Yeni Komünizm

Karşı Devrim Nedir?

Editörün notu: Aşağıda yer almakta olan yazı Devrimci Komünist Parti ABD’nin yayın organı olan revcom.us sitesinde 2008 yılında yayınlanmıştır. Önemli bir yazı olmasının yanı sıra pek çok anlamda güncelliğini koruması nedeniyle çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız.


Devrim ciddi bir iştir. Çocuk oyuncağı değildir, ciddiyetsiz bir iş değildir.

Devrim, kapitalist-emperyalistlerin ellerinde bulundurdukları milyarlarca hayatın üzerinde yükselen iktidarlarını ellerinden almak anlamına geldiği için bu iktidarı ellerinde bulunduranlar bütün güçleriyle karşı çıkacaklardır-hem devletin resmi temsilcileri hem de ‘’bağımsız’’ kurumlarıyla. Aynı zamanda bu sisteme tutunan ve devrimci bir değişiklik ihtimali tarafından tehdit edilen örgütlü gerici güçlerde bütün imkanlarıyla devrime ve devrimci kurumlara karşı aktif olarak çalışacaklardır. Bu beklendik bir durumdur. Devrim, karşı-devrimi getirir. Ancak birde ayrı tipte bir karşı-devrim vardır: Bunlar mevcut düzene muhalefetin tarafından çıkan ve devrimci gibi gözüken, rol kesen ancak temel ve gerçek amaçları, varlık nedenleri gerçek devrimci kurumları ve bir devrim için zorunlu olan devrimci liderleri, önderlikleri yok etmek olan insanlardırlar.

Şimdi açık olmak gerekirse karşı-devrim devrime karşı, devrimi, devrimci bir grubu veya bireyi yok etmek amacıyla aktif muhalefet etmek demektir.

Devrim yapmak konusunda ciddi olanlar, devrim isteyen devrimci bir hareketin standartlarını ortaya koymalı ve bu konuda ısrarcı olmakla beraber her türlü karşı-devrim biçimine kati suretle karşı çıkmalıdırlar.

Prensipli bir şekilde çizgi ve yaklaşım farklılıklarına yönelik mücadele yürütmek hatta keskin mücadele yürütmek ile objektif olarak karşı-devrimci olan yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunmak arasında önemli bir farklılık vardır. Prensipli bir mücadele yürütmek, yalanlar yaymak, üstü kapalı dokundurmalar yapmak, provokasyon yapmaktan çok farklıdır. Bu tip faaliyetler sadece meseleyi netleştirmekten uzaklaştırmakla kalmaz aynı zamanda devrimle ilgili kafa karışıklıkları ve sapmalar yaratır. Bundan fayda sağlayacak tek güç devlettir.

Günümüzde komünistlerin önderlik ettiği bir devrime can havliyle ihtiyaç duyuyoruz ancak bu hala çok nadirdir. Farklı ülkelerde devrim yapmanın sorumluluğunu alan farklı komünist partileri devrimin dost ve düşmanlarını ayırt etmek zorundadırlar. Devrim yapmak için, prensipli bir temelde en geniş birliği örebilmek adına her türlü çabayı harcamak çok önemlidir. Bu mücadeleyi verecek olan partiler, kitlelerin hapsoldukları bu sistemden özgürleşebilmeleri için nasıl bir çizgi izlenmesi gerektiği, nasıl bir yol haritası çizilmesi ve nasıl bir eylemlilik olması gerektiği üzerine mücadele yürütürler.

Komünistler arasında; geçmiş sosyalist devrim tecrübelerinin nasıl özetleneceği, bunlardan nasıl dersler çıkartılacağı, yeni bir aşamaya nasıl geçileceği, devrim için koşulların nasıl analiz edileceği ve nasıl bir strateji izleneceği konusunda farklılıklar olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Aynı zamanda komünistler ve komünizmin izlenmesi gereken yol olmadığını düşünen ancak yine de hakim sınıfların saldırılarına direnen ve radikal, ilerici toplumsal değişiklikler görmek isteyen insanlarla da prensipli bir mücadele yürütülecektir. Hem şimdi hem de gelecekte bu sorular üzerine pek çok tartışma ve mayalanma olmalıdır.

Böylesi prensipli tartışmalar ki bunlar kimi zaman çizgi ve ideoloji üzerine çok keskin polemiklerde içerirler-polemikler gerçekte sorunun ve çözümün ne olduğu meselesindeki anlaşmazlığın kalbini hedefler-devrimin gerçekleştirilmesinin kilit bir unsurudur. Bu uğraştığımız ve dönüştürmeye çalıştığımız realiteyi anlamanın önemli bir parçasıdır; kitleleri devrim ve insanlığın kurtuluşu sürecinin içerisine çekmek, hatalı yollarda dümeni tutmak için bu önemlidir. Ve insanlığı komünizme doğru götürmek isteyen gerçek devrimci komünistler, bu doğrultuya karşı olan insanlardan dahi; içgörüler, geçerli ve hatta kısmen geçerli eleştirilerden ve negatif örneklerden öğrenmeye çalışırlar. Bu tip eleştirilerde uygulanması gereken standart şudur: Eğer insanlar çizginin bir seviyesinden rahatsızlık duyuyorlarsa o halde eleştirdikleri grubun veya kişinin çizgisinin en iyi temsilini ele almalı ve farklılıklarını en berrak ve keskin biçimde ortaya koymalıdırlar.

Yani çizgi meselelerinde ilkeli tartışmalar ve hatta temel ilkeler dahi gerçekte devrim ve şu ya da bu formdaki yenilgi arasındaki farklılığı ortaya koyabilir, önemlidir ve gereklidir. Böylesi tartışmalarla devrim adına çalışıyormuş görüntüsünde olan gerçekteyse anti-komünizmi meşgale haline getirmiş, komünistlere ve özellikle de dünyanın radikal şekilde değişmesi gerektiğinde ısrar eden ve hayatlarını buna adayan devrimci önderlere karşı düşmanlığı teşvik ederek yıkıcı faaliyetlerde bulunanlar arasında niteliksel farklar vardır. Farklılıklarla ilgili spekülasyonlar yapanlar ve huzursuzluk yaratanlar, kendilerini bilmedikleri veya çok az bildikleri konularda ‘’bilirkişi’’ tayin edenler; sadece çizgi meselelerini bulandırmak ve ileriye giden yolu yürümemize engel olmakla kalmazlar ancak aynı zamanda devrimci önderliği izole ederek saldırmak isteyen düşmanın ekmeğine yağ sürerler.

Siber alemin dünyası, devrimci kurum ve önderliklere acımasız saldırıların sirküle olması ve zemin bulmasını şimdi çok daha mümkün kılmıştır. İnternetin pek çok pozitif getirisi bulunmakla beraber-dünyanın farklı yerlerindeki insanların bilgiye, güncele ve geçmişe erişimi ve küresel olarak hızlı iletişim gibi- bu yeni özgürlüğün getirdiği çok tehlikeli akımlarda vardır. Örneğin bir ekrana sahip olan herhangi birisi istediği ‘’hakikati’’ icat edebilir, hayali şeyleri bir araya getirip bütün dünyaya iletebilir. Kendilerini sözde bir otorite ilan edip bütün zehirlerini websitelerine, sosyal medyaya, listelere akıtabilirler-son tahlilde hepsi eşit seviyede erişime açık ve eşit seviyede geçerli datalardır. Hükümetler, emperyalist düşünce kuruluşları (think-tank)-hem sağ hem sol- pek çok ‘’bağımsız’’ gerici, internette devrimci güçlere karşı kullanabileceği malzemeler bulmayı kendine görev edinmiştir. Ve şunu unutmayın ki devlet 1960’larda internetin kolaylığı olmamasına rağmen bu tip ‘’bilgileri’’ ve spekülasyonları yayarak devrimci kurumları yok etmek için çalışmış ve kelimenin gerçek anlamıyla insanların hayatlarını yok etmişlerdir. O dönem kanlı ödenerek öğrenilen dersler gerçekten değişim isteyenler için standartların yüksek tutulması gerekliliğini öğretmiştir.

Günümüz kültürü gittikçe daha fazla magazinsel dikizcilik, yüzeysellik ve ‘’anlatılar’’-benim kişisel hikayem, benim gerçekliğim ve ‘’ne kadar sansasyonel o kadar iyi’’ üzerinden şekillenmekte. Önemli kültürel ve siyasi figürlerin izini sürerek onları teşhir etmenin ulusal bir meşgaleye dönüştüğü bir kültürün içerisinde yaşıyoruz ve ne yazık ki aynı mentalite devrimin tarafında olanlar tarafından da benimseniyor. ‘’Hareket’’ içerisinde kişisel kariyeristlerin ‘’işin içyüzüne vakıf’’ pozlar kesenlerin magazin gazeteciliği sansasyonelizmine tanıklık ediyoruz ve bu insanların; başkalarıyla ilgili bilgileri yayınlamasını, yalanlar yaymasını, kimin nerede olduğunu sormasını, başkalarının görevleri ve rolleriyle ilgili dedikodu ve spekülasyon yapmalarını ve bu tip diskurlara cevap almak için insanların provoke edilmesinin yapılabilir gözüktüğü bir atmosfer yaratıyor.

Devrimci harekete yeni katılanlar için bunlar endişe verici gözükebilir? Neden devrimci olduğunu iddia eden insanlar böyle davranıyorlar diye düşünebilirler? Ne yazık ki bu tip karşı-devrimci hareketler devrim yapmanın kaçınılmaz bir parçasıdır-ancak bu görmezden gelinmeleri veya bağışlanmaları anlamına gelmez. Bu konuda kenara çekilmeden, dezoryante olmadan böylesi hareketlerin ciddi zarar verdiğini ve devlet güçlerine devrimi acımasızca bastırmak için alan hazırladığını kesinlikle net bir şekilde söylemeliyiz. Bu, bir tarafta kimi zaman keskin bir biçimde devrimcilerle ilkeli mücadele yürütenler ve diğer tarafta karşı-devrimciler arasındaki farkı anlamanın yollarından biridir. Bu tiplerin bütün çabası, herhangi bir devrimci program, strateji, çizgiyi ortaya koymaktan ziyade tamamen devrimci önderliğe saldırmak ve onu parçalamaktır. Bu meseleler milyonlarca insanın hayatını etkileyen ölüm kalım meseleleridir. Ciddi devrimci hareketler standartlarını yüksek tutmalı ve böylesi karşı-devrimci faaliyetlerde bulunanları kesin bir şekilde reddetmeyi, ilişkilenmemeyi öğrenmelidirler.

Bu ülkeyi yöneten ve dünyayı yangın yerine çeviren canavarların iktidarının sonlanmasını görmek isteyen herkes; çizgi ve program üstüne dürüst, ilkeli mücadelelerle bu ülkede özgürleştirici bir vizyona sahip ve komünizmi vizyon edinmiş, bu vizyonu toplumda gerçekleştirmek isteyen, radikal olarak farklı bir dünyayı umut eden, isteyen ve oraya nasıl gidileceğini bilen önderliğin olduğu kitlelerin sahip olduğu tek partiyi düşmanlaştıran ve bundan zevk alan; yıkıcı faaliyetleri ayırt etmelidir.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.