Yeni Komünizm

Sorun “Demokratlar Değil”, Sorun BU SİSTEMDİR! Candace Owens ve Diğer Siyahi Nazi Demagoglarına Bir Yanıt

Editörün Notu: Devrimin önderi ve Yeni Komünizm’in mimarı Bob Avakian’ın aşağıdaki makalesi 15 Haziran 2020 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: https://revcom.us/a/652/bob-avakian_its-not-the-democrats-its-the-whole-system-en.html


Candace Owens ve onun gibi beyaz üstünlükçü Donald Trump faşistini destekleyen başka Siyahi “muhafazakarlar” alçakça hareketlerini meşrulaştırmak adına, Demokrat Parti’yi Siyahi halkı kendilerine tabi bir pozisyona sokmakla suçluyorlar. Daha önce defalarca kez üzerine konuştuğum ve keskin bir şekilde gösterdiğim şekilde, Demokrat Parti Siyahi halkın zaptedilmesi ve aşağılanması konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bunun içerisinde özellikle de Siyahi halkın içerisindeki gençlerin, düzgün bir gelecekten mahrum bırakılmaları, elleri kolları bağlanmış bir şekilde çaresiz ve umutsuz bir durumda gettolara tıkılmaları, polis tarafından katledilmeleri ve birbirlerini öldürmek adına teşvik edilmeleri de dahildir. Ancak Demokrat Parti, bütün bunların kaynağı olan kapitalist-emperyalist sistemin, acımasızca sömürüye ve sadece bu ülkede değil bütün dünyada sadece Siyahi halk değil, ama bütün kitleler üzerinde canice baskı uygulamasının kilit aygıtlarından bir tanesidir. Ve şüphesiz Cumhuriyetçi Parti de bu canavarca sistemin başka bir aygıtıdır, daha azı değildir. Özellikle de geçtiğimiz on yıllarda daha da aleni bir şekilde beyaz ve erkek üstünlükçü, göçmen karşıtı, yabancı düşmanı ve savaş kışkırtıcısı Amerikan şovenizminin kesişim partisi haline gelmiştir.

Özellikle de İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında, bütün dünyada ve bu ülkede yaşanan temel değişikliklerle birlikte Demokrat Parti bir tarafta kendisini Siyahi halkın “dostu” ve “kurtarıcısı” olarak resmetmiştir. Ancak Demokrat Parti kendi içerisinde keskin ve derin bir çelişkiyi barındırmaktadır, bir taraftan partinin ‘’kuzeyli kanadı’’ kendisini liberal olarak takdim ederken, öteki tarafta “güneyli kanadı” (‘Dixiecrats’ olarak da bilinir) aleni bir şekilde, nefretle ve saldırganca beyaz üstünlüğünü savunmaktadır. Bu çelişki 1960’lar ile beraber patlama noktasına gelmişti, çünkü Demokrat Parti liderleri kendilerini sivil hak mücadeleleriyle ilgili taviz vermeleri gereken bir konumda bulunca, partinin ‘’Dixiecrats’’ kanadı Demokrat Parti’yi terk ederek Cumhuriyetçi Parti’nin kilit güçlerinden birisi haline geldi. İşte o zamandan beri Cumhuriyetçiler daha da açık bir şekilde beyaz üstünlenmecilerin partisi olmaya başladı.

Malcolm X bu konuda gayet açıkça konuşur. Kendisi şöyle söylemiştir:

“Bu partilerden bir tanesi (Demokratlar) sizinle beraber olduklarını söylüyorlar, diğer taraftan öbürleri (Cumhuriyetçiler) size karşı olduklarını söylüyorlar, bunlardan bir tanesi “tilki” öbürü ise “kurttur”, ancak ikisi de köpekgiller familyasındandır, ikisi de ırkçı köpektir.”

Hayret verici bir şekilde ve en basit tabiriyle açıkça size karşı olan bir oluşumun içine dahil olmak muazzam bir aptallık gerektirir. Ancak Candace Owens ve öbür “Siyahi muhafazakarlar” için Trump ve Cumhuriyetçileri desteklemek aptallıklarından yaptıkları bir şey değildir, aksine ‘’yağmadan’’ aldıkları pay için gösterdikleri bir çabadır. Yani Amerikan emperyalizminin dünyanın dört bir tarafından yaptığı yağmaların ganimetlerinden… Ve kendi çıkarları açısından alabilecekleri en çok ganimeti elde etmenin yolu, beyaz üstünlenmeciliğinin savunusunu yapan hatta meşrulaştırmaya çalışan Siyahi rolüne bürünmektir. Ve bunu yaparken de, karşılarında itiraz edenleri Siyahi halkın olduğu yerde kalmasını isteyen “ırkçılar” olarak damgalarlar! Ve bütün bunları Siyahi halkın ilerlemesi adına yaptıklarını söylemeleri de işin en iğrenç ve acınası kısmıdır.

Aslında bütün bunlarda yeni veya orijinal bir şey yok. Aynı katatonik duruşu ve genel performansıyla birlikte Yüksek Mahkeme “yargıcı” Clarence Thomas’ta da görmüştük. Ve eğer Jim Crow ayrımcılığı ve Ku Klux Klan terörü günlerine bakacak olursak, orada da Booker T. Washington’ı görürüz, kendisi Siyahi bir “lider” olarak Siyahi halkın maruz kaldıkları ayrımcılığa ve terörize edilmelerine karşı onlara ayağa kalkmaları yerine, bulundukları korkunç konumun içerisinde en iyisini yapmak için mücadele etmeleri gerektiğini söylüyordu. Washington’ın, beyaz üstünlenmecisi güneyli ayrılıkçıların etkinliklerinde en sevilen konuşmacı olmasına şaşmamalı! Ve yine hiç şaşırtıcı değil ki, Candace Owens gibileri bugünün aleni beyaz üstünlükçüsü faşistlerinin “göz bebeğidir”.

Buna karşı verilmesi gereken cevap, Demokrat Parti’nin arkasında kuyrukçuluk yapmak değildir. Zaten Demokrat Parti, Siyahi halkı baskı altında tutmak ve terörize edilmelerini sağlamak adına çok ciddi bir rol oynamaktadır ve bunu yaparken de bütün bu sistemin kilit oyuncularından birisi olmalarına ve insanlığa, kitlelere karşı işledikleri saymakla bitmeyecek suçlara rağmen Siyahi halkın en büyük umuduymuş gibi bir rol takınır. Buna verilmesi gereken cevap bu canavarca sisteme, kapitalist-emperyalist sisteme toptan karşı çıkmaktır.  Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bu sistemin varlığını korumak için çalışır ve hizmet ederler. Yapılması gereken şey, bu sisteme karşı ayağa kalkmak ve devrim hedefi doğrultusunda bütün bu sistemi yıkmak ve çok daha iyisini hayata geçirebilmek için bir mücadele hareketini oluşturmaktır.

Bu devrimi gerçekten yapmanın stratejisi, hala devam etmekte olan ve on yıllar öncesinde, 1960’lardan beri yazdığım, radikal şekilde farklı ve çok daha iyi bir dünya ve toplum için kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışma olan Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyeti için Anayasa’da bulunabilir, buna ise revcom.us adresinden ulaşabilirsiniz.

Bırakın Candace Owens gibileri bu sistemin kana bulanmış ganimetleri için birbirlerini karalasınlar aralarında didişsinler. Kapitalist-emperyalist sistemden ötürü olan bütün bu vahşetten, terörden, gereksiz bütün bu acılardan kurtulmak isteyenler, bunların olmadığı bir dünyanın açlığını çekenlerle birlikte ayağa kalkmalıyız. Bütün bunlara bir son vermenin tek bir yolu var : DEVRİM – DAHA AZI DEĞİL!

Sömürü ve aşağılama sonucu ‘bizim olanı geri almak’ için bir devrim değil, bütün insanlığın kurtuluşu için bir devrim!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.