireylerin ötekileştirilmelerinden ve linçe uğramalarından.
Bıktık Kürt ve diğer azınlıkların milli zulme ve gadre uğramasından.
Bıktık büyük ulus şovenizminden.
Bıktık bölge halklarına kılıç sallanmasından.
Bıktık göçmen ve mültecilerin aşağılanmasından ve horlanmasından.
Bıktık kapitalist emperyalizmin temsilcileri NATO ve Avrasya tercihlerinden.
Bıktık çevrenin tahrip edilmesinden.

Hiç lafı dolandırmadan, doğrudan söylüyoruz, haykırıyoruz.
Tüm bu pislikleri komünist bir devrim paklar.
Böylesi bir devrimin teorisi, stratejisi ve tüm bunların da mimarı mevcut: Bob Avakian.

Bob Avakian geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi, insan faaliyeti ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinmiş ve bunun eleştirisel bir tahlilini yapmış, 50 yılı aşkın devrimci komünist çalışmanın ürünü olarak doğru bir yöntem ve yaklaşım temelinde komünizmin yeni sentezini Yeni Komünizm‘i inşa etmiş bir liderdir.

Yeni Komünizm, insanlığın ve devrimler tarihinin daha derinden anlaşılmasını, daha iyi kavranmasını ve gelecek devrimlere yönelik bizlere eşsiz bir stratejiyi sağlayan, geliştirilmiş, komünist teorinin bir devamıdır. Ama aynı zamanda onun da ötesine geçen nitel bir sıçramayı ve bazı çok önemli hususlarda ondan bir kopuşu da temsil etmektedir.

Bob Avakian’nın da işaret ettiği üzere, toplumun “çok katmanlı ve çok renkli” yapısı yani birçok toplumsal sorunun üst üste gelme ve aynı şey olmama durumu ve bunun pozitif yanlarının insanlığın kurtuluşu için neyi ifade ettiği meselesi, ele alınması gereken oldukça meşakkatli, fakat aynı zamanda zorunlu da bir ödevdir. YeniKomunizm.com web sitesi, “Aslında hakikat olan her şey proletarya için iyidir, tüm hakikatler komünizme ulaşmamıza yardımcı olabilir” epistemolojisine dayanarak, insan faaliyetlerinden öğrenmeyi ve bunu bir bütün olarak insanlığa sunmayı görev edinir. Dolayısıyla YeniKomunizm.com web sitesi dikkatini toplumun tüm gözenekleri üzerinde yoğunlaştırır; komünist ya da devrimci olmasa dahi, bilimsel ve sanatsal her ilerici faaliyete ve fikre memnuniyetle sayfalarında yer verir. Onları, Yeni Komünizm’in kalbi olan “sağlam çekirdek temelinde alabildiğince esneklik” ilkesince kucaklar, onlarla gerçek bir mayalanmayı hedefleyerek, güçlü bir fikir alışverişi gerçekleştirir, ama asla onların yerine geçmez.

İnsanlığın hakikaten umuda ve yeni ilhamlara ihtiyacı var. Bilimsel temelde umut için insanlığın daha fazla komüniste ihtiyacı var! Gerçek bir devrim için Yeni Komünizm büyük ve güçlü bir temel teşkil etmektedir. Bu dünyada vücut bulan tüm acımasızlıkların nedenlerini anlamak; bunlara niçin ve nasılları ile cevap olabilmek için, halk kitlelerinin ve bu toplumdan rahatsız olan diğer sınıflardan insanların, kendilerini değiştirerek toplumu değiştirebilmeleri için, Yeni Komünizm‘i araştırmaları, anlamaları ve bu temelde çelişkilere müdahale etmeleri ve evet, gerçek bir kazanma şansı olacak gerçek bir devrim stratejisine sahip olmaları ve devrim hareketini inşa etmeleri gerekmektedir.

Böylesi ağır bir misyonu severek ve isteyerek üstlenen YeniKomunizm.com, tüm taraftarlarını, okurlarını ve dostlarını, Bob Avakian’ın ve onun mimarı olduğu Yeni Komünizm’in sesinin çok daha geniş çevrelere ulaşmasını sağlamak için başlattığı kampanyaya destek olmaya, omuz vermeye çağırıyor.

DÜNYAYI TANIMAK VE TEMELDEN DEĞİŞTİRMEK İÇİN:

YENİKOMUNIZM.COM SİTESİNİ DÜZENLİ TAKİP ET, ÇEVRENLE PAYLAŞ!

  youtube

#DEVRİMEÇAĞRI

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER