Yeni Komünizm

ABD Bir Rol Model? Evet, Ahlaksız Irkçı Soykırımın Rol Modeli

Editörün notu: Aşağıda yer almakta olan yazı Bob Avakian’ın geçen sene devrimci komünistlere vermiş olduğu konuşmadan alınmış bir kesittir; BA yayınlanması için bu parçayı kendisi düzenlemiştir. Yazı 13 Ocak tarihinde revcom.us sitesinde yayınlanmıştır. Çevirisini okurlarımıza sunarız. 


Şu an da bu ülkede, kölelik tarihiyle ilgili gerçek yönlü bir biçimde konuşup konuşamayacağınız üzerine çok keskin bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmanın bir tarafı olan beyaz üstünlenmecisi faşistler; köleliğin neden olduğu korkunçluklar ile ilgili herhangi ciddi bir tartışmanın olmasını engellemek için özellikle kamusal eğitime olmak üzere bir saldırı içerisindeler. Bazen bu insanlar ciddi bir şekilde aslında köleliğin o kadar da kötü olmadığını söylüyorlar! Veya şu şekilde ısrar ediyorlar: ‘’Ah, kölelik mi? O çok uzun zaman önceydi, benim konuyla hiçbir ilişkim yok. Çok önceden olmuş olan şeylerle ilgili söylenmeyi bırakmalısın.’’ Ancak eğer bu ülkeyle ilgili konuşuyorsanız bütün korkunçluğuyla beraber konuşulan şey bir çeşit antik çağ tarihi değildir. 

2003 yılındaki Devrim: Neden Zorunludur? Neden Mümkündür ve Neyin Nesidir? Konuşmama ‘’asılan insanların kartpostallarıyla’’ başlamış ve Bob Dylan’ın bir şarkısının girişine gönderme yapmıştım. Şimdi bu ülkenin gerçek tarihini düşünün. İç Savaş’ın bitimi ve Siyahilere bazı haklar kazanması için bir teşebbüsün olduğu ancak bunun daha sonra hemen Ku Klux Klan’ın doğuşu ve Güney’deki sistematik terörle tamamen tersine çevrildiği ve bütün hakim sınıfların 1870’lerde yaptıkları ‘’taviz’’ ile bu meselede birlik oldukları kısa Yeniden Yapılanma ve daha sonra bunların kurumsallaşma periyodunu düşünün. Bu olaylardan sonraki 100 yıl boyunca sadece binlerce Siyahi linç edilmedi ancak bu linçler beyaz halkın bir kutlama havasında düzenlediği kitlesel pikniklerde yaşandı. Daha sonra asılan bedenler çoğunlukla yakılırken pek çok beyaz insan asılan Siyahilerin bedenlerinden ‘’hatıra’’ olarak parçalar koparıyordu ve bütün bunlar bir festival havasında yaşanıyordu.

Biden, ABD’nin bütün dünyaya bir ilham kaynağı olduğunu söylediğinde acaba bundan mı bahsediyor? (Yakınlardaki bir konuşmasında ABD’nin dünyaya 200 yıldan daha uzun bir süredir ilham olduğunu söyledi-bu süre dilimi bütün korkunçluklarıyla köleliği, Jim Crow ırk ayrımını, Ku Klux Klan terörünü ve bahsettiğim binlerce linçi içeriyor.) 

Ve hepsi bu da değil. Bütün bunlar yaşanırken çekilen fotoğraflar daha sonra ülkenin her tarafında satılmak üzere kartpostal yapılıyordu-linçlerin kartpostalları. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. 

Ahlaksızlık anlamında Hitler ve Nazilerin bundan daha iğrenç bir şey yaptığını bulamazsınız. Örneğin Nazi doktoru Mengele, toplama kamplarında hapsedilen Yahudilerin vücutları üzerinden grotesk deneyler yürütmüştür. Ve bu korkunçtur. Bu, insanlık tarihinin en ağır vahşetlerinden birisidir, bütün Holokost (Naziler tarafından milyonlarca Yahudi’nin sistematik katli) öyledir. Ancak burada ahlaksızlık anlamında, köleliğin kaldırılmasından sonra da 100 yıldır olup bitenler daha az korkunç değildir, Nazilerin vahşetiyle aynı kategoridedirler ki bizlere ‘’Bu ülkenin dünyanın en yüce ülkesi, özgür dünyanın lideri ve dünyaya bir ilham olduğu’’ söylenir. 

Ve Siyahi halkın özellikle ABD’de gördüğü muamele ve bu ülkede çıkan bu öjeni saçmalığı- daha ‘’aşağı’’ nitelendirilen insanların örneğin engelli halkın üremesine izin verilmesi çünkü bunun insan popülasyonunu aşağı çektiği söylenmesi– ABD’deki bu soykırımcı ırkçılık ve öjeni Nazilerin yaptıkları için bir model olmuştur, özellikle de Yahudilere yaptıklarına. Bir düşünün, bize bu ülkenin ne büyük bir ilham kaynağı olduğu söylenirken öyle gözüküyor ki bu ülke Nazilerin büyük ilhamıymış. 

Ancak hepsi bu da değil. Irksal ayrımcı Jim Crow sisteminin ve Güney’de merkezileşen ancak 100 yıldır bütün ülkeye yayılan sistematik ayrımcılığın kaldırılmasına rağmen, aleni legal ayrımcılığın ve segregasyonun bütün terörüyle bitimine rağmen bugüne kadar Siyahi halkın ve diğer halkların korkunç bir şekilde baskılanması devam etmiştir. 

Bugün Siyahi halkın ve Latinoların ve Amerikan Yerlilerini tekrar tekrar katleden, beyaz kıyafetleri ve kapüşonlarıyla Ku Klux Klan yerine mavi üniforma içerisinde polis vardır (bazıları hala Ku Klux Klan üyesi de olabilir). 1960’dan bu yana polis tarafından öldürülen Siyahi sayısı İç Savaş sonrasında linç edilenlerden 1960 yılına kadar olan ölümlerden daha fazladır. Ve bu, Siyahi ve Latino halkın kitlesel hapsedilmesi de dahil olmak üzere yaşadıkları baskının yoğunlaşmasıdır. 

Sonunda, 1960’lardan başlayarak bu ırkçı vahşete karşı toplumsal bir muhalefet oluştu. Bu muhalefet Siyahi halktan kitleleri içerdiği gibi geniş sayıda beyaz halkı ve özellikle gençleri de kapsıyordu. Ancak bu kadar kitlesel bir muhalefete rağmen-ki bu özellikle 2020’de gösterildi- ırkçı baskı ve terör, evet soykırımsal boyutlarıyla devam ediyor. Peki neden? Çünkü bütün bunlar kapitalist-emperyalist sistemin üzerine inşa olmuştur, bu sistem bu ülkeye hükmettiği gibi bütün dünyayı da tahakkümü altında tutmaktadır. 

Büyük bir ilham olarak övmemizi söyledikleri ülkenin ve sistemin gerçekliği budur. Ve bu içerisinde yoğunlaşan bütün korkunçluklarıyla beraber bu sistemin vahşetlerinin sadece bir kısmıdır. 

Dürüst herhangi bir insan, bu sistemi devirmek için devrime ihtiyacımız olduğunu nasıl reddedebilir? 

 

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı anlama ve değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde yer alan bu bölümdeki makaleleri inceleyebilir, Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER