Yeni Komünizm

Yeni Komünizm’in ve BA’nın Önderliğinin Kritik Önemi

Editörün Notu: Aşağıdaki makale yeni komünizm ve Bob Avakian (BA) önderliği üzerine yapılmış bir grup çalışması ve tartışmanın sonucunda hazırlanmış, 17.06.2019 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır. Makale komünizmin yeni sentezinin öne çıkan 3 kritik unsurundan bahsetmekte ve ayrıca gerçek bir devrim ve Bob Avakian’ın önderliğinin gerekliliği üzerine önemli tespitler içermektedir. Çevirisini takipçilerimiz için sunuyoruz.

Kaynak için bknz: https://revcom.us/a/600/crucial-importance-of-the-new-communism-and-ba-en.html


Öncelikle BA’nın çalışmasını ve kendisinin önderlik ve yöntemini birarada irdelemenin gerçekten harika, anlamlı, kritik önemde ve oldukça keyifli olduğunu söylemem gerekiyor. Çalışma ve tartışmamızın anahtar önemdeki bazı temalarını, derslerini ve bunların amacını ve önemini düşünüyordum. Açıkçası bu tartışmalar sonucunda vardığımız anahtar noktalara yönelik altını çizebileceğim çok fazla şey bulunuyor ve bunların hepsini kapsamaya çalışmak burada yazdıklarımın çok ötesinde olacaktır (başladığım zaman düşündüğümden daha uzun sürdü). Bununla birlikte, çalışmamızı iki genel tema ile çerçevelemek istiyorum.

Bu temalardan ilkini BA’nın bir sözünden çekiyorum: “İşin temeline inelim: Bir devrime ihtiyacımız var. Bunun dışındaki her şey son tahlilde saçmalıktır” (BAsics 3:1)

İkinci tema ise devrimci teorinin kritik rolüdür.

Şimdi bu iki genel temayı BA’nın rolünün ve dünyadaki önderliğinin önemiyle ilişkili şekilde, ayrıca kendi çalışma ve tartışmamız temelinde özetleyeceğim.

Bu her iki tema üzerine de söylenecek çok fazla şey bulunuyor, dolayısıyla ben yalnızca ana hatları ile bunları açıklayacağım. Önce ilkiyle başlayalım:

“İşin temeline inelim: Bir devrime ihtiyacımız var. Bunun dışındaki her şey son tahlilde saçmalıktır”

Bu alıntı yalnızca dünyanın ve insanlığın durumunu -ve bunun ışığında niçin devrimin ivedi olduğunu- anlatmıyor, aynı zamanda NİÇİN bu çalışma ve tartışmaya dahil olduğumuzu ve bunun NİÇİN önemli olduğunu aydınlatıyor. Çoğunlukla -ve açıkçası çok da doğru bir şekilde- sıklıkla şu “havalı” tartışmalardan birini yapmaktan bahsederiz. Ancak bunun temelde “havalı”, “eğlenceli”, “mental açıdan uyarıcı” bir tartışma OLMADIĞINI anlamak önemlidir, ki aslında tüm bu şeyleri de içerir.

Birlikte yaptığımız çalışmanın spesifik bir amacı var: Akademik anlamda bir bilgi peşinde olmamak, fakat dünyayı kökten DEĞİŞTİREBİLMEK için dünyayı kavrayışımızı derinleştirmek. Ve daha spesifik olarak da devrim ve komünizm bilimini uygulamada kavrayışımızı derinleştirebilmektir, ki bu bilim BA tarafından öne sürülen yeni komünizm ile nitel ve çığır açıcı bir gelişim göstererek, bilimi kavrayışımızı ve bunu uygulamamızı derinleştirerek yeni komünizm temelinde devrim yapma sürecine önemli bir katkı sunmuştur.

Dünyaya bir bakın! Kapitalist-emperyalist sistemin çelişkilerini tanımlayan beş anahtardan, “5 DURDUR”dan bahsetmiştik. Bu 5 DURDUR şunlardı:

“Soykırımsal Zulmü, Kitlesel Tutuklamaları, Polis Vahşetini ve Siyahi ve Melez Halka Yönelik Cinayetleri DURDURUN!”… “Her Yerde Bütün Kadınlara Karşı İzlenen Patriyarkal Değersizleştirmeleri, İnsandışılaştırmaları, Boyun Eğdirmeleri ve Cinsiyet veya Cinsel Yönelimler Temelindeki Bütün Baskıları DURDURUN!”… “İmparatorluk Savaşlarını, İşgal Ordularını ve İnsanlığa Karşı Suçları DURDURUN!”… “Mültecilerin Şeytan Gibi Gösterilmesini, Suçlanmasını, Sürülmelerini ve Sınırların Askerileştirilmesini DURDURUN!”… “Kapitalizm-Emperyalizmin Gezegenimizi Yok Etmesini DURDURUN!”

Yalnızca geçtiğimiz birkaç haftadaki haberlere gözatılması bile bu 5 DURDURUN’da bahsedilen çelişkileri ortaya çıkaracaktır – ve bu çelişkilerin neden olduğu sarsıcı derecedeki acı ve sefalet yoğunlaşmaya devam etmektedir. Bu durum, kapitalist-emperyalist sistemin devam ettiği her gün, kelimenin tam anlamıyla milyarlarca insanın ve insanlığın üzerine yığılmış muazzam miktarda sefalet, mahrumiyet, yoksulluk, sömürü, baskı ve acı biçimleri olarak yaşanmaktadır.

BA’nın çalışmasının çok keskin ve güçlü bir şekilde aydınlattığı gibi, burada anlaşılması gereken anahtar nokta bütün bu zorbalıkların HİÇBİRİNİN tesadüfi veya birbirinden yalıtık ve bağlantısız olmadığıdır. Bunların ortak bir kaynağı bulunur bu da kapitalizm-emperyalizm SİSTEMİDİR. İnsanlığa karşı bütün bu vahşetler ve dehşet verici durumlar, bu sistemin yasalarına, onun işleyişine, DNA’sına, köklerine, tarihsel ve süregiden işlevine işlenmiş durumdadır. Bu sebepten ötürü, bu sistem reforme EDİLEMEZ – bir devrimle yıkılması gerekmektedir.

Gerçek bir devrime duyulan İHTİYAÇ noktası -“tamir edilemeyecek” “iyileştirilemeyecek” veya “reforme” EDİLEMEYECEK bir sistem için “tamir etme” “iyileştirme” veya “reforme etme” girişimlerine karşı olarak insanlığın sayısız şekilde gereksiz yere acılar çekmesine bir son vermektir, ki ben bu durumun BA’nın çalışması üzerine bizlerin gerçekleştirdiği çalışmalar ve tartışmalardan çıkan çok hayati bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu nokta kolektif anlayışımızın önemli ölçüde derinleşmesi gereken kritik bir noktadır.

Çalışma ve tartışmalarımızın temalarından biri olan hayati noktalardan bir diğeri ise -özellikle de yakın zaman önce BA’nın en son filmini (Niçin Gerçek Bir Devrime İhtiyacımız Var ve Nasıl Gerçekten Devrim Yapabiliriz) izlememiz ve bu filmdeki Soru & Cevapları dinlememizle birlikte- gerçekte bir devrimin ne olduğu, bunun neyi içerdiği ve neyi gerektirdiğidir.

Gerçek bir devrim -bir biçimde- pek çok kişinin düşündüğü veya tanımlamaya çalıştığı gibi yalnızca “büyük bir değişim” demek DEĞİLDİR. Gerçek bir devrim kapitalist-emperyalist sistemi devirmek, onun baskıcı güçlerini yenmek, onun kurumlarını komünizm yolunda yeni bir sosyalist sistem, yeni bir toplum, yeni bir devlet gücü -ve bunun yeni kurumlarını- kurabilmek doğrultusunda parçalamaktır. Şu an gerçek bir devrim zamanı DEĞİLDİR, çünkü bu devrim için gerekli koşullar henüz oluşmamıştır. Ancak şu an gerçek bir devrim için çalışma yürütme, süreci hızlandırma (bunun ortaya çıkmasını hızlandırmak için çalışma) ve gerçek bir devrim için hazırlanma zamanıdır.

Bu nokta bizleri HALİHAZIRDA sahip olduklarımız, henüz sahip OLMADIKLARIMIZ ve devrim için gerekli faktör ve koşulların yaşama geçirilmesi doğrultusunda ivedi çalışma ihtiyacına götürüyor.

Sahip olduklarımız açısından şunları belirtmemiz gerekir: Bir kere en büyük ve olumlu faktör BA’nın bulunmasıdır. BA, onlarca yıllık çalışması ile insanlığın devrim yapmasının ve devrimi komünizme doğru devam ettirmesinin gerekliliğinin çerçevesini ve bu doğrultuda -en temel bilimsel kavrayışı ve yöntemi- sağlayan yeni komünizmi geliştirmiştir. Şunu düşünün: Marx tarafından önceden gerçekleştirilen bilimsel atılımlar ve çerçeve bulunmasaydı, komünist devrimlerin ilk evresi asla gerçekleşmeyecekti, dolayısıyla milyonlarca insan BA tarafından geliştirilen bilimsel atılımları ve teorik çerçeveyi benimsemezse komünist devrimlerin bir sonraki evresi de gerçekleşmeyecektir.

Yeni komünizmin çerçevesi şunları içerir: problemin doğasına, kapitalizm-emperyalizmin doğasına, bunun spesifik olarak tarihsel açıdan ve bugünün dünyasında nasıl işlediğine, insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı pek çok eziyet verici biçimden bunun neden ve nasıl sorumlu olduğuna  ve bu sistemin niçin reforme edilemeyeceği, ancak devrim yoluyla sökülüp atılmak zorunda olduğuna yönelik kapsamlı ve gelişmiş bir bilimsel anlayış; devrim için uygulanabilir bir strateji -devrimci durumu beklerken aynı zamanda bu durumu hızlandırmak için çalışma yürütmek ve gelecekteki durumu kazanmak; ve BA tarafından yazılan Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa‘da öne sürüldüğü gibi komünizm yolunda ilerleyecek kökten farklı sosyalist bir toplum için somut, hayat dolu, gelişmiş bir vizyonun ve “kılavuzun” sağlanmasıdır.

En temel ve önemli olan da -bu konu; anlayış, strateji ve vizyonda işlemekte ve bunların altında yatmaktadır- yeni komünizmin bilimsel YÖNTEMİDİR.

BA’nın geliştirmiş olduğu yeni komünizm, komünist hareketin geçmiş deneyiminin teori ve pratiği üzerine kurulmuştur, ancak bazı çok önemli yönlerden bunun ötesine geçmiş ve bundan kopuşlar gerçekleştirmiştir. Yeni komünizmin bütünlüğü ve spesifik boyutları hakkında derinlemesine konuşmak burada yazdıklarımın kapsamının ötesine geçer, ancak bunun bazı önemli noktalarını hızla vurgulamak istiyorum. Yeni komünizmde temsil edilen şeyin toplamına yönelik, önceden üzerine tartıştığımız Devrimci Komünist Parti ABD Merkez Komitesi’nin 6 Kararı‘ndan* alıntı yapmak istiyorum. İlk karar, yeni komünizmin;

komünizmin şu ana kadarki gelişimi içinde kendi bünyesinde mevcut olan, onun temelden bilimsel yöntem ve yaklaşımı ile komünizmin buna karşı gelişen yönleri arasındaki kritik bir çelişkinin niteliksel bir çözümünü temsil ettiğini ve bunu somutlaştırdığını belirtir.

Şu nokta oldukça önemlidir ve süregiden daha ileri bir yansıma doğrultusunda yeniden tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum: Yeni komünizm “komünizmin şu ana kadarki gelişimi içinde kendi bünyesinde mevcut olan, onun temelden bilimsel yöntem ve yaklaşımı ile komünizmin buna karşı gelişen yönleri arasındaki kritik bir çelişkinin niteliksel bir çözümünü temsil eder ve bunu somutlaştırır.”

İlk karardan yapılan bu alıntı, komünizmin yöntem ve yaklaşımının TEMEL OLARAK bilimsel olsa da, geçmişteki ve bugünkü komünist harekette ve geçmiş sosyalist toplumlarda önemli yönlerden bilimsel olmayan ve hatta bilimsellik karşıtı oldukça zararlı düşünme biçimleri, yöntemler, yaklaşımlar, gerçekliğin dönüştürülmesinin bulunduğunu belirtir. BA tarafından öne sürülen yeni komünizm bu çelişkiyi niteliksel olarak çözümler, komünizmi çok daha sağlam bilimsel bir temele yerleştirir, devrim yapma ve devrimi komünizme doğru devam ettirme sürecinde bulunan pek çok çelişkiyle yüzleşilmesini ve bunların dönüştürülmesini -kaçınılmaz değil- fakat mümkün hale getiren yöntemi ve yaklaşımı oluşturur.

Söylemeye gerek yok ki, bu durumun yeni komünizmin insanlığa açtığı olanaklar açısından büyük önemi vardır! Bir kez daha, yeni komünizmin çeşitli spesifik boyutlarını derinlemesine incelemek mümkün olmamakla birlikte, burada bunun üç örneğini vurgulamak istiyorum.

*Öncelikle yeni komünizm -komünist hareket içinde yer alan bilimsel olmayan yaklaşımlardan koparak- çığır açmıştır, HAKİKATE yönelik yaklaşımı onun izini sürmek, kavramak ve ona ulaşmaya çalışmak yalnızca genel anlamda hakikatin peşinde olmak açısından değil, fakat özellikle de komünizme ulaşma hedefi doğrultusunda önemlidir.

Yeni komünizmin bilimsel olmayan ve zararlı düşüncelerden -ki bunlar sıklıkla, büyük oranda ve farklı noktalarda komünist hareketin geçmişini ve şu anki durumunu etkilemektedir- kopuşa yönelik yaklaşımı bulunur. Bu bilimsel olmayan ve zararlı düşünceler şunlardır; toplumun komünistler veya en çok sömürülen ve baskıya maruz kalan kesimleri gibi, toplumda belirli kesimlerinin hakikat üzerinde tekeli bulunduğunu iddia etmek, bir ifadenin doğru yapıcısının onu söyleyen sınıfa ve toplumsal konuma göre değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi; proleterlerin kendi hakikatleri olacağı, burjuvazinin de kendi hakikatleri olacağı gibi farklı sınıfların farklı hakikatleri olacağı düşüncesi; bir şeyin doğru yapıcısının verili bir zamanda ona inanan insan sayısıyla anlaşılabileceği şeklindeki “popülist epistemoloji” nosyonu, bir şeyin doğru olup olmadığını verili bir zamanda elverişli olup olmadığına göre belirlenmesi şeklindeki “siyasi hakikat” nosyonu.

Bir kez daha belirtmek gerekiyor ki, bütün bu yanlış düşünme biçimleri yalnızca toplumda yaygın olarak görülmüyor, aynı zamanda komünist hareketin geçmişinde ve günümüzde de önemli sorunlara neden oluyor. Bütün bunların karşısında olarak, BA’nın yeni komünizminde hakikat HAKİKAT olarak yer almaktadır. Hakikatin sınıfsal bir karakteri yoktur veya kısa vadeli siyasi bir elverişlilik durumu üzerinden belirlenmez, hakikat verili bir zamanda kitlelerin onu ne kadar tanıyıp tanımadığıyla da belirlenemez. Hakikat bir şeyin objektif gerçekliğe tekabül edip etmemesi ile belirlenir ve gerçekte komünizme ulaşmanın temel bir parçası olarak -kısa vadede talihsiz ve elverişsiz olanlar da dahil olmak üzere- hakikatin tüm boyutlarıyla yüzleşilmesini gerektirir.

Yeni komünizmin kavrayışında yoğunlaşan bu kritik noktalar, BA’nın çok önemli bir alıntısında yer alır:

Aslında hakikat olan her şey proletarya için iyidir, ve bütün hakikatler komünizme ulaşmamıza yardımcı olabilir (BAsics 4:5)

Bir kez daha BA’nın da belirttiği gibi, yeni komünizmin hakikatle ilgili atılımları, sadece hakikatin peşinden gitmenin genel olarak gerekli olduğunu kabul etmekle ilgili bir mesele değildir – evet bu anlayışı da kapsamaktadır- fakat hakikatin peşinde gitmek KOMÜNİZME ULAŞMA açısından da temeldir.

* Yeni komünizmin belirgin kilit boyutunun ikinci bir örneği de enternasyonalizm meselesinde kendini gösteren “önce tüm dünya gelir” anlayışıdır. Bu durum -her ne kadar öyle olsa bile- yalnızca ahlaki bir duruş değildir, bundan daha fazlasını, enternasyonalizmin tamamen bilimsel şekilde kavranmasını, devrimi devam ettirme sürecindeki önemini ve komünist harekette geçmişte ve günümüzde hakim olan  bilimsel olmayan enternasyonalizm anlayışından kopmayı ve bundan ayrılmayı temsil eder. BA’nın yeni komünizmi ile geliştirilen bu atılım, herhangi bir ülkede devrim yapma süreci açısından dünyadaki durumun temel olduğunu – bir başka deyişle şartları belirleyen en önemli faktör olduğunu; belirli bir sosyalist devletin ihtiyaçları ile dünya devrimini ilerletme ihtiyacı arasında keskin bir çelişki olabileceğini ve bu durumda dünya devrimini ilerletmenin önce gelmesi gerektiğini; ve geçmiş devrimlerde bunu tanıma konusunda ve belirli sosyalist ülkelerin kendi ihtiyaçlarını dünya devriminin üstüne koyarak önemli hatalar yapıldığı bilgisini içerir. Bir kez daha belirtmek gerekiyor ki, bu sadece soyut bir enternasyonalizm düşüncesi meselesi değildir. BA’nın çalışmasını dayandırdığı ilkeler, enternasyonalizmi, tüm karmaşıklığı ve zorluğu içinde tutarlı bir şekilde uygulamakla ilgili gerçek çelişkilerin doğru bir şekilde anlaşılması ve sentezlenmesi doğrultusunda inşa edilmiştir. (BA’nın YENİ KOMÜNİZM kitabındaki enternasyonalizm meselesinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi bu açıdan çok önemlidir.)

* Yeni komünizmin kırılma yarattığı spesifik boyutlara ilişkin üçüncü bir örnek de “sağlam çekirdek ve sağlam çekirdek temelinde hayli esneklik” yöntemidir, ki bu yöntem, devrim yapma ve gelecekteki sosyalist topluma doğru şekilde önderlik etme sürecine uygulanması açısından komünist hareketin geçmişteki anlayış ve yaklaşımından önemli şekilde ayrılan bilimsel bir anlayışı içerir.

Epistemoloji (bilgi teorisi) ve yöntem açısından “sağlam çekirdek ve sağlam çekirdek temelinde hayli esneklik” hakikate ilişkin daha önce belirtilen kilit noktalarla iç içe geçmekte ve komünist yöntem ve yaklaşımın gerçeğe ulaşmak için en sistematik, kapsamlı ve etkili yolunu oluşturmaktadır; bu durum komünistlerin hakikat üzerinde tekelleri bulunduğu ve her zaman doğru oldukları veya komünist yöntemi ve yaklaşımı uygulamayanların daima yanlış olacakları anlamına gelmez; aksine, diğer bakış açılarından, yöntemlerden ve yaklaşımlardan gelenler önemli gerçekleri keşfedebilir ve gerçekliğin unsurlarına yönelik önemli ışık tutabilir. Bu nedenle, sağlam çekirdek ve sağlam çekirdek temelinde hayli esneklik YÖNTEMİ, belirli bir amaç için komünist bakış açısını, yöntemi ve yaklaşımı uygulamayı, devrim yapma ve komünizme ulaşma ihtiyacını anlamayı içerir. BU YÖNTEMİ UYGULAMANIN TEMELİ — komünist olmayan ve hatta bazı durumlarda komünizme karşı da olan çok çeşitli ve geniş perspektifteki insan faaliyetlerininin ortaya koyduğu şeyden öğrenmek, bunları gözden geçirmek ve farkına varmaktır.

Sağlam çekirdek ve sağlam çekirdek temelinde hayli esneklik anlayışını devrim yapma sürecinde ve ardından geleceğin sosyalist toplumunu komünizm yolunda devrimi devam ettirme sürecinde uygulamada, BA’nın yeni komünizmi karmaşık ve farklı insan eylem ve düşüncesinin -çok farklı düzeylerde ve bazı durumlarda karşıt şekilde de olsa- devrim yapma ve sosyalist topluma komünizm yolunda önderlik ederken süreçte yer alması gerekliliği kabul edilir ve yeni komünizmde bu öncelikli bir noktadır. Bu durum, sosyalist toplumda  muhalifeti, tartışmayı, deneyimlemeyi, mayalanmayı ve kendine özgü olmayı -bireyciliği değil kendine özgü olmayı- tanımayı, bunların öneminin yepyeni bir şekilde ve tamamen başka bir düzeyde tanımayı içerir.

Bu durumu sosyalist toplumların ilk dalgasından bir örnekle karşılaştıralım: Sosyalist Çin’de genel olarak ve pek çok farklı alanda insanlık için muazzam bir sıçramayı temsil eden Marksizm, esas olarak “resmi bir ideoloji” olarak görülüyordu. Sosyalist toplumda, yeni komünizm ve özellikle “sağlam çekirdek ve sağlam çekirdek temelinde hayli esneklik” yaklaşımı, sosyalist toplumdaki öncü unsurun komünizm olması gerektiği anlayışını somutlaştırdı ve bunun “resmi bir ideoloji” olarak nitelendirilmemesi ve kurumsallaştırılmaması aksine insanların kazanılması gereken ve bilinçli ve gönüllü olarak yer almaları gereken, öne sürülecek ve mücadele edilecek bir şey olduğunu somutlaştırdı, aynı zamanda komünizme henüz kazanılmamış, başkalarının içgörülerinden de öğrenilebileceğini ve öğrenilmesi gerektiğini kabul etti.

Çin’deki sosyalizmin genel tecrübesi kadar olumlu olan BA’nın yeni komünizmi, geçmişin en iyisinden bile radikal bir sıçramayı içeren çok farklı bir sosyalist toplum vizyonunu temsil etmektedir.

Dolayısıyla, bu üç örnek -hakikate, enternasyonalizme ve sağlam çekirdek temelinde hayli esnekliğe yaklaşım- BA’nın yeni komünizminin son derece yeni olduğunu yansıtan pek çok örnek ve noktadan yalnızca üçüdür (altı kararın ilkine yönelik alıntıya geri dönelim)

komünizmin şu ana kadarki gelişimi içinde kendi bünyesinde mevcut olan, onun temelden bilimsel yöntem ve yaklaşımı ile komünizmin buna karşı gelişen yönleri arasındaki kritik bir çelişkinin niteliksel bir çözümünü temsil eder ve bunu somutlaştırır

BA’dan okuduğumuz, izlediğimiz ve dinlediğimiz eserler bizler için yeni komünizmin bir uygulaması ve gösterimi oldu – ve bu bizi ilk karardan da anlaşıldığı gibi, genel anlamda bu yeni komünizmin içine soktu.

Bu doğrultuda, yaptığımız çalışma ve tartışmamızın yeni komünizmi ve onun bilimsel yöntemini anlamamızı ve uygulamamızı derinleştirmesi gerekiyordu. Aslında tartışmalarımızın çoğu, BA’nın bilimsel yöntemini incelemeyi ve bu yöntemi kendimiz benimseyerek BA’nın yaptığı seviyeye yaklaşamasak da, elimizden gelenin en iyisini yaparak bir araştırmayı içermiştir. Yönteme odaklanma bizler için son derece önemli ve öğreticiydi, örneğin, BA’nın devrimle ilgili temel çelişkileri ve meseleleri açıkça ortaya koyması, bunları sistematik olarak çözmeye çalışması ve başkalarını da bu yolculuğa katılmaya davet etmesi bizlerin de çalışmasında etkili oldu.

Bu yüzden, bir kez daha devrim yapmak için gereken faktörler ve koşullar ile ilgili nelere sahip olduğumuz meselesine geri dönersek, şu ana kadar sahip olduğumuz en büyük pozitif faktörün BA ve kendisinin bilimsel çerçevesi ve atılımları ile oluşturduğu yeni komünizm ile önderliği olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu önderlik, bu altı kararın ikincisinde vurgulandığı gibi, son derece nadir bir birleşimi içerir: “Bir önder olarak ender vasıfların bileşimini şahsında barındırmaktadır: Bilimsel teoriyi dünya standartları kalitesinde bir seviyede geliştirebilmiş bir kişi olmasının yanısıra, en ezilen kesimlerin durumuna derinden vakıf olan, onlarla viseral bağlarını muhafaza edebilen bir kişidir ve karmaşık teoriyi esas “bileşenlerine ayrıştırıp’’ izah ederek bu teoriyi halk kitleleri seviyesinden erişilebilir hale getirmekte de yüksek yetenek sahibidir.”

Henüz sahip olmadıklarımız ve gerçek bir devrim için acilen İHTİYACIMIZ OLAN şeyler şunlardır: Öncelikle bu devrime ve önderliğine kazanılması gereken, örgütlü bir güç haline getirilecek binlerce ve ardından milyonlarca insan kitlesine sahip değiliz;  partinin devrimi büyütmesi, genişletmesi ve güçlendirmesi için topluma devrim yolunda önderlik edeceği ve gerekli bağlarla etkileyeceği bir konumda henüz değiliz; ve sistemin olağan şekilde işlemediği devrimci bir kriz durumu henüz bulunmuyor.

Bu yüzden önümüzdeki acil görev kesinlikle sahip olduğumuz kritik şeyleri almak, ve henüz sahip olmadıklarımızı ortaya çıkarmak için çalışmaya devam etmektir. Bu tema -sahip olduklarımızın, sahip olmadıklarımızın ve dolayısıyla neyle meşgul olmamız gerektiği- içine aldığımız ve BA’nın yaptıkları işler tarafından doğrudan konuştuğumuz ve nesnel olarak ortaya koyduğu başka bir tema oldu.

Henüz sahip olmadığımız koşulları elde etmemiz için acilen gerekli, kesinlikle mümkün ve gerçeğe ve gerçeğin nasıl değiştirilebileceğine ve son zamanlarda tartıştığımız gibi bu konuda çalışmak için bir strateji mevcut bulunuyor. Ancak bu kolay olmayacak – sürekli ve temelde toplumsal düzeyde çok sayıda MÜCADELEYİ gerektirecek. Bu anlayış da bizim çalışmamıza ve tartışmamıza yansıyarak ortaya çıkan başka bir temadır.

“Boş bir oyun alanı” üzerinde çalışmadığımızı anlamalıyız. Özellikle genç ve siyasi açıdan halen nispeten deneyimsiz kişiler, iyi kalpli olan herkesin bir şekilde gerçeği anlayacağına inanma eğiliminde olabilir. Kuşkusuz, MİLYONLARCA insanı bu devrime ve önderliğine kazanmak için muazzam bir temel mevcut bulunuyor, çünkü bu temel aslında gerçeğe ve insanlığın ihtiyaç duyduğu şeylere karşılık geliyor ve başka hiçbir program ve çizgi bunu yapamaz.

Bununla birlikte, BA ve yeni komünizm anlayışı, basitçe söylemek gerekirse kendiliğinden ileri sürülen ve bu sistem tarafından aktif olarak ve tekrar tekrar teşvik edilen her türlü sorunun, her türlü yanlış düşünme biçiminin ve insanların bu sistem içinde sıkışıp kalmasını sağlayan her tür yanlış ÇİZGİNİN (yani gerçekliğe uygulanan hatalı bakış açıları ve yöntemlerin) karşısında yer almaktadır. Bu toplumda kendilerini “sosyalistler” veya “komünistler” olarak adlandıran, ancak gerçekte sosyalizm ve komünizm ile ilgisi olmayan ve kapitalizmi yeniden düzenlemek ve belki de kapitalist sömürü sistemi tarafından üretilen zenginlikleri yeniden dağıtmak isteyenler bulunur. Bu reformistlerin gerçek bir devrimle ve kökten farklı bir dünyayı kazanmakla ilgisi yoktur – ve bazı durumlarda bunu itiraf ederler. Her durumda, bu sahte sosyalistler ve komünistler sıklıkla BA’ya ve BA tarafından temsil edilen GERÇEK komünizme, yeni komünizme en azgın şekilde saldırırlar, çünkü BA ve yeni komünizim GERÇEKTE onların savunduğu şeyin karşısındadır ve bunun yerine gerçek devrimi ve komünizmi temsil etmektedir.

Topluma geniş çaplı olarak dönülmelidir: keskin ideolojik mücadele yükseltilmelidir -bu bireysel temelde veya ufak sayılarda kişilerle değil fakat geniş halk kitleleri ile, toplumsal ölçekte yapılmalıdır- insanların tamamıyla yanlış düşünce biçimlerinden ve hatalı çizgilerden kopartılarak BA’nın yeni komünizm çerçevesine kazanılması gerekmektedir.

Yeniden belirtmek gerekiyor ki, bunu yapmanın temeli ve ivedeliği çok fazladır çünkü BA ve yeni komünizm gerçeğe tekabül etmektedir ve onun nasıl değiştirilebileceğini göstermektedir, diğer çizgiler ve düşünce biçimlerinin böyle bir durumu yoktur. Ancak bu keskin bir mücadeleyi gerektirmektedir.

Bu konu beni özetle ele almak istediğim, belirttiğim ikinci bir temaya getiriyor.

Devrimci Teorinin Önemi

Gençlerin ve siyasi olarak nispeten deneyimsiz oldukları zaman insanların sahip oldukları bir başka eğilim de “bir şeyler yapmayı” en önemli siyasi görev olarak görmeleri eğilimidir. “Bir şeyler yapmak” eğilimi, programlara katılmak, etkinliklere katılmak veya protestolar yapmak veya “zeminde çalışmak” gibi bir çok farklı yolla tanımlanabilir.

Öncelikle “NE YAPACAKSINIZ?” sorusu derhal gündeme getirilmelidir. Başka bir deyişle, insanlar ne tür siyasal çalışmalar yapıyorlar ve hangi tür programlar çerçevesinde protesto gösterileri düzenliyorlar? Bu açıkça anahtar bir sorudur. Bu durum, insanların sık sık düşündüğü ve bazen de dediği gibi, “bunların hepsi iyidir” -yani “liberal”/“ilerici”/“sosyalist”/“komünist” farketmeksizin “elbette hepimiz temelde aynı şeyleri istiyoruz”- türünden bir durum değildir.

HAYIR. Gerçek komünistlerin geniş ilerici saflarla birleşebilecekleri bazı önemli alanlar olmasına rağmen, ortada farklı çizgiler vardır ve bu farklı çizgiler çekişmelidir ve dünyadaki meselelere yönelik temelde farklı çözüm ve yaklaşımları içerir.

Öyleyse, ilk soru şu olmalı: “NEYİ” “NE” hedefiyle yapıyorsunuz?

Bu doğru anlamda “bir şeyler yapmak” anlamına gelir; yani, bu devrimi ve liderliğini teşvik etmeli, insanları devrim için örgütlemeli, ve bu doğrultuda hazırlanmak için zeminde ve toplumda daha geniş çaplı olarak “pratik çalışma” yapmalı, Devrim İçin İktidarla Savaş, İnsanları Dönüştürmeli, farklı siyasi biçimler, programlar ve tartışmalar, gösteriler ve protestolar yapılmalıdır, bunlar son derece kritik ve önemlidir ve acilen gereklidir.

Ancak, iyi bir takımda olduğu gibi, devrim hareketinde herkesin farklı rolleri olduğunu anlamak önemlidir ve insanların takıma bu konuda mümkün olan en fazla katkıyı sağlamak için rollerini anlamaları ve benimsemeleri önemlidir. Bununla birlikte, her bireyin bireysel rolleri haricinde devrimci teorinin belirleyici rolü bulunur.

Bir kez daha yenilemek gerekiyor ki, doğru anlamda “iş yapmak”, yani pratik devrimci iş yapmak – kritik derecede önemlidir. Milyonlarca insan teorik olarak doğru bir anlayışa sahip olsaydı, ancak pratikte bu anlayışı gerçekleştirmediyse yine hiçbir şey değişmeyecekti. Bu açıdan bakıldığında, insanların bizim yaptıklarımızı yapabilmeleri için gerekli yolları bulmaları çok önemlidir: BA’nın yeni komünizmini, genel devrim sürecinin bir parçası olarak dünyadaki en ileri devrimci teoriyi alıp uygulamaları gerekiyor.

Son bir nokta: Yeni komünizmin ÇALIŞILMASI VE UYGULANMASININ ne anlama geldiğine yakından bakmak önemlidir. Bu sadece bir kez daha çok önemli olan doğrudan politik çalışma anlamına gelmez. Bu çalışmayı -GENİŞ ÇAPLI OLARAK- ele almak ve uygulamak, BA ve yeni komünizm tarafından temsil edilen anlayışı gerçeği anlamak ve değiştirmek için kullanmak anlamına gelir. Ve çok önemli olarak, öğrendiğiniz ve okuduğunuz materyalle ilgili gözlem/fikir/soru ve düşüncelerin paylaşılmasına; toplumdaki (ve genel olarak dünyadaki) gelişmeler, değişimler ve eğilimlere; bu devrimi ve önderliğini teşvik etmenin yollarına; insanların (tanıdıklarınız ve insanların daha geniş bir biçimde) toplumda/dünyada meydana gelen farklı şeyleri nasıl gördükleri ve tartıştıklarına, bunun toplumdaki devrime açılmaya ve sarsıntılara dair ortaya koyduğu şeylere, aynı zamanda insanların düşüncelerini dönüştürme ihtiyacına yönelik; müzik ve sanattaki büyük olaylar ve gelişmelere yönelik de ele almak ve uygulamak gerekir, bunlar sadece bazı örneklerdir.

Bunların hepsi devrimci sürece ÇOK ÖNEMLİ katkılar sunacaktır ve aksini düşünmek de hatalıdır.

Öyleyse başladığım yerde bunu bitirmeme izin verin: Başladığımız bu süreç, bizler için çok anlamlı, gerçekten heyecan verici ve çok keyifli oldu ve olmaya da devam edecek. Ve bu süreç, acilen ihtiyaç duyulan devrimi inşa etmeye  gerçekten katılmanın ve buna katkıda bulunmanın önemli bir parçasıdır.


*Bknz: https://yenikomunizm.com/dkp-abd-merkez-komitesi-6-karar/

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

1 comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.