Yeni Komünizm

Tüm Tanrılardan Kurtulun!

Editörün Notu: Devrimci Komünist Parti ABD Başkanı Bob Avakian’ın “Aklı Özgürleştirmek ve Dünyayı Kökten Değiştirmek İçin: Tüm Tanrılardan Kurtulun!” adlı eseri Türkçeye El Yayınları tarafından çevrilmiştir. Kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.


Tanıtım Broşüründen:

Şimdiye kadar Hıristiyanlık ve İncil üzerinde durdum. İslâmiyet ile Hıristiyanlık (ve Musevilik) arasında teolojik anlamda ve dinî pratikler açısından tabii ki önemli farklılıklar vardır. Ancak, her birinin dünya görüşü ve sosyal içeriği, yani toplumsal anlamda insanların ne olduğu ve nasıl olması gerektiğine ilişkin söyledikleri, yalnızca birçok açıdan benzerlikler taşımakla kalmamakta, esas olarak aynı türden sömürü ve esaret sistemlerine de hizmet etmektedir.

Köktendinciliğin şu veya bu türü de dahil, insanların dine derinden bağlı olduğunu ciddiye almamak onları hor görmek demektir; bu tür inançların peşine takılmış insanlarla birlikte, onları bundan vazgeçirmek için mücadele etmeyi reddetmek aslında yığınları hor görmenin dışa vurumudur. Dinin en çok ezilenler de dahil olmak üzere halk yığınları üzerindeki etkisi onların özgürlükleri için savaşmalarını ve bütün insanlığın kurtarıcısı olmalarını engelleyen büyük pranga, büyük bir maniadır. Buna böyle yaklaşılmalı ve karşısında mücadele edilmelidir. Verili herhangi bir zamanda haksızlığa ve baskıya karşı mücadelede dini inançlarına bağlı olan insanlarla birlikte olmak mümkün ve önemlidir.

Gerçeği, insan toplumu ve doğayla ilgili gerçeği bilinçli ve tutarlı bir bilimsel bakış açısı ve yöntemle ele almalı ve dönüştürmeliyiz. Önemli olan şudur: İnsanlık tarihinde ilk kez bunu yapma imkânı vardır. Bununla karşılaştırıldığında dinî öğreti ve gelenekle gerçeğin dinsel yoldan algılanışı çok gerilerde kalır -ve aslında insanlık için ilk kez mümkün olan şeyden uzaklaştırır.”

Kitap Hakkında Yorumlar:

“Okuyucular bu kitapta yürütülen tartışmayı ister şevkle kucaklasınlar, ister hırsla reddetsinler, “Tüm Tanrılardan Kurtulun!” görmezlikten gelinebilecek cinsten bir kitap değildir.” – Peter McLaren, Profesör, Kaliforniya Üniversitesi, Eğitim ve Enformasyon Yüksek Lisans Okulu

Tanrıların varlığına inanmak gerçekten zararlı mıdır? Hırıstiyanlık asırlardır nasıl fetihlerin ve tahakküm altına almanın ideolojisi olarak hizmet edegeldi? Neden ABD’deki “İncil Kuşağı” aynı zamanda “linç kuşağı mı”? Neden dünyanın dört bir yanında köktendincilik giderek yükselmektedir? ABD emperyalizmi ile İslami köktendincilik arasında şiddetlenmekte olan çatışma ortamında tek seçenek, ya biri ya da öteki yanında mı yer almaktır? Ne sebepten pederşahilik ve kadınların ezilmesi bu kadar çok dinde temel unsur durumundadır? Bunlar, Bob Avakian’ın düşünceyi kışkırtan bu eserinde ele alınıp irdelenen meselelerin bazılarıdır. Tanrı, ateism ve ahlak üzerine mevcut söyleme, kendine has bir devrimci komünist ses getiren Avakian dinsel inancı gizem ve esrarından soyup arındırmakta, ve,
en ilerici, iyimser yorumda dahi, dinin insanlığın kurtuluşu önünde nasıl engel oluşturduğunu incelemektedir. “Tüm Tanrılardan Kurtulun” boyunca yürütülen tartışma dokusuna derinlemesine işlenmiş fikir, batıl itikatın her cinsinden tam bir kopuşa, ve bunun yerine, realiteyi anlama ve değiştirme meselesine hakikaten bilimsel bir yaklaşımı benimsemeye olan ihtiyacı sergileme fikridir.

İster tanrıya inanıyor olun, ister agnostik ya da ateist, alışılagelmiş ve geleneksele getirdiği güçlü eleştiri ve kökten farklı bir başka dünya vizyonu ile Bob Avakian’ın sizi fikri cebelleşme içine çekeceği muhakkaktır. “Güçlü, haklı olarak alaycı ve tam da zamanında. Bob Avakian’ın bu kitapta söylediği herşeyle şahsen hemfikir olmadığım halde, yürüttüğü tartışmayı güçlü ve ikna edici ve düşünmeye teşvik edici buluyorum. Öfkeli, nüktedan, fikri harekete tahrik eden ve aynı ölçüde de umut dolu, bu zevkli ve ilgimi çeken bir okuma oldu benim için.”

Phil Zuckerman, Sosyoloji Profesörü, Pitzer Yüksekokulu

“… pek çok kişi İncil’in gerçekten ne anlattığını incelememiş durumda. Bob Avakian ise oturup ciddi şekilde İncil’i incelemiş. Avakian, ikiyüzlü hurafeleri amansızca teşhir ediyor. Bu kitapta okunması gereken oldukça ciddi bir malzeme var.”

Eric G., Kara Panter Partisi eski üyelerinden

“Bu kitaptan çok şey öğrenebilmek için insanın Marksist olması şart değil. Dinin perdeleyen, bilinmezlik karanlığına boğan epistomolojisine ve dinin kadınlar açısından taşıdığı dehşet verici sonuçlara getirdiği güçlü ve sözünü sakınmıyan eleştirileri özellikle beğendim”

Laura Purdy, Felsefe ve Hümanite Profesörü, Wells Yüksek Okulu

“…gerekli, eleştirisel, gayet zamanında bu kitap…”

John Hutnyk, Profesör, Akademik Direktör, Kültürel Araştırmalar Merkezi, Goldsmiths, Londra Üniversitesi

“…Akıl Çağı’na yeniden dönüşün başını çekebilir bile bu kitap.”

Harry Lennix, aktör, eğitmen

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.