Yeni Komünizm

3. Dünya Savaşı ve Tehlikeli Aptallık

Editör Notu: Bob Avakian’ın aşağıdaki açıklaması 28 Nisan 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Türkçe çevirisini okurlarımızın dikkatine sunarız. Bu makalede yeniden altı çizilen ve yakıcı bir şekilde etkisini hissettiren Üçüncü Dünya Savaşı gündemine dair görüşlerinizi ve insanlık ve gezegenimiz için çözüm önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.


Yakın tarihli bir dizi yazıda, özellikle de son zamanlarda yayınlanan önemli bir makalede (“Ukrayna: 2. Dünya Savaşının Tekrarı Değil, 3. Dünya Savaşı Gerçek Bir Tehlikedir”), Ukrayna’daki savaş hakkında -özellikle de bu emperyalist ülkenin yöneticilerinin Ukrayna’daki savaştaki amaçlarına hizmet eden- yalanlardan ve çarpıtmalardan; ayrıca bu yalan ve çarpıtmaların ABD/NATO ve Rusya arasında doğrudan askeri çatışmayı ve böylesi bir çatışmada nükleer silahların muhtemel kullanımını da içerecek 3. Dünya Savaşı tehlikesini artırmaya nasıl katkıda bulunduğunu, bunun potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarla hatta insan medeniyetinin yok edilmesinin gerçek olasılığından bahsettim. (1)

Burada, Ukrayna’daki bu savaşta gerçekte neler olup bittiğinin çok önemli ve kapsamlı analizi açısından o makalede söylenenlerin her birini tekrarlamaya çalışmayacağım; yani karşıt saflardaki emperyalistlerin amaçlarından, bunun içerdiği çok ciddi tehlikelerden ve her yerde halk kitlelerinin her iki taraftaki emperyalistlerin çıkarlarına karşı kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme ihtiyacını tekrarlamayacağım. Burada değineceğim şey, ABD/NATO ile Rusya arasında olası bir doğrudan askeri çatışmanın içerdiği korkunç tehlikeleri görmezden gelen veya önemsiz gösteren bazı aptallık türleridir.

ABD/NATO ile Rusya arasında bir savaşın temelde “önemli bir şey” olmayacağı, çünkü ABD’nin çok daha “ağır abi” olduğu ve Rusya’yı -en azından “biz Amerikalılar” için- büyük bir maliyet olmadan kolayca ve kararlı bir şekilde yenebileceği şeklinde bir argüman gündemde. Belirttiğim gibi, bu gerçekten gülünç ve çirkin fikir (yani Rusya ile savaşın “önemli bir şey olmayacağı” görüşü) ABD’nin yenilmez askeri gücü duygusuyla sarhoş olan bazı Amerikan şovenistleri arasında Rus kuvvetlerinin en azından şimdiye kadar Ukrayna’daki hedeflerine ulaşmada -büyük ölçüde ABD/NATO’nun Ukrayna hükümetine sağladığı devasa silah tedarikinden dolayı- yaşadıkları zorluklar tarafından cesaretlendirilmiş durumda. (2)

Ancak tüm bunlarla bağlantılı çok önemli bir gerçek var: Bu savaşta -Rus emperyalistlerinin Ukrayna’yı işgal ettiği ve diğer yandan ABD emperyalistlerinin (ve onların NATO “müttefiklerinin”) Ukrayna’yı desteklediği ve ağır silahlandırdığı yerlerde- her iki taraf da bu durumda derin bir şekilde “kazanmaya” bağlıdır. ABD emperyalistleri açısından, amaçları ve onlar için gerekli bir “kazanma” teşkil eden şey, Rusya’yı Ukrayna’da yenilgiye uğratmak ve böylece Rusya’yı ve onun ABD emperyalizminin dünyadaki hakim konumuna meydan okuma yeteneğini önemli ölçüde zayıflatmaktır.

Rus emperyalistleri için amaçları kesinlikle ABD egemenliğine meydan okumaktır, ayrıca kritik ve acil bir amaç Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını engellemek ve Ukrayna’nın ABD/NATO’nun Rusya’yı “kuşatmasının” bir parçası olmamasını sağlamaktır, ki Rusya’ya yakın halihazırda NATO üyesi olan ya da sınır komşusu olan bir dizi ülke bulunmaktadır. Her iki taraf da hedeflerine ciddi şekilde bağlıyken ve bu hedeflere ulaşmak için savaşa ciddi şekilde dahil olmuşken (Rusya doğrudan Ukrayna’da savaş yürütmektedir ve ABD/NATO şimdi dolaylı ama derin bir şekilde sürece dahildir) bunun anlamı, koşullar bu çatışan emperyalistler tarafından belirlendiği sürece, iki taraf da kolay kolay geri adım atamayacaklar demektir. (Birkez daha belirtmek gerekiyor, koşulları bu çatışan emperyalistler belirlediği ve her iki taraftaki halk kitleleri işleri emperyalistlerin çıkarlarına aykırı olarak kendi çıkarları doğrultusunda farklı koşullara zorlayarak etkin bir şekilde hareket etmedikleri müddetçe böyle olacaktır.)

Eğer Her İki Taraf da Geri Adım Atmayacaksa – Peki O Zaman Ne Olacak?!

Emperyalistler arasındaki bu çatışmada taraflardan hiçbiri geri adım atmayacak ve yenilgiyi kabul etmeyecekse ve özellikle de ABD/NATO’nun Rusya ile savaşa doğrudan müdahil olması ve bu durumun Rusya’nın ciddi kayıplar yaşamasına yol açması ne anlama geliyor?

Putin/Rus emperyalistleri, basitçe “Tamam o halde sen kazandın; bu işten vazgeçiyoruz, yenildik ve Rusya’ya geri çekileceğiz” mi diyecek? Ciddi düşünen herhangi bir kişi gerçekten de bunun mümkün olduğuna inanıyor mu?! Hayır, bu durumda Putin’in/Rus emperyalistlerinin çok daha muhtemel tepkisi, büyük olasılıkla (başlangıçta) en güçlü nükleer bombalar olmasa da, nükleer silahlar kullanarak savaşı tırmandırmak olacaktır. Ve bunu sadece Ukrayna’da değil, aynı zamanda savaşa dahil olan NATO ülkelerinin topraklarında da kullanabilecekleri “taktik nükleer silahlarla” bunu yapacaklardır (Muhtemelen sadece Ukrayna’ya yakın ülkeler değil, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi Batı Avrupa ülkeleri de buna dahildir).

Ve diğer yandan Rusya ile doğrudan bir savaşta (ve Ruslar güçlerinin çok daha fazlasını bu çatışmaya aktardığı zaman) -Amerikalı şovenistlerin beklentilerinin aksine- ABD/NATO’nun pek de iyi olmadığı ortaya çıkarsa ve en azından Rus kuvvetlerine bir tür kesin yenilgi yaşatma girişimlerinde hüsrana uğrarlarsa, kendileri ciddi kayıplar yaşarlarsa? Bu ülkenin -nükleer silahları fiilen kullanmış ve bunu yapmanın da yanlış bir şey olduğunu asla kabul etmemiş tek ülke olan bu ülkenin- emperyalist yöneticileri, Rusya’yı yenemediklerini kabul edip bunu ifade edecek bir kararı mı kabul edecekler? Bunun gerçekten olası olduğunu düşünen var mı?!

Hayır. ABD/NATO ile Rusya arasında yaşanacak doğrudan bir savaşın “dinamikleri” büyük olasılıkla devam eden bir tırmanma sürecine yol açacaktır, ve iki taraf da bu savaşta bir tür yenilgi durumuyla karşı karşıya kaldıklarında geri adım atmaya istekli olmayacaktır veya geri adım atabilecek durumda olmayacaklardır.

Nükleer Savaş “Büyük Bir Olaydır” – Gerçekten Korkunç Bir İhtimaldir!

Bu bizi ABD/NATO ve Rusya arasında doğrudan bir savaş ihtimaline ilişkin diğer esas aptallık türlerine (ve aslında tehlikeli deliliğe) getiriyor: Bu savaşta çatışan taraflar arasında nükleer çatışma gerçekleşirse, aslında bunun kendisinin “önemli bir şey” olmayacağı ya da en azından gerçek bazı hasarlara neden olacak “taktik nükleer silahlarla” sınırlı kalacağı, aslında ortada “alarmcıların” uyardığı kadar da korkunç bir şey olmayacağı şeklinde gerçekten de kaçık bir düşünceye geliyoruz. (Bu argüman aslında bazı ciddi şekilde dengesiz ve görünüşe göre “beyin ölümü” gerçekleşmiş insanlar tarafından ortaya atılmaktadır!)

Her şeyden önce şunu belirtmek gerekiyor; yalnızca taktik nükleer silahlar kullanılsa bile bu durum sadece savaş alanındaki savaşçılar için değil, fakat çok daha geniş çaplı olarak korkunç insan ızdıraplarına neden olacak, çevrenin tahrip edilmesini getirecek korkunç bir yıkıma neden olacaktır. Ve bunun da ötesinde, burada bahsedilen nedenlerden dolayı, ilk etapta taktik nükleer silahların kullanımına yol açabilecek çok dinamik, çok daha güçlü nükleer silahların kullanılmasına, ve hatta bu tür nükleer saldırıların bu çatışmadaki esas düşmanların “ülkelerine” yani Rusya’ya ve ABD’ye yönelik kullanılması gerçek olasılığına yol açacaktır. Veya her iki taraf da, bu savaşta belirleyici bir avantaj elde etmek için -veya kabul edilemeyecek bir gerilemeyi veya gerçek bir yenilgiyi önlemek için- taktik nükleer silahların kullanılmasının gerekli olduğunu düşünebilir. Böylesi bir durumda, bu aynı mantık, işleri sadece “taktik nükleer silahların” kullanımının ötesinde “stratejik nükleer silahların” çok daha eksiksiz bir şekilde kullanılmasına değil, aynı zamanda muhtemelen esas düşmanın “ana topraklarına” doğrudan gerçekleştirilecek nükleer saldırılara da yöneltebilir. (Başka bir deyişle, ABD ile Rusya arasında doğrudan birbirlerinin “vatanlarına” yönelik nükleer saldırılara yönlendirebilir). Bu duurm dünya çapındaki muazzam yıkımı ve radyasyon “serpintisi” ile insan medeniyetinin yok olmasına bile yol açabilir.

Bütün Bu Dinamikler Rakip ve Çatışan Emperyalistlerin Değil, İnsanlığın Çıkarları İçin Acilen ve Köklü Bir Şekilde Değiştirilmelidir!

Bütün bunlar, bu ülkedeki, onunla uyumlu diğer ülkelerdeki ayrıca Rusya’daki halk kitleleri -her yerdeki halklar- açısından şimdi tam olarak uyanmanın, meseleye dair gerçek ve son derece ağır riskleri fark etmenin ve gerçek çıkarlarımız doğrultusunda, tüm insanlığın çıkarları doğrultusunda hareket etmenin niçin hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. Bu savaşın yalnızca Ukrayna halkı için daha fazla acıya neden olmakla kalmayacak muhtemelen başka bir düzeyde bizzat insanlığın varlığı için tehdit oluşturacak kitlesel bir yıkıma ve ölümlere neden olacak çok daha korkunç bir çatışmaya dönüşmeden önce, Ukrayna’daki bu savaşın ve her iki taraftaki emperyalistlerin bu savaşa (doğrudan ve dolaylı) katılımının DURDURULMASI gerekiyor.


Dipnotlar:

1)Ukrayna: İkinci Dünya Savaşı’nın Tekrarı Değil, 3.Dünya Savaşı Gerçek Bir Tehlikedir | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

2)Sean Penn’in Çılgın Deliliği ve Nükleer Savaş Tehlikesi | Yeni Komünizm (yenikomunizm.com)

**Kaynak için bkz: WORLD WAR 3 AND DANGEROUS IDIOCY | revcom.us

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.