Yeni Komünizm

Gerçek Bir Devrimin Örgütlenmesinde 7 Önemli Nokta

Bu dünyaya olduğu haliyle tahammül edemeyen herkes, bu çılgınlıktan çıkış yolu olan devrimin bir parçası olarak meydan okumalıdır. İnsanların, devrimci önder Bob Avakian’ın “Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey” çalışmasının bu devrim açısından “temel” ve “yol haritası” olacak kilit noktalara dayandığını, bu çalışmanın devrimi gerçekleştirmek için gerçek bir stratejiyi sunduğunu bilmeleri gerekiyor. Aşağıdakiler, bu stratejiyi gerçekleştirmenin temel araçlarıdır. Böylece devrim için acilen ihtiyaç duyulan şu anda küçük durumda olan güçler hızlı bir şekilde yoğunlaşarak sayı ve güç olarak büyüyebilir ve bu devrime öncülük etmek için gereken kuvvetli güç haline gelebilir. Bu “Önemli Noktaları” yaygınlaştırmak ve duyurmak da bu stratejiyi gerçekleştirmenin önemli bir parçasıdır.

1. Böylesi güçlü bir ülkede bile devrimin (daha fazla) mümkün olduğu “nadir bir zaman” olduğunu aşağıdaki temel ifadelerle ortaya koyun ve açıklayın:

Acımasız ve cani beyaz üstünlüğü, erkek egemenliği ve diğer baskıcı ilişkiler, toplumda ve genel olarak dünyada derinleşen kriz, sürekli savaşlar ve çevrenin devam eden yıkımı. Bütün bunlar bu ülkede hüküm süren ve bir bütün olarak dünyaya egemen olan sistemin -kapitalizm-emperyalizm sisteminin- sınırları içinde hiçbir şekilde olumlu ve nihai olarak çözülemez. Bu sistemin yönetimi altında tüm bunlar daha da kötüleşecektir. Şimdi bu ülkede tepeden tırnağa derinleşen bölünmeler, bu ülkeyi bu kadar uzun süre yönetenlerin (kapitalist-emperyalist egemen sınıfın) artık insanların kabul etmeye şartlanmış olduğu “normal” şekilde “birleşik bir güç” olarak (özünde gerçek bir kapitalist diktatörlük olarak, temelinde “resmi şiddet” kurumlarına, silahlı kuvvetlere, polise ve askere dayandığı gerçeğini örtmek için bir dış “demokrasi” kabuğuna sahip bir hükümet sistemiyle) yönetemeyecekleri anlamına geliyor. Bu ülkedeki ve dünyadaki büyük değişiklikler nedeniyle Cumhuriyetçi Parti tarafından temsil edilen yönetici sınıfın bir kısmı faşist olmuştur. Bu kesimler, artık bu ülkedeki “demokratik” kapitalist yönetimin “normlarına” inanmıyorlar veya bunlara bağlı hissetmiyorlar. Egemen sınıfın Demokrat Parti tarafından temsil edilen diğer kesiminin buna gerçek bir cevabı bulunmuyor. Faşistler bu “normları” yıkmaya ve geleneksel yöntemler olmaksızın daha açık ve agresif baskıcı biçimlerle yönetmeye kararlıyken, Demokratların bu sistemin baskıcı yönetiminin yüzlerce yıldır uyguladığı sözde “herkes için demokrasi” kılığındaki “normal yolu” sürdürmeye çalışmak dışında yaptıkları bir şey yok.

Toplumdaki kriz ve derin bölünmeler ancak şu ya da bu türden radikal yollarla çözülebilir. Ya radikal biçimde gerici, katledici baskıcı ve yıkıcı araçlarla; ya da radikal biçimde özgürleştirici devrimci araçlarla. Ve bu karar, şu ya da bu şekilde önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük olasılıkla gerçekleşebilir. Bu ender durum, egemen güçler arasında ve genel olarak toplumda derinleşen ve keskinleşen çatışmalarla birlikte bu sistemin halk kitleleri üzerindeki hakimiyetini kırmak için daha güçlü bir temel ve daha büyük açılımlar sağlamaktadır. Böyle bir durumda, onlarca yıldır temelde aynı kalan şeyler çok kısa bir sürede kökten değişebilir. Bu nadir zaman boşa harcanmamalıdır. Gerçekten özgürleştirici bir devrimci çözümü getirmek, gerçek bir kazanma şansına sahip olmak ve korkunç, gerici, canice baskıcı – yıkıcı bir çözüme maruz kalmamak için bu durum değerlendirilmelidir.

2. Devrimin (daha fazla) mümkün olduğu bu nadir zamanın tanınmasıyla birlikte; şimdi toplumun her kesiminde halk kitlelerini etkilemek için devrimin güçlerini kullanın. İnsanlara devrim mesajını, özellikle kısa, güçlü ve popüler biçimlerde hem online olarak hem de “gerçek hayatta” iletin. Bu devrimin neden gerekli ve mümkün olduğunu ve onu gerçeğe dönüştürmek için çalışmanın nasıl bir parçası olunacağını ortaya koyun. İnsanları bu sisteme zincirleyen düşünce biçimlerine karşı sert ve zorlayıcı biçimlerde amansız bir mücadele yürütün, tüm bunlardan kurtulmak için sayıları giderek artan bir şekilde insanları kazanın, aynı zamanda bu sistem altında sürekli olarak işlenen adaletsizliklere ve zulümlere karşı mücadele etmek ve bu adaletsizlikleri ve rezaletleri uygulayan, bunları dayatan güçlere karşı halk kitlelerini harekete geçirin. Milyonlarca insanın bu devrimin arkasında durup onu gerçekleştirmesi durumunun aslında insanların büyük çoğunluğu açısından hayatı ne kadar iyileştireceğine dair ilham verici vizyonu her yere yayın. Bu durum, Bob Avakian tarafından yazılan Kuzey Amerika’da Yeni Sosyalist Cumhuriyet İçin Anayasa‘da çok somut bir şekilde belirtildiği gibi, tüm toplumu kökten farklı bir ekonomik sistem (üretim tarzı) ve insanlar arasındaki özgürleştirici ilişkiler ile tamamen farklı bir temel üzerinde yeniden yapılandırmayı mümkün kılacaktır.

3. Temel kılavuz olarak “Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey” ile YouTube RNL Show’dan ve revcom.us web sitesindeki önemli kaynaklardan yararlanarak gerçek bir devrimin neden gerekli olduğunu, böylesi bir devrimin neyi kapsadığını ve bunun ne tür bir toplumu hedeflediğini aktararak buna dahil olan insanları örgütleyin. Onları 2. maddenin bir parçası olarak devrim inşa etme sürecine örgütlü bir şekilde dahil edin. Ülkede devrimin henüz örgütlü bir varlığa sahip olmadığı bölgelerdeki insanların da başkalarıyla bağlantı kurmasını ve bu devrimin bir parçası olmasını sağlayın.

4. Bu süreç boyunca ülkenin dört bir yanındaki bölgelerde başta yüzlerce olmak üzere devrim güçlerini kurun ve onları örgütlü bir güç olarak birleştirin. Bob Avakian tarafından geliştirilen yeni komünizmin bilimsel yöntemi ve yaklaşımı temelinde devrimci liderler geliştirin ve onları yetiştirin.

5. 1-4 arasındaki maddeleri giderek daha büyük bir ölçekte tekrarlamak, toplumun her kesiminde çok daha fazla sayıda insana ulaşmak, binlerce kişiyi bu devrimi inşa etme sürecinde örgütlemek, bir yandan da artan sayıda üst düzey devrimci lideri geliştirmek ve eğitmek için bu örgütlü güçleri kullanın. Toplumu bir bütün olarak güçlü bir şekilde etkileyin, milyonları devrim için uyandırıp etkileyin. Bunu açık bir şekilde aklınızda bulundurun, sürekli popülerleştirin ve şu anlayışla hareket edin:

Her şey, en şiddetli şekilde ezilenlerden ve toplumun tüm kesimlerinden devrimci bir halk ortaya çıkarmaya bağlıdır. Bu önce binler sonra milyonlar şeklinde olacak, baştan beri ve tutarlı bir bakış açısıyla ülke çapında örgütlenecek, tüm toplumu etkileyecek, halk kitlelerinin olayları nasıl gördüğünü ve her kurumun nasıl yanıt vermesi gerektiğini değiştirecek kuvvetli bir devrimci güç olmalıdır.  Şimdi her şey bu devrimci gücü fiilen öne çıkarmaya ve örgütlemeye odaklanmak durumundadır.

6. Bu devrimci güç, sürekli büyüyen, sınanmış ve çelikleşmiş devrimci liderlerden oluşan bir çekirdekle bir kez ortaya çıktığında, ayrıca toplumdaki kriz ve yukarıdan aşağıya bölünmeler kırılma noktasına geldiğinde, bu durumda her şey kazanmak için savaşmak ve devrimi ezmeye çalışan güçleri gerçekten yenmek için bu devrimci gücün fiilen nasıl örgütleneceğine ve kullanılacağına odaklanacaktır. Bunun gerçekten nasıl yapılabileceği meselesi “Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey”  içinde ortaya konan temel yaklaşımı uygulamak anlamına gelecektir.

7. Bu Önemli Noktaları aktif olarak yerine getirirken ve örgütlü bir şekilde daha fazla insanı dahil ederken bunları sürekli olarak popülerleştirmeye devam edin.


Kaynak için: Organizing for an Actual Revolution: 7 Key Points | revcom.us

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Abonelik
Bildir
guest

0 Yorum
Satıriçi Geribildirim
Bütün yorumları gör

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER