Yeni Komünizm

İleriye Uzanan Devrimci Yol ve İran Komünist Partisi (MLM)’nin Büyük Önemi

İran rejiminin ayaklanmaya karşı caniyane saldırısı rejimle İranlı halk kitleleri arasındaki yarığı daha da genişletti. Bu durum devrim için bir kıvılcımı ve İslam Cumhuriyeti’nin sonunun gelmesi ihtimalini sürdürüyor. Ve bu durum akut bir şekilde nasıl ilerleneceği sorusunu gündeme getiriyor, rejimin kana susamış şiddetiyle nasıl mücadele edilecek ve bu vahşi baskıcıları alaşağı ederek daha iyi bir dünya nasıl kurulacak?

Ayaklanma ve kendini dayatan ağır sorular bir hayli kompleks ve hızla gelişen bir durumun içerisinde vuku buluyor. İran, içerisinde pek çok milleti, farklı sınıfları ve toplumsal güçleri barındıran karmaşık bir toplum. Ve bugün isyan edenler arasında geniş bir hatta yayılmış siyasi programlar mevcut. Bunların içerisinde ABD ve Avrupa’da sürgünde olan İranlıların topluluğu da bulunuyor. Bunun üzerinde ise majör emperyalist güçler; ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler İran’da gerçekleşen eylemlere kendi talancı çıkarları için farklı şekillerde yaklaşıp farklı manevralar geliştiriyorlar.

Bütün bunlar şunun altını bir kez daha çiziyor: Dünyanın halkları ve insanlığın kurtuluşu için Bob Avakian’ın yeni komünizmini muazzam riskler ve muazzam fedakarlıklar yaparak mevcut duruma aktaran İran Komünist Partisi (MLM)’nin varlığı çok önemli bir şeydir! Böylesi devrimci bir önderlik olmadan, gerçek bir devrim olmadan kadınların kurtuluşu ne İran’da ne de dünyanın başka bir yerinde olabilecek.

Dolayısıyla bizler için İKP-MLM’nin çalışmalarını ve önderliğini geniş çapta herkese tanıtmak ve onların dünyanın hiçbir emperyalist ve gerici gücüyle taraf olmadıkları vurgusunu belirtmek çok önemlidir.

İran’ın dört bir köşesinde muazzam bir şekilde açığa çıkan ‘’İranlı’’ bir olay değildir! Bu, ezilen insanlığın kurtuluş çığlığıdır!

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER