Yeni Komünizm

ABD’deki “Kırmızı-Mavi” Kutuplaşmasının Görsel Açıdan Daha Doğru Bir Resmi

Editörün Notu: Aşağıdaki okur mektubu 10 Ocak 2022 tarihinde revcom.us web sitesinde yayınlanmıştır.

Kaynak için bkz: A More Visually Accurate Picture of the “Red-Blue” Polarization in the U.S. | revcom.us


Revcom.us editör notu: Ana akım burjuva basınında bile yaklaşan bir iç savaşa ilişkin artan tartışmalar ve bu ülkedeki mevcut kutuplaşmanın ne olduğu göz önüne alındığında, daha doğru bir coğrafya tasvir etmeyi amaçlayan 15 Mart 2021 tarihli bir okuyucudan gelen bu mektubu yeniden yayınlamanın yararlı olduğunu düşündük. Bu aktarılan ana akım “kırmızı-mavi” kutuplaşmasının resmidir.

Daha doğru bir resim, toplumsal gerçekliğin bilimsel olarak doğru kavranmasında olduğu gibi ABD’deki devrim için stratejik çıkarımları olsa da, okuyucu, Bob Avakian’ın (BA) radikal olarak farklı bir hizalanma ve devrim için yeniden kutuplaşma ihtiyacına ilişkin kritik ve belirleyici yeni konuşması olan “Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim” içinde belirttiği gibi:

“Ana akım medyada sürekli olarak sunulan “Kırmızı Eyaletler/Mavi Eyaletler” resmi, ülkedeki coğrafi ve siyasi bölünmeler açısından oldukça yanıltıcıdır. Halkın hangi kesimlerinin fiilen mevcut eyaletler içinde nerede ve hangi sayılarda yoğunlaştığının ve nüfus konsantrasyonunun doğru bir resmini sunmaz. Özellikle önemli olan, bu ülkedeki insanların bir bütün olarak şehir içi merkezlerin etrafındaki banliyöler de dahil olmak üzere kentsel alanlarda yoğunlaşmasını ve özellikle bu şehir merkezlerinde ezilen halk kitlelerinin yoğunlaşmasını küçümser. Kentsel alanlarda çok sayıda insan arasında var olan faşistlere karşı güçlü muhalefeti önemsiz gösterir. Şeylerin bu ana akım sunumu, tek olasılığın bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin devamı olduğu ve tek seçeneğin bu sistemin yönetici sınıfını temsil eden iki parti arasında olduğu duygusunu pekiştirmek içindir: “Kırmızı” Cumhuriyetçi Parti veya “Mavi” Demokrat Parti. Bu arada, tarihsel olarak komünizmle ilişkilendirilen kırmızı rengin, faşist Cumhuriyetçi Parti ile birlikte “kendilerine maledilmesi durumu” iğrenç bir şeydir!”


Bir okuyucudan mektup:

ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden kazanmasına ve Donald Trump’tan yedi milyon fazla oy almasına rağmen, ana akım medya ABD’nin ilçelere göre oldukça çarpık bir “Kırmızı-Mavi” haritasını göstermeye devam ediyor. Özellikle kentlerde ve banliyö bölgelerinde küçük Mavi vahalarıyla Cumhuriyetçi-faşistler için bir Kırmızı denizi gösteriliyor.

Lara Trump, 2019’da benzer bir haritayı Trump’a desteğini göstermek için “Bunu İtham Et!” meydan okumasıyla kullanmıştı. Belçikalı bir tasarımcı olan Karim Douieb, Cumhuriyetçi-faşistler ve Demokratlara verilen göreceli desteğin görsel olarak nüfusa göre çok daha doğru bir resmini yaratıcı bir şekilde çürütme ve tasvir etme zorluğunu üstlendi. 2020 başkanlık seçimlerinden sonra da benzer bir harita oluşturdu. Aşağıda görüldüğü gibi, ülkenin geniş bölgelerinin çok fazla nüfusa sahip olmaması nedeniyle, medyanın insanlardan sakladığından tamamen farklı bir tablo çiziyor.

Görsel olarak daha doğru olduğu ve ana akım haritaların taşıdığı faşist kuşatma ve tahakküm hatalı izlenimini kırmaya yardımcı olması açısından revcom.us okuyucularıyla paylaşmanın önemli olduğunu düşündüm. Bunun, bu ülkedeki devrim için potansiyel stratejik etkileri var.

Aynı zamanda, daha kesin ve bilimsel olarak altında yatan şey, Bob Avakian’ın Yeni Yıl Açıklamasında belirttiği şeydir:

“Bu seçimde oy vermenin Trump/Pence rejiminin ve faşist iktidarlarını çok daha eksiksiz bir şekilde konsolide etme girişimlerinin kesin bir yenilgiye yol açması ile sonuçlanması kritik öneme sahip olsa da, bu durumun şu hayati gerçeği gizlemesine izin verilmemelidir: Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki kutuplaşma, bu ülkedeki seçim süreciyle ifade edildiği gibi, kapitalist-emperyalist sistemin çıkarlarının nasıl korunacağı ve kapitalist sınıf tarafından nasıl yönetileceği konusundaki tartışmayı içerir. Toplumdaki ve dünyadaki temel bölünmeleri, bu ülkedeki ve bir bütün olarak dünyadaki halk kitlelerinin temel çıkarlarını temsil etmez. İnsanlığın karşı karşıya olduğu derin sorunlar da bu şekilde çözülemez, ve aslında daha da kötüye gidebilir. Bu canice baskıcı ve sömürücü sistemin sınırları içinde kalındıkça ve dünyaya bu durum hakim olmaya devam ettiği sürece, kaos ve yıkım büyük ölçekte açığa çıkmaya devam edecektir.

Bu gerçeğe dayalıdır ve bilimsel açıdan yerleşik bir gerçektir. Bunu görmezden gelmek, inkar etmek veya bu gerçeklikten bireysel kaçış peşinde koşmak işleri yalnızca daha da kötüleştirecek ve felaketi hızlandıracaktır.”

Yeni Komünizm

Bizler, devrimin önderi Bob Avakian'ın mimarı olduğu Yeni Komünizm‘in takipçileriyiz. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini takip eden ve Yeni Komünizm temelinde dünyayı gerçekte olduğu haliyle anlama ve onu değiştirme sorumluluğunu üstlenenleriz. Detaylı bilgi için bkz: Biz Kimiz?

Dünyada devamlı olarak yaşanan dehşetlerin ve son derece gereksiz acıların ortadan kaldırılması hem mümkün hem de son derece gereklidir. Bob Avakian'ın devrimci önderliğini ve geliştirmiş olduğu Yeni Komünizm'i öğrenerek kazanma şansı olacak gerçek bir devrim hareketini birlikte inşa ediyoruz. Yeni Komünizm'in teorik çerçevesine ilk kez giriş yapacaklar başlangıç noktası için web sitemizde bu bölümde yer alan makaleleri inceleyebilir, ayrıca Bob Avakian'ın Türkçeye çevrilmiş eserlerine buradan ulaşabilirler. Görüş, katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

#DevrimDahaAzıDeğil

Görüşlerinizi Paylaşın

YENİ KOMÜNİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER