Yeni Komünizm

Kategori ❖ Bob Avakian’ın Yazıları

Bu bölüm Bob Avakian (BA)’nın komünizm bilimini ve insanlığın ufkunu ilerleten güncel makale ve konuşmalarını içermektedir.

Bob Avakian, insanlığın kurtuluşunun bütünsel yeni bir teorik çerçevesinin, komünizmin yeni sentezinin mimarıdır. Bu yeni sentez, geçmiş devrimci tecrübe ve teoriyi ve insan faaliyetinin ve düşüncesinin geniş yelpazesini kendine kaynak edinen ve bunun eleştirel bir tahlilini yapan 40 senelik bir devrimci çalışmanın üzerinde yükselmektedir. Bu açıdan önceden geliştirilmiş komünist teorinin devamıdır, ancak aynı zamanda onun ötesine nitel bir sıçramayı ve bazı önemli noktalarda ondan kopuşu da temsil eder.

Komünizmin kendi bilimsel metot ve yaklaşımına ters düşen yanlarından yaptığı kopuşlarla, Bob Avakian, komünizmi bir bilim olarak nitel anlamda ilerletmiştir ve böylelikle, kendisinin de bugün acil olarak dünyada ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı komünist devrimin yeni bir aşaması için temelleri ve hareket noktasını ortaya çıkarmıştır.

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER