Yeni Komünizm

Kongredeki Faşist Çeteler ve Uğrunda Savaştıkları Korku Dünyası 

Çarşamba günü 6 Ocakta Donald Trump faşist bir darbe girişimini kışkırttı. Faşist bir çeteye 6 Ocak günü, Biden’ın Kongre tarafından resmi olarak tasdikleneceği gün DC’de eylem çağrısı yaptı. Aynı çeteye bir saati aşkın süre boyunca gaz verdi ve kongre üyelerinin toplanacağı binaya yürümeleri çağrısı yaptı. Konfederasyon bayraklarını, Amerika ve Trump bayraklarını sallayan, kimisi silahlı bu çeteler neredeyse ellerini kollarını sallayarak duvarlardan tırmandılar, pencereleri kırdılar, yasa yapıcıları terörize ettiler ve binaya vandalca saldırdılar. Talepleri seçimi büyük bir farkla kaybetmiş olan Trump’ın gayrimeşru bir şekilde dört yıl daha görevde kalmasıydı. Bu yazıda yer alan resimler Trump’ın önderliğini yaptığı bu faşist hareketin nasıl çirkin bir korku dünyası için mücadele ettiğine yönelik bir ipucu verebilir. Bu korku dünyası Hristiyan faşizmini, açık beyaz üstünlenmeciliğini, teokrasiyi (dini yönetimi), ‘’geleneksel ahlak’’ adı altında kadının tam tahakküm altına alınmasını, muhalefetin sert bir şekilde bastırılmasını, bütün dünyada sorgusuz sualsiz ‘’Önce Amerika’’ gericiliği, gerici komplo teorilerini ve hakikate kesin bir sırt çevirişi içerir.


Saldırı sırasında Kongre binasının tam önünde bir darağacı kuruldu. Burada beyaz üstünlenmecisi bir kitap olan The Turner Diaries de ki ‘’ip gününe’’ bir gönderme vardı, kitapta bu gün gelip çattığında faşistler Siyahilerle birlikte düşman olarak gördükleri herkesi, anaakım politikacılar da dahil olmak üzere herkesi asıyorlardı. Bir diğer deyişle burada faşistlere karşı gelen herkese karşı cinayet ve kana susamış bir şiddetin tehdidi vardı.

 


Fotoğraf : Ryan Garza

 Faşist çetenin içerisindekilerin pek çoğu Konfederasyon bayrağı taşıyorlardı. Bu İç Savaşta köleciliği savunan Güneyin sembolüdür. Devrimci önder Bob Avakian’ın belirttiği gibi ‘’bugünün faşistleri ile Konfederasyon arasında direkt bir bağlantı vardır…’’ Faşistler Amerika’da yapılmış en ılımlı reformları dahi tersine çevirerek açık beyaz üstünlenmeciliğini geri getirmek istiyorlar.

 

Fotoğraf : AP

Faşist grup Proud Boys’un üyeleri saldırı esnasında devasa bir haç kaldırdılar. Amerika’da ki faşist hareketin kalbinde Hristiyan faşizmi bulunur. Bu dini inançlar ve bilim ile bir uzlaşma yoluna giderek İsa’nın mesajlarını barış, adalet ve yoksullar ile ezilenlerin yanında durmak olarak yorumlayan türden bir Hristiyanlık anlayışı değildir. Bu, ekstrem, acımasız, bilim karşıtı bir dini fanatizm biçimi olmakla beraber Trump’ ın çiğ beyaz üstünlenmeciliği, agresif Amerikan şovenizmi ve yabancı düşmanlığını da tam olarak içerir, ve gerekirse bir bütün olarak topluma bunun zorla dayatılması gerekliliğini de… 

Çetedekilerin bir çoğu bu adam gibi ortalığa QAnon komplo teorileri saçıyorlardı. QAnon internette inanılmaz bir hızda yayılan karanlık bir faşist deliliğidir, buna seçimlerin Trump’tan çalındığı da dahildir. ‘’Alternatif hakikatlere’’ olan bu tarz inanç ve objektif realiteden büsbütün delice bir kopuş faşist hareketin genelinin merkezindedir. 

 

Kongreyi basan çetenin üyelerinin bir kısmı da eski ordu ve polis gücü üyeleridir. Bob Avakian’ın da analiz ettiği gibi Amerika’da faşist hareket on yıllardır büyümektedir ve bu olgu Trump/Pence rejimi ile beraber büyük bir sıçrama gerçekleştirmiştir. Faşizmin bu büyümesi, ülke çapında polis gücünden, ordudan ve şerif departmanından katmanları da içermektedir; bu pisliklerin büyük çoğunluğu dört yıl boyunca Trump’ı desteklemişlerdir.  

 


Kaynak: https://www.revcom.us/a/682/fascist-mob-at-the-capitol-en.html 

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.