Yeni Komünizm

Sean Penn’in Çılgın Deliliği ve Nükleer Savaş Tehlikesi

Editör Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki yazısı 19 Nisan 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yer almıştır. Türkçe çevirisini takipçilerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak için: Sean Penn’s Delirious Madness And the Danger of Nuclear War | revcom.us


Sean Penn, hümanistliğiyle de tanınan Akademi Ödüllü bir aktördür. Ancak Ukrayna’daki savaş bağlamında Penn, aklını kaçırmış ve ancak tehlikeli bir delilik olarak tanımlanabilecek bir duruma gelerek, oldukça kötü bir yere savrulmuş gibi görünüyor. Ukrayna’daki savaşta daha agresif bir ABD rolü için yana yakıla tartışma yürütüyor. Penn’in, insanlık için çok ciddi tehlikeleri artıracak şekilde hareket eden Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelensky’ye çılgınca tapınması da buna damgasını vurmaktadır.

Rusya’nın Ukrayna’yı haksız işgaline yanıt olarak Zelensky, yalnızca o ülkenin insanlarını Rus saldırganlığına direnmeye çağırmakla kalmadı. Son derece sorumsuz açıklamalar ve son derece pervasız taleplerde bulunarak bunun ötesine geçti. Örneğin Zelensky, Rusların Ukrayna’da yaptıklarının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü toplu katliamları (“en iğrenç savaş suçları”) temsil ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz derecede gülünç ve çirkin bir ifadedir: 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yalnızca ABD tarafından -Vietnam’da, Endonezya’da, ondan önce Kore’de ve daha birçok ülkede- gerçekleştirilen çok daha büyük suçları tamamen görmezden gelmektedir.

Zelensky’nin bu gibi çirkin iddiaları, kendi adına çok tehlikeli eylemlerin hizmetindedir. Zelensky için ABD ve NATO ülkelerinin Ukrayna’yı kitlesel olarak silahlandırması yeterli değildir. Örneğin, Ukrayna üzerinde bir “uçuşa yasak bölge” oluşturarak savaşa doğrudan müdahale etmeleri gerektiğinde ısrar etmektedir. Peki, Zelensky’nin bu talebi karşılansa sonuç ne olurdu? Kesin gerçek şudur: Zelensky’nin istediği gibi olsaydı, Rusya ile doğrudan bir ABD/NATO savaşı yaşanırdı. Bu, nükleer silahların kullanımına çok kolay tırmanabilecek ve bir bütün olarak insanlığın varlığı için büyük bir tehdit oluşturabilecek bir savaş olurdu.

Sean Penn de ABD/NATO tarafından Rusya ile doğrudan bir savaş tehlikesini büyük ölçüde artıracak -ki bu da nükleer savaş riskini büyük ölçüde artıracaktır- askeri harekat çağrısında bulundu. Özellikle bu durumun son derece ciddi doğası göz önüne alındığında, Penn’in bu tehlikeli deliliğe düşmesinin nedeninin ve yolunun ne olabileceğini düşünmekte fayda var. Çünkü daha geniş ve daha derin dersler içerebilir.

Amerika ve Katil Ordusu İçin Utanmaz Şovenizm

Bu ülkede kendilerini aydınlanmış sanan pek çok kişi gibi, Sean Penn’in Ukrayna’daki savaşa yaklaşımı da Amerikan şovenizmiyle dolu. Bu durum, şu temel gerçeği akılsızca görmezden gelmeyi (veya rasyonelleştirmeyi) içerir: ABD, açık ara diğer ülkelerdeki işgaller, darbeler ve diğer şiddet içeren müdahalelerin rekorunu elinde tutmaktadır. Örneğin Yemen’de bugüne kadar yaşanan vahşetlerin sorumlusu olmaya devam etmiştir ve bu Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarından çok daha kötüdür. (Revcom.us’ta ABD emperyalizminin suçlarının kapsamlı bir teşhiri ve analizi yer almaktadır.)

Ve öyle görünüyor ki, en azından Ukrayna’daki savaşın ilk aşamasında Rusya’nın yaşadığı zorluklar bazı insanların Amerikan şovenizmini güçlendirmesini etkiledi. (Sean Penn ve ABD’ye Ukrayna’daki Rus hedeflerini bombalaması için çağrıda bulunan müzisyen ve aktör “Little Steven” Van Zandt gibi) Rusya ile doğrudan bir savaşa girmenin pek de “önemli bir şey” olmayacağı -ABD’nin Rusları kararlı bir şekilde kolayca yenebileceği- fikriyle sarhoş olmuş durumdalar. İşin aslı, böyle bir savaş insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturacak yıkıcı nükleer girişimlere yol açabilir.

Penn’in durumunda bu tehlikeli deliliğe düşüşünü açıklamaya yardımcı olabilecek özel bir boyut daha var. Daha önceki bir yazıda belirttiğim gibi:

“2010 yılının Şubat ayında Haiti’de yaşanan ve yıkıcı sonuçları olan depremin ardından Penn kendisini uzun bir süre boyunca ülkedeki kurtarma çalışmalarına adamıştı. Eylemin kendisi takdire şayan olabilirdi ancak bu kurtarma çalışmalarında Amerikan ordusuyla olan ilişkileri ile bu ordu tarafından yapılanları çarpıtmış ve gizlemişti. Hatta daha da ileri giderek, bu sistemin doğasıyla uyum içinde hareket eden, işlediği ve işlemeye devam ettiği korkunç savaş ve insanlık suçları bulunan bu orduyu yüceltmeye kadar işleri vardırdı.” (1)

Burada söz konusu olan şey -ve çok önemli bir ders- temel olarak hatta esasen, kişisel olarak Penn’in kuruntularıyla ilgili bir mesele değildir; katil ABD ordusunu “güzelleştirmek” ve teşvik etmekten son derece pervasız ve sorumsuz eylem çağrılarını destekleme çılgınlığına kadar inilebilecek korkunç yaklaşımın bir örneğidir, ki bu potansiyel olarak  felaket sonuçlarıyla birlikte 3. Dünya Savaşı’na yol açabilir.

Emperyalistlerin Çıkarları Bizim Çıkarlarımız Değildir!

ABD/NATO ile Rusya arasında doğrudan bir savaşın gerçek tehlikesini ve korkunç sonuçlarını bir yana bıraksak bile, bu ülkenin emperyalist ordusunu tamamen yanlış bir şekilde yüceltmesi, Penn’in “kendi ülkesinin” Ukrayna’daki savaşta gerçekte ne yaptığını görmezden gelmesini (hatta fark edememesini) kolaylaştırmış gibi görünüyor. ABD’nin Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna’yı desteklemekteki motivasyonu, daha zayıf bir ülkenin kendisini daha güçlü bir saldırgana karşı savunmasına yardım etmek değildir. (Bir kez daha ABD, son yıllarda Irak ve Afganistan’daki savaşlar da dahil olmak üzere, tarihi boyunca daha zayıf ülkelere karşı işgal ve savaş açma rekorunu elinde tutuyor). ABD ve “müttefikleri”, Ukrayna’yı kendi emperyalist çıkarlarını ilerletmek için bir araç olarak kullanmak için kapsamlı bir şekilde silahlandırıyor. Rusya’yı (ve onunla müttefikleri) zayıflatırken, kendisi de askeri saldırganlığın bir aracı olan ABD’nin başını çektiği “batılı” emperyalist ittifakı (NATO’yu) güçlendiriyor.

Diğer bir nokta -özellikle ABD emperyalizmi ve medyasının amansız propaganda saldırısındaki yalanlar ve çarpıtmalar göz önüne alındığında- bir yanda ABD/NATO ile diğer yanda Rusya arasındaki çatışmanın “demokrasi ve otokrasi arasındaki” bir çatışma olmadığı, bunun rakip emperyalistler arasındaki bir çatışma olduğu gerçeğidir. (Daha önce de belirttiğim gibi, NATO üyesi olan Türkiye’nin kendisi “otokratik” bir hükümet tarafından yönetilmektedir, ve benzer durum kendisi aynı zamanda bir NATO üyesi olan Polonya için de geçerlidir.)

Çok defa dile getirilemeyecek bir başka gerçek de şudur:

“Ve şimdi ise ABD’nin dünyadaki tahakkümüne, Rusya ve Çin gibi engellerle karşılaştıklarında ABD hakim sınıflarının ve onların papağanlarının Amerikan şovenisti rasyonalizasyonları bu örneklerden daha fazlası değildir: ‘Devasa seviyelerde güç ve şiddet kullanarak dünyada “ulusal” (bu ’emperyalist’ demektir) çıkarlarımıza uygun bir “düzen” oturttuk ve bu düzeni hiç kimse bizim çıkarlarımızı tehdit edecek şekilde değiştiremez.'” (2)

Önceden de belirttiğim gibi;

“Bugün yapılması gereken ve hemen acilen yapılması gereken bütün emperyalist yağmacı ve kitle katliamcılarına karşı çıkarken bütün baskı ve sömürü sistemleri ve ilişkilerine de karşı çıkmak ve bunu yaparken özellikle de ‘’bizim adımıza’’ canavarca suçlar işleyen ve bizi Amerikan şovenizminin grotesk çatısı altında birleştirmek isteyen ‘’kendi’’ emperyalist baskıcımızı kararlı bir şekilde reddetmeli ve ona karşı amansız bir mücadele vermeliyiz.” (3)


Dipnotlar:

1)Sean Penn, COVID-19 ve Toplu Katliamcılar: Penn’in Miyopluğu Çok Tehlikeli | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

2)Utanmaz Amerikan Şovenizmi: ABD Emperyalizmini “Otoriteryanizm Karşıtlığı” Maskesiyle Desteklemek | Yeni Komünizm # (yenikomunizm.com)

3)Utanmaz Amerikan Şovenizmi: ABD Emperyalizmini “Otoriteryanizm Karşıtlığı” Maskesiyle Desteklemek | Yeni Komünizm # (yenikomunizm.com)

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.