Yeni Komünizm

OSYAN’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Editörün Notu: OSYAN’ın aşağıdaki açıklaması 24 Şubat 2021 tarihinde revcom.us web sitesinde yer almıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/688/statement-from-osyan-revolt-on-march-8-international-womens-day-en.html


İran’da, Aralık 2017’deki halk ayaklanmasının ardından ve özellikle Kasım 2019’daki büyük ayaklanmanın ardından, baskı daha da yaygın ve şiddetli hale geldi. İslami rejim tarafından hedef alınanlar arasında kadın aktivistler, özellikle de kadın hakları için çalışanlar var. Bunların büyük kısmı şu an tutuklu ve pek çok siyasi tutuklu mevcut. Tutuklananların isimlerine, yerlerine ve hapis cezalarına göre bu baskının İran’daki siyasi, kültürel ve entelektüel faaliyetlerin tüm alanlarını ve farklı özgünlükleri kapsadığı görülmektedir. Çevrecilerden emek ve kadın hakları aktivistlerine, ezilen milliyetlerden dini azınlıklara, Tahran ve Karaj bölgelerinden Kürdistan, Ahvaz ve Azerbaycan’a …Farslardan Kürtlerin azınlık halklarına, Araplara, Belucilere vb. kadar her şeyi kapsıyor. Bu sadece İslam Cumhuriyeti’nin kalıcı baskısının devamı değildir, aynı zamanda yeni bir baskı dalgasının da başlangıcıdır. Ve aslında, rejim ile halk arasındaki savaşın da bir kanıtıdır. Rejim, İran toplumu üzerinde kırılgan hale gelen ve kaybettiği istikrarı yeniden sağlamayı hedefliyor.

Afganistan’da medeni ve siyasi haklar için savaşan kadın aktivistler öldürülüyor ya da doğrudan şahsiyetlerine saldırıyorlar. Bu suikastlar, ABD tarafından planlanan ve Afgan siyasetçiler tarafından uygulanmakta olan Taliban’ın iktidara dönmesinin önünü açmak için gerçekleştiriliyor.

İran İslam Cumhuriyeti ne yalnızca hapishane dışındaki halkları baskı altına alıyor, ne de yalnızca insanları hapse atıyor. Hapishanelerin içinde de baskı devam ediyor ve İslam Cumhuriyeti’nin köktendinci ideolojisi ve yasalarına dayalı olarak daha da sert bir şekilde devam ediyor. Başörtüsü sokaktaki her kadın için zorunlu kılınıyor. Rejimin ahlak polisi tarafından kadınların zorunlu şekilde örtünmesi, sanal görüntülerin ve fotoğrafların yayınlanmasında dahi etkisini gösteriyor. Her kadın tutukluya zorla çarşaf giydirilmesi hapishanelerde daha da yoğun hale geliyor.

Fiziksel ve sözlü saldırılar, kadın mahkumlara yönelik cinsel tacizler, tutuklulara bekaret testlerinden geçmeleri için baskı… Bunların tümü, kadınlara yönelik yaygın olarak uygulanan belirli baskı biçimleridir ve İslam Cumhuriyeti’nin kadın düşmanı ideolojisinin belirli yönleridir. Rejim ayrıca militan, radikal veya devrimci kadınlara azami baskı uygulayarak kadın karşıtı ideolojik temelini de koruyor. İslam Cumhuriyeti’nin toplumun sorunlarını çözmedeki yetersizliği arttıkça, baskısı ve kadın düşmanı teokratik baskıcı çerçevesi de genişliyor.

8 Mart’ta, hem İran’da hem de dünyadaki ataerkilliğe, ırkçılığa ve faşizme, dini köktenciliğe, çevresel yıkıma, yoksulluğa, ulusal baskıya, siyasi baskıya ve emperyalist savaşlara karşı mücadele eden tüm ilerici hareketler İran’da ayağa kalkacak. Kapitalist sistem altında her türlü baskıya karşı çıkan herkesi, İran’ın tüm siyasi tutukluları için özgürlük talebi etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Bugünün siyasi tutsakları, toplumumuzun özgürlük savaşçılarıdır. İslam Cumhuriyeti’nin baskısına karşı birleşmezsek, her geçen gün daha az özgürlük savaşçımız olacak, bu da topluma baskı, cehalet ve baskının hakim olacağı anlamına geliyor.

Tüm bunlarla birlikte, kadınların özgürleşmesi ve küresel bir sorun olan kadınlara yönelik baskıya son verilmesi, dünya çapında kadın hareketlerini birbirine bağlamada birleştirici bir faktör olabilir ve olmalıdır. Daha fazla yetenek ve imkana sahip olanlarımız, ataerkil, baskıcı ve sömürücü hükümetlere karşı 8 Mart’ta birleşebilmek için sesimizi olabildiğince yüksek sesle yükseltmeliyiz. Kadınların özgürleşmesi aynı zamanda tüm insanlığı özgürleştirme mücadelesini de mümkün kılar.

İran’daki Tüm Siyasi Mahkumları ŞİMDİ Serbest Bırakın!

Kadınlara Yönelik Baskıya ve Ayrımcılığa Son!

Kadınların Kurtuluşu ve Tüm İnsanlığın Kurtuluşu İçin!

Osyan/İsyan’dan 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü Açıklaması


Not: Osyan/İsyan, kararlılığını ifade etmek ve İslam Cumhuriyeti’ne karşı mücadelelerine hizmet etmek için kadınların isyanının sesidir.

Osyan.osyan@gmail.com adresinden bize ulaşın ve Instagram @maosyangarim‘de bizi takip edin

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.