Yeni Komünizm

Vakit, Gerçekten Bir Devrim İçin Örgütlenme Vaktidir!

Problem: Bu sistemin kendisidir. Sığınmacıları ve göçmenleri sömürü, dehşet kabusu ve ölüm deryasına sürüyor. Bu sistem hunharca kıyım savaşları sürdürüyor. Bu sistem çevreyi mahvediyor. Bu sistem nesillerce Siyah ve Esmer gençliği zindana dolduruyor, gaddarca horlanmaya ve ızdıraba ve hapishanelerde çürümeğe mahkum ediyor ve hatta vurup canını alıyor – yahut, GERÇEK düşmanlarına karşı mücadele edeceklerine, birbirine karşı dikip, tezgahlanmış çatışmalarda birbirlerini öldürmeye kışkırtıyor. Bu sistem kadınlara saygısız ve yıkıcı cebrutlukla davranmak üzere erkekleri koşullandırıyor, oysa ki kadınların öfkesi devrim için zincirlerinden boşandırılmalıdır. Bu sistemin –kapitalizm-emperializm’in– devrilmesi gereklidir.

Hal çaresi: DEVRİM –daha azı yetmez! Devrim, ki şiddet yoluyla bastırmak için bu sistemin emrinde bulunan silahlı güçlerle başetmek, yenilgiye uğratmak ve söküp parçalayıp ortadan kaldırmak üzere milyonların harekete geçmesi demektir. Devrim, ki başka bir ekonomi ile ve insanların birbirleriyle başka biçimde ilişkide oluşları temelinde tamamiyle yeni iktidar’ın tesis edilmesi demektir. Bu yeni devrimci iktidarın amacı komünizm’dir: insanların artık zengin ile fakir, sahipler ile köleler, hükmedenler ile hükmedilenler diye bölünmediği bir dünya. Artık savaşıp birbirlerini katletmediği, ortak yararları için birlikte çalıştıkları bir dünya. Artık cehalete mahkum edilmedikleri, tersine dünyayı bilinçli olarak kavradıkları ve değiştirebildikleri bir dünya. Artık yerküreyi yıkıp mahvetmedikleri, onun himayeci emanetçisi oldukları bir dünya. Bu mümkündür, insanlık böylesi bir dünya için zemini artık oluşturmuş bulunuyor; buna engel, arada duran kapitalist sistemdir.

Önderlik: Bob Avakian, BA, ki kendisi RCP’in önderidir ve bilimsel teoriyi en ileri dünya standartları seviyesinde ilerletmiştir. Aynı zamanda BA en alttaki ezilenlerin dertlerine derinlemesine vakıftır ve onlarla yakın temasa sahiptir. BA anlaşılır tarzda izahatlarla realitenin insanlara neden bu halde olduğunu ve bu durumu daha iyisine nasıl değiştirebileceklerini ortaya koymaktadır. BA geçmiş devrimlerin başarıları ve eksiklerinden öğrenmiştir, ve insanlığın yüzyüze olduğu büyük problemlere çok daha bilimsel bir yaklaşımı temin etmiştir. Bu komünizmin yeni sentezidir.

BA bu sistemin neden reform yoluyla iyileştirilemiyeceğini… devrimci güçlerin zayıf durumdan güçlü duruma nasıl gelişip ilerleyebileceğine ve düşmanı gerçekten nasıl yenebileceğine…ve ardından da dünyanın tümünde insanlığın kurtuluşunu gerçekleştirme yoluna koyulacak yeni bir toplumu nasıl inşa edebileceklerine…bugünkü mücadelelerin bu hedefe erişebilmek üzere nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin meseleleri çözümleyen yanıtlar geliştirmiştir.

Bugün nasıl hareket edilmeli: İktidar için top-yekün mücadele, ciddi bir meseledir, ve sistem derin bir krize düşmüş olduğu ve milyonlarca insanın da herşeyleriyle bu yola baş koydukları vakit kazanılacak bir mücadeledir. Onun vakti değil bugün…ama bugün ona acil olarak hazırlanmanın vaktidir.

1) www.revcom.us sitesini hergün ziyaret edin! –her olay ve gelişmenin esasını berrakça ortaya döken tahlillerle devrimin bir ihtiyaç oluşunun ve bu devrimi hızlandırmak ve ona şimdiden hazırlanmak için bugün nasıl hareket edilmesi gerektiğinin kavranmasını sağlayan canlı bir hattır.

2) Devrim Kulübüne siz de katılın! Devrim örgütlemeyi gerektirir: Devrim Kulübü, bu düzenin dehşet ve suçlarını durdurmak için bugün iktidara karşı mücadele etmek ve insanları DEVRİM İÇİN dönüştürmek amacıyla örgütleneceğiniz yerdir. Devrim meselelere bilimsel bir yaklaşım gerektirir: Devrim Kulübü, BA’nın getirdiği ”komünizmin yeni sentezini” öğreneceğiniz ve karşı karşıya olduğunuz boy ölçüşülecek meselelere nasıl uygulanacağını kavrayacağınız yerdir.

Devrim Kulübü, düşmanla burun buruna kavga ederek toplumun her köşesine devrimi yayarken cüretkar davranır hem de akıllı hareket eder.

Tüm bunlar, biz RCP’nin önderlik etme sorumluluğunu üstlenmiş olduğu devrim için harekete geçmenin bir parçasıdır. Dünyayı değiştirmek için yaşamak ve mücadele etmek ve hatta can vermek üzere bütünüyle farklı yol –bunu başarabilmek için bir strateji ve daha bugünden bunu gerçekleştirecek bir yol– mevcuttur.

Zemini hazırlayın, insanları hazırlayın ve öncüyü hazır edin, topyekün iktidar mücadelesinde milyonlara önderlik edilebilecek vakit için!

____________________________________________________________

Devrim için Dikkat Edilecek Noktalar

Devrim Kulübü aşağıdaki ilkeler ile yaşar, bu ilkeleri savunur, onlar uğruna mücadele eder:

  1. Bizler insanlığın en yüksek çıkarlarını temel alıyoruz ve bunları temsil etmek için mücadele ediyoruz: devrim ve komünizm. Devrimin şahsi çıkarlar için kullanılmasına tahammül etmeyiz.
  2. BÜTÜN zincirlerin kırıldığı bir dünya için mücadele ediyoruz. Kadınlar, erkekler ve farklı cinsel kimlikler eşit ve yoldaştır. Bizler ne kadınların sözle veya fiziki olarak seks objesi muamelesi görmesine ve istismar edilmesine ne de insanların toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimlerinden ötürü hakarete ve “alaya” maruz bırakılmalarına tahammül göstermeyiz.
  3. Bizler, sınırların olmadığı bir dünya ve farklı halklar, kültürler ve dillerin eşitliği için mücadele ediyoruz.
  4. Bizler en altta yer alan ezilenler ile birlikte aynı safta duruyoruz ve onların insanlığı kurtarma potansiyellerini –ve bunu gerçekleştirmede bizlerin onlara önderlik sormluluğumuzu– asla gözden kaçırmıyoruz. Her türlü toplumsal çevreden insanı devrime katılmaya kazanmak için çalışıyoruz ve insanlar arasında öç alma fikrine tahammül gösteremeyiz.
  5. Ne kadar rağbet görüp görmediğine bakmaksızın bizler her zaman gerçeği aramaktayız ve onun için mücadele ederiz, başka kişilerin gözlemlerini, içgörü ve sezinlemelerini ve eleştirilerini dinleyip bunlardan öğrenirken de tavrımız budur.
  6. Bu sistemin bilfiil gerçekten devrilmesi ve insanlar arasındaki bugünkü kıyımcı, merhametsiz çatışmalar ve yıkımların ötesinde tamamen daha iyi bir gidişat hedefiyle hareket ediyoruz. Bu meselede ciddi olduğumuz için, bu aşamada şiddet başlatmıyoruz ve halka karşı ve halk arasında da her tür şiddete karşı duruyoruz.

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.